Luana Kastaniegaard Kristensen

Stilling: Sygeplejerske, Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers

Luana sygeplejerske

Mit job

Det jeg rigtig godt kan lide ved mit arbejde på børneafdelingen er, at jeg kan mærke, at det gør en forskel for børnene, når jeg får skabt en tryg situation omkring fx blodprøvetagning.

Vi kommer tæt på de familier, der er indlagt i længere tid. Og mange fortæller, at de er rigtig glade for, at vi er der til at hjælpe dem igennem en svær tid.

På børneafdelingen er patienterne fra én måned til 18 år gamle, og årsagerne til indlæggelse spænder vidt. Det handler blandt andet om fjernelse af mandler og polypper, brækkede arme og ben, blindtarmsbetændelse og astmatisk bronkitis.

Derudover kommer observationsindlæggelserne, hvor forældre og barn er henvist til børneafdelingen af deres praktiserende læge, fordi barnet ikke trives.

Børn reagerer ofte på mistrivsel ved fx at give udtryk for mavesmerter. Det kan selvfølgelig skyldes fysiske problemer som fx forstoppelse, men vi ser også ofte, at smerterne opstår på grund af bekymringer hos børnene. Måske går det dårligt i skolen, forældrene er blevet skilt for nylig, eller der er en helt tredje situation på spil.

Jeg er ikke i tvivl om, at mit arbejde betyder noget for de familier, jeg er i berøring med. Det er meget motiverende i dagligdagen.

Udredningen kan fx bestå af blodprøver og ultralydsundersøgelser af maven. Samtidig observeres samspillet mellem barn og forældre, i den periode de er indlagt, med henblik på at finde årsagen til barnets mistrivsel. 

 Vi har et rigtig godt kollegialt sammenhold på afdelingen. Vi yngre lærer meget af de garvede sygeplejersker, og det giver en tryghed i forhold til det store ansvar, vi står med hver dag.

Mine råd

  • Få noget praktisk erfaring, inden du søger ind. Arbejd fx i hjemmeplejen, og find ud af, hvordan du har det med at skifte ble på ældre mennesker og hjælpe dem på toilettet. Du skal kunne lide at komme tæt på andre mennesker, og det kræver noget særligt. Sygeplejerske er ikke et job for alle. 

  • Vær opmærksom på, at det er en krævende uddannelse. Du kan ikke forvente at gå igennem hele uddannelsen uden at dumpe et eller andet. Men hvis det er sygepleje, du brænder for, så søg ind! 

  • Tænk over, at du får et stort ansvar som sygeplejerske.  Som nyuddannet skal du acceptere, at du hverken kan eller skal vide alt om sygepleje. Giv dig selv tid til at lære, og kend dine begrænsninger. Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt!