Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge

Tag et 1-årigt forberedelseskursus, der forbereder indvandrere og flygtninge på at søge ind på en professionsbacheloruddannelse.

Du undervises i fag som danske samfundsforhold og kultur, studieforberedende aktiviteter og lignende.

Om forberedelseskurset for indvandrere og flygtninge i Aarhus

 • Fakta

  • Titel: Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF)
  • Varighed: 1 år
  • Kursusstart: 4. februar
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Økonomi: Kurset er gratis, men du skal påregne udgifter til bøger og transport. Kurset kan være SU berettiget, men det kræver en individuel vurdering.
  • Ansøgningsfrist: 1. december

  Efter ansøgningsfristens udløb er du velkommen til at kontakte Mette Lise Spendrup, mes@via.dk for at høre om der stadig er pladser”.

  Hent ansøgningsskema (pdf)

 • Optagelse og adgangskrav

  For at få adgang til kurset skal du være fyldt 18 år og have opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

  Adgangskrav: 

  • Du skal være fyldt 18 år 
  • Du skal have opholds- og arbejdstilladelse
  • Du har ikke gennemført hele grundskoleforløbet i Danmark 
  • Du skal forstå, læse og skrive dansk på et tilfredsstillende niveau, der vurderes ved ansøgning
  • Du skal have bestået Danskprøve 2, eller have tilsvarende dansk kvalifikationer, måske fra VUC.
  • Du skal kunne forstå, tale, læse og skrive dansk på et niveau, der gør det muligt at følge kurset. Dette vurderes ved en optagelsesprocedure, der danner grundlag for VIAs afgørelse om optagelse på kurset.  

  Optagelsesproceduren består af en skriftlig del og en mundtlig del. Den skriftlige del udgøres af en kort skriftlig præsentation på dansk udarbejdet af ansøgeren umiddelbart forud for den mundtlige samtale. Samtalen gennemføres af repræsentanter fra kurset og tager udgangspunkt i den skriftlige præsentation. Den skriftlige del og den mundtlige del har hver en varighed af 15 minutter. Du får besked om du er optaget via mail. 

  Hent ansøgningsskema (pdf)

  Vigtigt at vide!

  Vær opmærksom på, at du skal have permanent opholds- og arbejdstilladelse eller midlertidig opholdstilladelse med henblik på varigt ophold, for at søge ind på en dansksproget videregående uddannelse i Danmark.

  Du er med forberedelseskurset ikke automatisk sikret en plads på en professionsbacheloruddannelse. Du skal ansøge om optagelse via den koordinerede tilmelding (KOT). Og evt. vurderes gennem en Individuel Kompetenceafklaring (IKV), hvor forberedelseskurset vil kunne indgå i denne vurdering. 

 • Opbygning

  Kurset består dels af et fagligt indhold, der er fælles, og af professionselementer, der er målrettet den uddannelse, som kursisten evt. ønsker at søge optagelse på efter færdiggørelse af kurset.   

  Fagområder

  Kurset er tilrettelagt i et samarbejde mellem VIAs uddannelser til:

  Kurset er tværfagligt og retter sig mod følgende  professionsuddannelser, der udbydes på Campus Aarhus C og N:

  Som en del af kurset vil du i løbet af det første semester blive præsenteret for alle de nævnte uddannelser. Ligeledes vil der være ekskursioner, der er relevante for de enkelte professioner. Kurset giver således forberedelse til et bredt udsnit af de danske velfærdsprofessioner.

  Kurset består dels af et fagligt indhold, der er fælles, og af professionselementer, der er målrettet den uddannelse, som kursisten eventuelt ønsker at søge optagelse på efter færdiggørelse af kurset.

  Det faglige indhold

  Kursets faglige indhold er opbygget om følgende fem kerneområder, der er fælles for alle kursister:: 

  • Dansk sprog
  • Kultur, sundhed og samfundsforhold
  • Kreative udtryksformer
  • Kommunikation og samarbejde
  • Studiekompetence.
  • Generel studievejledning  

  Det professionsrettede i kurset består af følgende elementer i forhold til den ønskede uddannelsesretning: 

  • Studiepraktik 
  • Professionspraktik /praksis relateret forløb
  • Afsluttende projektopgave 
  • Uddannelsesrettet studievejledning  

  Studieformer

  Kurset veksler mellem undervisning, projektarbejde, gruppearbejde og professionsrettet praktik/praktik. Derudover må du forvente en del hjemmearbejde.

  Praktik

  På kurset er der flere former for praktik: Professionsrettet praktik/praktik og studiepraktik, som samlet har til formål at bidrage til afklaring af eventuelt efterfølgende studievalg samt til det samlede kursusforløb. 

  Den professionsrettede praktik/praktik afhænger af dit valg af professionsuddannelse. Det kan ek-sempelvis være besøg/praktik hos relevante institutioner for den uddannelse, du ønsker at søge ind på. Eksempelvis en skole, en børnehave eller et sygehus. 

  I studiepraktikken kommer du i praktik på uddannelsen. Det vil sige, at du vil være med på den af de uddannelser, du ønsker, og opleve undervisningen der.

  Målet med studiepraktikken er at give dig et realistisk billede af, hvad det vil sige at være studerende på en professionsuddannelse både med hensyn til det faglige niveau, indhold samt undervisnings- og studiemetoder.

 • Kontakt

  Har du spørgsmål om kurset, er du velkommen til at kontakte os.

  Mette Lise Spendrup
  E: mes@via.dk