Peter Scherfig

Stilling: Psykomotorisk terapeut, Regionspsykiatrien i Horsens
Uddannelse: Psykomotorikuddannelsen

Mit job

Jeg arbejder som psykomotorisk terapeut på o2, det lukkede afsnit på psykiatrisk afdeling. Her har vi 20 stuer med patienter, der lider af svære sindslidelser som for eksempel skizofreni, bipolar lidelse, borderline, angst og personlighedsforstyrrelser mm.   

 

 Peter Scherfig

Jeg er landet i mit drømmejob, for jeg har altid ønsket at kunne gøre en forskel for nogle mennesker, der virkelig har behov for det. Og jeg føler, at det i høj grad er tilfældet her.

Som psykomotorisk terapeut er min styrke, at jeg har fokus på det hele menneske og den vigtige kobling mellem krop og psyke. Jeg arbejder meget med relationen, der er et vigtigt udgangspunkt for at få noget til at lykkes. Det handler om at se mennesket bag diagnosen og møde den enkelte dér, hvor personen er udviklingsmæssigt og i situationen. 

Min opgave er at lytte og være nærværende, så jeg kan give den optimale individuelle behandling.  En situation kunne fx være, at en af de skizofrene patienter kalder efter hjælp, fordi personens indre stemmer er rigtig høje. Efter en psykomotorisk behandling kan personen opleve, at have det bedre og have en uvant indre ro, som måske ikke har været der i flere år.  

 

Dér får jeg vinger og ser spændende perspektiver fremadrettet. Det optimale ville være, hvis der var brobygning mellem bostederne, hvor de psykiatriske patienter bor og psykiatrisk afdeling. Hvis patienterne kunne modtage behandling hjemme, kunne vi sandsynligvis undgå nogle genindlæggelser. Det er et projekt, som jeg brænder for at få realiseret og er allerede så småt i gang. 

Desuden arbejder jeg med en række kropslige og sociale aktiviteter for de mere stabile patienter. Det handler fx om at gå en tur ned til vandet og sanse vinden, havet og duftene. Eller få pulsen op og bruge kroppen ved at spille basketball i små grupper.

 Mine råd

  • Du skal være klar til at arbejde med dig selv og din egen personlige udvikling

  • Du skal turde hoppe ud af din komfortzone, give fri og fx danse foran dine medstuderende. Personligt har jeg oplevet at blive meget mere fri i mit kropssprog

  • Du skal være omstillingsparat i forhold til det faglige, for du skal igennem mange forskellige spændende fagområder