Forberedelseskursus (FIF) i Randers

Her kan du læse om vores 1-årige forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) i Randers.

Læs om forberedelseskurset for indvandrere og flygtninge i Randers

 • Fakta

  • Titel: Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge
  • Kursusstart: September
  • Varighed: 1 år
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Økonomi: Kurset er gratis, men du skal påregne udgifter til bøger og transport. Kurset kan være SU berettiget, men det kræver en individuel vurdering.
  • Ansøgningsfrist: 15. juni. Efter ansøgningsfristens udløb er du velkommen til at kontakte Gitte Lauridsen på mail gila@via.dk og høre, om der stadig er ledige pladser på kurset.

  Hent ansøgningsskema (pdf)

 • Optagelse og adgangskrav

  For at få adgang til kurset skal du være fyldt 18 år og have opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

  Adgangskrav:

  • Du skal være fyldt 18 år 
  • Du skal have opholds- og arbejdstilladelse
  • Du har ikke haft mulighed for at gennemføre hele grundskoleforløbet i Danmark 
  • Du skal forstå, læse og skrive dansk på et tilfredsstillende niveau, der vurderes ved ansøgning
  • Du skal have bestået Danskprøve 2, eller have tilsvarende dansk kvalifikationer, måske fra VUC.
  • Du skal kunne forstå, tale, læse og skrive dansk på et niveau, der gør det muligt at følge kurset. Dette vurderes ved en optagelsesprocedure, der danner grundlag for VIAs afgørelse om optagelse på kurset.  

  Hent ansøgningsskema (pdf) 

  Vigtigt at vide!

  Vær opmærksom på, at du skal have permanent opholds- og arbejdstilladelse eller midlertidig opholdstilladelse med henblik på varigt ophold, for at søge ind på en dansksproget videregående uddannelse i Danmark.

  Du er med forberedelseskurset ikke automatisk sikret en plads på en professionsbacheloruddannelse. Du skal ansøge om optagelse via den koordinerede tilmelding (KOT). Og evt. vurderes gennem en Individuel Kompetenceafklaring (IKV), hvor forberedelseskurset vil kunne indgå i denne vurdering. 

 • Opbygning

  Kurset består dels af et fagligt indhold, der er fælles, og af professionselementer, der er målrettet den uddannelse, som kursisten evt. ønsker at søge optagelse på efter færdiggørelse af kurset.

  De faglige elementer er dansk sprog, kultur og samfundsforhold, kreative udtryksformer, kommunikation, samarbejde og studiekompetence. Derudover vil du få mulighed for at fordybe dig i faglige elementer fra den professionsbachelor uddannelse du ønsker at søge ind på. I Randers er det følgende uddannelser: Pædagoguddannelsen, sygeplejeuddannelsen eller psykomotorikuddannelsen. 

  Studieformer

  Kurset veksler mellem undervisning, projektarbejde og professionsrettet praktik/praktik. Derudover må du forvente en del hjemmearbejde

  Praktik

  På kurset er der flere former for praktik: Professionsrettet praktik/praktik og studiepraktik, som samlet har til formål at bidrage til afklaring af eventuelt efterføl-gende studievalg samt til det samlede kursusforløb.

  Den professionsrettede praktik/praktik afhænger af dit valg af professionsuddannelse. Det kan eksempelvis være besøg/praktik hos relevante institutioner for den uddannelse, du ønsker at søge ind på. Eksempelvis i en børnehave eller et sygehus.

  I studiepraktikken kommer du i praktik på uddannelsen. Det vil sige, at du vil være med på den af de uddannelser, du ønsker, og opleve undervisningen der. Målet med studiepraktikken er at give dig et realistisk billede af, hvad det vil sige at være studerende på en professionsuddannelse både med hensyn til det faglige niveau, indhold samt undervisnings- og studiemetoder.

 • Kontakt

  Har du spørgsmål om kurset, er du velkommen til at kontakte os.
  Koordinator Gitte Lauridsen
  E: gila@via.dk