The New Screens Experience - Film and Transmedia Storytelling - Enkeltfag

VIA tilbyder en spændende mulighed for at følge et enkeltfag ved VIA Film & Transmedia i Filmbyen i Aarhus.

Her vil du lære at anvende transmedia storytelling og new screens-teknologier i praktiske projekter inden for AR, VR, Projection Mapping, Gamification, interaktionsdesign, oplevelsesdesign og SoMe.

The New Screens Experience bliver gennemført på engelsk og er tilrettelagt som fuldtidsuddannelse over ét semester. Faget er opdelt i tre moduler med en prøve efter hvert modul. The New Screens Experience er henvendt til dig, der måske allerede arbejder inden for områder såsom oplevelsesdesign, underholdning, content marketing og kulturelt entreprenørskab. Men det kan også være for dig, der ønsker en spændende og anderledes overbygning på din profil.

Læs mere og se kursusbeskrivelsen

Om uddannelsen

Studerende arbejder i grupper med film-, og transmediateorier, hvorefter de i tre moduler anvender disse teorier for at skabe et oplevelsesunivers. Undervisningen foregår som dagsundervisning 37 timer om ugen, og der er mødepligt.

Eksamen

Hvert af de tre moduler i faget afsluttes med en projektaflevering eller en anden form for eksamination.

Værd at vide

Se beskrivelsen af fuldtidsuddannelsen Multiplatform Storytelling and Production

Fagoversigt

De tre moduler hedder følgende:

  • Extended Reality
  • Story Interaction
  • Experience Design

Varighed

Enkeltfagene hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som fuldtidsuddannelse over et semester, svarende til 30 ECTS.

Optagelse og adgang

Pladser bliver tildelt på baggrund af motiveret ansøgning og optagelsessamtale. Derudover skal du som hovedregel:

  • Have en gymnasial uddannelse med engelsk på B-niveau eller have dokumentation for engelskfærdigheder på tilsvarende niveau.
  • Have færdiggjort to års studier inden for områderne film, medier eller andet relevant.
  • Have anden relevant erhvervsuddannelse

Du søger om optagelse på enkeltfaget ved at ansøge om optagelse på exchange-forløbet The New Screens Experience.

Læs mere og søg ind

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling på DKK 27.200. Derudover vil der være udgifter på omkring DKK 2.240 på et semester.

Du har mulighed for at søge SVU til undervisningen, hvis du opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning.

Læs i øvrigt om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Fakta

Navn
The New Screens Experience – Film and Transmedia Storytelling
Type
Enkeltfag
Sprog
Engelsk
Varighed
1 semester på fuldtid
Forårssemester
Primo februar til primo juni
ECTS
30
Adgangskrav
Gymnasial uddannelse ellerrelevant erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi
Der opkræves deltagerbetaling på DKK 27.200. SVU under visse forudsætninger. Derudover vil der være udgifter på ca. DKK 2.240 på et semester.