Efteruddannelse på bygningsingeniøruddannelsen

Tag et GIS-kursus som efteruddannelse på bygningsingeniøruddannelsen

VIA tilbyder efteruddannelse i form af GIS-kurser. Kurserne afholdes som fjernundervisning.

VIA Bygningsingeniør udbyder såkaldte GIS-kurser. GIS er en forkortelse for Geografiske Informations Systemer dvs. information relateret til geografisk bestemte lokaliteter.

GIS anvendes som et it redskab til fx. planlægning, analyser og administration. Brugeren møder typisk GIS i form af digitale kort med information om forskellige temaer.

VIA University College har mange års erfaring med at udbyde GIS kurser som fjernundervisning.

Kursets form

Den grundlæggende del af undervisningen er delt i to kurser GIS B1 og GIS B2. Hver af kurserne har en normeret varighed af 60 arbejdstimer.

Herefter er der mulighed for at fortsætte med kurset GIS B3 (videregående GIS), der består af et projektforløb med en varighed fra 150 timer eller derover.

Kontakten mellem kursist og underviser foregår via Studienet. Herigennem modtager kursisten vejledning, sender opgaveløsninger og modtager kommentarer. Studienet giver endvidere kursisterne mulighed for at diskutere problemer og løsninger indbyrdes.

Der er løbende optag på kurserne.

GIS kursernes formål og indhold

Grundlæggende GIS 1 (fjernundervisning, 12 lektioner)

Grundlæggende GIS 2 (fjernundervisning, 12 lektioner)

Videregående GIS (GIS B3) (fjernundervisning) - (pdf)