Hvad er det særlige ved en professionsbachelor?

Du er altid tæt på virkelighedens arbejdsmarked, når du læser en professionsbachelor.

Den teoretiske viden, du får på uddannelsen, kommer du løbende ud og får testet af i praksis. Blandt andet i dine praktikforløb og gennem projektarbejde i tæt samarbejde med virksomheder. 

Få overblik over de særlige studie- og undervisningsformer, du møder på en professionsuddannelse. Og hør nuværende studerende fortælle om deres erfaringer og hverdag på studiet.

Du kommer i praktik og får erfaring og netværk

Praktik på rigtige arbejdspladser er obligatorisk på alle vores uddannelser.

På flere uddannelser kommer du i praktik allerede i starten af uddannelsen og flere gange undervejs.

Du lærer at omsætte din teoretiske viden til praktiske færdigheder og får erfaring med det job, du uddanner til dig. 

Undervejs får du vejledning og feedback af faguddannet personale, der er ansat på dit praktiksted og har til opgave at guide dig i forløbet.

Du laver laver projekter i samarbejde med virksomheder

Projektarbejde er en central del af din uddannelse, og du vil opleve at få stillet konkrete opgaver af en virksomhed eller institution.

Du arbejder både teoretisk og praktisk med projekter som ligner problemstillinger eller opgaver i dit kommende arbejdsliv.

Du lærer også at samarbejde med studerende fra andre af VIAs uddannelser, når I i fællesskab løser opgaver.

I projekterne afprøver I den teoretiske viden i praksis og bruger jeres forskellige fagligheder til at finde nye løsninger på en problemstilling.

Du træner dine kommende arbejdsopgaver i undervisningen

En stor del af undervisningen på en professionsbacheloruddannelse har fokus på at gøre dig klar til det job, du skal fungere i som færdiguddannet.

Derfor træner du dine kommende arbejdsopgaver i faglokaler på uddannelsen.

Afhængig af din uddannelse kan denne form for undervisning fx være klinisk undervisning, undervisning i laboratorier, systue, kreative værksteder, musikundervisning, idræt og bevægelse eller filmproduktion. 

Det helt centrale er, at du prøver kræfter med at løse opgaver der til forveksling ligner dem, du vil møde som færdiguddannet. 

Det sjoveste ved mit studie er klinisk undervisning. Vi prøver at undersøge vores egen urin for infektioner og måle klassekammeraternes blodtryk, puls og blodsukker niveau. Det er fedt at prøve tingene af i praksis og på egen krop - det lærer man rigtig meget af.
Nanna Skousen, sygeplejerskestuderende

Du får mulighed for at deltage i talentforløb

VIA tilbyder talentforløb til dig, der har lyst og overskud til at prøve kræfter med et ekstra lag af faglige udfordringer.

Du kan fx deltage i forskningsprojekter eller andre større projekter i samarbejde med eksterne virksomheder og organisationer.

Du får chancen for at udvikle dit talent og styrke din selvstændighed i mødet med stærke faglige samarbejdspartnere og specialister.