Martin Kristensen

Stilling: Teamkoordinator i Projekt for uledsagede flygtningebørn
Uddannelse: Pædagog

Martin Kristensen

Mit job

For mig er det vigtigt at forfølge mine interesser. Og passer rammerne ikke, får jeg dem til at passe. Jeg finder altid en vej.

I mit daglige arbejde er jeg med til at sikre den pædagogiske retning. Og sammen med mine kollegaer, arbejder jeg med at integrere og inkludere børnene, så de på længere sigt kan klare sig i det danske samfund. Uledsagede flygtningebørn har været på en meget lang rejse. Alene, uden deres forældre.

De har ofte traumer og andre urimelige vilkår med i bagagen. De har oplevet en hverdag præget af frygt, ustabilitet og utryghed. Hvor spørgsmål som, hvornår får jeg mad igen? Hvor ender jeg henne? Hvad skal der blive af mig? Har fyldt det hele i deres bevidsthed. Så vores arbejde handler om at få dem til at mærke sig selv igen

Pædagogisk idræt

Vi drejer børnene rundt på en kontorstol, vi svømmer, laver pædagogisk massage og klatrer i træer. Alt sammen er det med til at stimulere deres sanser og bringe dem tilbage til en tilstand, hvor de ikke er i konstant alarm-beredskab, men derimod tættere på en normal tilværelse. Børnene har gemt almindelige følelser, som fx glæde, helt væk. Det er dem, vi arbejder med at finde ind til igen ved hjælp af pædagogisk idræt. Så de kan leve et helt almindeligt liv.

For mig er det vigtigt at forfølge mine interesser. Og passer rammerne ikke, får jeg dem til at passe. Jeg finder altid en vej.

Rejs ud i verden

Jeg har taget en del af min uddannelse i udlandet. Et studieophold i Tromsø i Norge, hvor jeg undersøgte forskellige kulturer. Min sidste praktik tog jeg i New Zealand, hvor jeg også arbejdede med forskellige kulturer og særligt med Maorier.  

Bachelorprojekt

Også i mit bachelorprojekt har jeg fokuseret på forskel i kultur, og hvordan det påvirker vores liv. Her valgte jeg at flytte til Grib skov i en Røde Kors lejr sammen med 200 flygtninge. Det var også en stor oplevelse og har sammen med resten af uddannelsen, været med til at give mig en masse viden om mennesker, der kommer fra forskellige kulturer.


Mine råd

  • Vær fleksibel. Følg dine interesser og dygtiggør dig inden for dine interesser.
  • Rejs ud i verden og lær noget nyt. Benyt dig af chancen, mens du læser. Af sted med dig.
  • Læs mere litteratur end det underviserne giver dig. Jo mere viden, jo bedre diskussioner. det er altså meget sjovere at diskutere med folk, der ved noget.