Forberedelseskursus (FIF) i Holstebro

Her kan du læse om vores 1-årige forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) i Holstebro.

Læs om kurset i Holstebro

 • Fakta

  • Titel: Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF)
  • Varighed: 1 år
  • Kursusstart: September
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Økonomi:  Kurset er gratis, men du skal påregne udgifter til bøger og transport. Kurset kan være SU berettiget, men det kræver en individuel vurdering. 
  • Ansøgningsfrist: 1. juni

  Hent ansøgningsskema (pdf)

 • Optagelse og adgangskrav

  For at blive optaget på FIF-kurset i Holstebro, skal du aflevere en skriftlig opgave og til en mundtlig samtale

  Du skal kunne forstå, tale, læse og skrive dansk på et niveau, der gør det muligt at følge kurset. Dette vurderes ved en optagelsesprocedure, der danner grundlag for VIAs afgørelse om optagelse på kurset.

  Optagelsesproceduren består af en skriftlig opgave og en mundtlig samtale. Den skriftlige opgave udgøres af et kort resumé af en faglig artikel udarbejdet af ansøgeren umiddelbart forud for den mundtlige samtale.

  Samtalen gennemføres af repræsentanter fra kurset. Du får besked, om du er optaget via mail umiddelbart efter samtalen.

  Hent ansøgningsskema (pdf)

 • Opbygning

  Kurset består dels af et fagligt indhold, der er fælles, og af professionselementer, der er målrettet den uddannelse, som kursisten evt. ønsker at søge optagelse på efter færdiggørelse af kurset.

  Fagområder

  Kurset er tværfagligt og retter sig mod følgende  professionsuddannelser, der udbydes på Campus Holstebro:

  På kurset arbejder du med det danske sprog, dine studiekompetencer, det danske arbejdsmarked og arbejdspladskultur, dansk kultur og samfundsforhold,samt kommunikation og samarbejde. Du modtager både faglig vejledning og studievejledning i løbet af kurset.

  Studieformer

  Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forskellige studie- og arbejdsformer herunder holdundervisning, projektarbejde, arbejde i studiegrupper, vejledning, selvstudium og praktik. Der anvendes studie- og arbejdsformer, der understøtter, at du udvikler kompetencer i forhold til læring, selvstændighed og samarbejde.

  Praktik

  På kurset er der professionsrettet praktik og studiepraktik, som samlet har til formål at bidrage til afklaring af eventuelt efterfølgende uddannelsesvalg samt til det samlede kursusforløb.

  Den professionsrettede praktik afhænger af dit valg af professionsuddannelse. Det er praktik hos relevante praktiksteder for den uddannelse, du ønsker at søge ind på. Fx en skole, en børnehave eller en privat virksomhed.

  I studiepraktikken kommer du i praktik på en uddannelse på Campus Holstebro, og du vil opleve undervisningen der. Målet med studiepraktikken er at give dig et realistisk billede af, hvad det vil sige at være studerende på en professionsbacheloruddannelse både med hensyn til det faglige niveau, indhold samt undervisnings- og studiemetoder.

 • Kontakt

  Har du spørgsmål om kurset, er du velkommen til at kontakte os

  Koordinator Irene Salling Kristensen
  E-mail: isk@via.dk
  T: 87 55 38 73

  Vejleder Ann Elsebeth Jakobsen
  E-mail: aeja@via.dk
  T: 87 55 14 67