Forberedelseskursus (FIF) i Viborg

Her kan du læse om vores 1-årige forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) i Viborg.

Læs om forberedelseskurset for indvandrere og flygtninge i Viborg

 • Fakta

  • Titel: Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge
  • Kursusstart: Forår
  • Varighed: 1 år
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Økonomi: Kurset er gratis, men du skal påregne udgifter til bøger og transport. Kurset kan være SU berettiget, men det kræver en individuel vurdering.
  • Ansøgningsfrist: 1. december. Efter ansøgningsfristens udløb er du velkommen til at kontakte Malene Koch mpk@via.dk og høre, om der stadig er ledige pladser på kurset.
 • Optagelse og adgangskrav

  For at få adgang til kurset skal du være fyldt 18 år og have opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

  Adgangskrav: 

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du skal have opholds- og arbejdstilladelse.
  • Du har ikke gennemført hele grundskoleforløbet i Danmark
  • Du skal forstå, læse og skrive dansk på et tilfredsstillende niveau, der vurderes ved ansøgning
  • Du skal have bestået Danskprøve 2, eller have tilsvarende dansk kvalifikationer, måske fra VUC.

  Du skal kunne forstå, tale, læse og skrive dansk på et niveau, der gør det muligt at følge kurset. Dette vurderes ved en optagelsesprocedure, der danner grundlag for VIAs afgørelse om optagelse på kurset.  

  Optagelsesproceduren består af en skriftlig del og en mundtlig del. Den skriftlige del udgøres af en kort skriftlig præsentation på dansk udarbejdet af ansøgeren umiddelbart forud for den mundtlige samtale.

  Samtalen gennemføres af repræsentanter fra kurset og tager udgangspunkt i den skriftlige præsentation. Den skriftlige del og den mundtlige del har hver en varighed af 15 minutter. Du får besked om du er optaget via mail. 

  Hent ansøgningsskema (pdf) 

  Vigtigt at vide!

  Vær opmærksom på, at du skal have permanent opholds- og arbejdstilladelse eller midlertidig opholdstilladelse med henblik på varigt ophold, for at søge ind på en dansksproget videregående uddannelse i Danmark.

  Du er med forberedelseskurset ikke automatisk sikret en plads på en professionsbacheloruddannelse. Du skal ansøge om optagelse via den koordinerede tilmelding (KOT). Og evt. vurderes gennem en Individuel Kompetenceafklaring (IKV), hvor forberedelseskurset vil kunne indgå i denne vurdering. 

 • Opbygning

  Kurset består dels af et fagligt indhold, der er fælles, og af professionselementer, der er målrettet den uddannelse, som kursisten evt. ønsker at søge optagelse på efter færdiggørelse af kurset.

  Fagområder

  Kurset er tværfagligt og retter sig mod følgende  professionsuddannelser, der udbydes på Campus Viborg:

  På kurset arbejder du med det danske sprog, dine studiekompetencer, det danske arbejdsmarked og arbejdspladskultur, dansk kultur og samfundsforhold,samt kommunikation og samarbejde. Du modtager både faglig vejledning og studievejledning i løbet af kurset.

  Studieformer

  Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forskellige studie- og arbejdsformer herunder holdundervisning, projektarbejde, arbejde i studiegrupper, vejledning, selvstudium og praktik. Der anvendes studie- og arbejdsformer, der understøtter, at du udvikler kompetencer i forhold til læring, selvstændighed og samarbejde.

  Praktik

  På kurset er der professionsrettet praktik og studiepraktik, som samlet har til formål at bidrage til afklaring af eventuelt efterfølgende uddannelsesvalg samt til det samlede kursusforløb.

  Den professionsrettede praktik afhænger af dit valg af professionsuddannelse. Det er praktik hos relevante praktiksteder for den uddannelse, du ønsker at søge ind på. Fx en skole, en børnehave eller en privat virksomhed.

  I studiepraktikken kommer du i praktik på en uddannelse på Campus Holstebro, og du vil opleve undervisningen der. Målet med studiepraktikken er at give dig et realistisk billede af, hvad det vil sige at være studerende på en professionsbacheloruddannelse både med hensyn til det faglige niveau, indhold samt undervisnings- og studiemetoder.

 • Kontakt

  Har du spørgsmål om kurset, er du velkommen til at kontakte os.
  FIF-koordinator Louise Bamberg
  E: loba@via.dk