Wikki Lund Hansen

Stilling: Projektfysioterapeut ved forskningsenheden på Psykiatrisk Hospital Risskov

Mit job

Jeg har valgt at uddanne mig til fysioterapeut, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel for andre mennesker. Og jeg mener, at en god indgangsvinkel til at gøre dét er at arbejde med kroppen.

 

Jeg har altid haft en meget stor interesse for sammenhængen mellem krop og psyke, og derfor synes jeg, at det er rigtig spændende at arbejde inden for psykiatrien.

I mit bachelorprojekt arbejdede jeg med såkaldt kognitiv debriefing af den danske oversættelse af et internationalt spørgeskema. Det bruges til vurdering af fysisk aktivitet hos folk med psykiske lidelser som fx angst og depression. Det overordnede formål var at finde ud af, om spørgeskemaet er brugbart i en dansk kontekst.

Bachelorprojekt åbnede døren til job

Spørgeskemaet er udviklet i Australien, og der er signifikante forskelle på australsk og dansk kultur. For eksempel bør cykling tilføjes som transportmiddel i den danske udgave, hvorimod det ikke er relevant i den australske version på grund af de store afstande i landet.

Desuden er det vigtigt, at spørgsmålene er formuleret så præcist som muligt, når svarene skal bruges i forskningssammenhæng.

Mit nuværende job som projektfysioterapeut fik jeg på baggrund af mit bachelorprojekt, så det kan godt betale sig at gøre sig umage undervejs i uddannelsen.  Jeg er utrolig glad for at få denne mulighed for at arbejde videre på det samme forskningsprojekt.

Er med til at udvikle ny viden

Mit job med at validere spørgeskemaet består blandt andet i at teste det på patienter her på psykiatrisk hospital. Min rolle i projektet er indsamling af data, hvilket handler om at identificere potentielle deltagere og gennemføre interviews og undersøgelser.

Jeg kan godt lide tanken om, at jeg på sigt bidrager med en lille brik i den internationale forskning i forhold til måling af effekten af fysisk aktivitet til behandling af folk med psykiske lidelser.

Mine råd

  • Vær åben for de muligheder, der er – både før, under og efter uddannelsen. Lad være med at tænke for snævert.
  • Prioritér at opbygge et godt netværk, fx gennem dine praktikker. Og vær ikke bange for at bruge personerne i dit netværk – de fleste vil gerne hjælpe.
  • Når du skal skrive bachelorprojekt, så prøv at finde et emne og et projekt, der er forankret i den aktuelle virkelighed. Tro på dig selv – og lad være med at lade dig begrænse af tanker om, at du ikke kan finde ud af det.