Lotte Lassen

Stilling: Geotekniker ved COWI
Uddannelse: Bygningsingeniør

Lotte Lassen

Mit job 

Jeg er specialiseret i geoteknik og arbejder med jorden som byggemateriale. Det kan være undersøgelser af jordbundsforholdene i forbindelse med vej- og jernbaneprojekter eller byggeprojekter, samt efterfølgende vurdering og projektering af underlaget og funderingen. Det kan også dreje sig om at afstive og sikre jorden ved dybe udgravninger.

Inden jeg startede, tænkte jeg meget over, om jeg var klar til et job. Men det var en succesoplevelse at komme i gang med at arbejde som ingeniør.

Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg havde de rigtige redskaber med mig fra uddannelsen og havde kompetencerne til at gå i gang med de opgaver, der ventede på mig.

Og allerede nu er jeg så langt, at jeg er med til at uddanne nye bygningsingeniører.

Mine råd 


  • Min adgang til uddannelsen var en HHX, som jeg supplerede med fysik og kemi. I praktiktiden på uddannelsen arbejdede jeg også med geoteknik.


  • Jeg fik rigtigt meget ud af at møde faget på den måde, både ude på byggepladsen og i arbejdet på kontoret, og det var i praktikken, jeg fik afklaret, at jeg ville specialisere mig inden for geoteknik.