Nena er projektleder hos VandCenter Syd

Nena Kroghsbo
32-årige Nena Kroghsbo håber, at samfundet begynder at se på regnvand som en gevinst i stedet for et affaldsprodukt.  
Jeg har et arbejde, hvor jeg både arbejder med det teoretiske og det praktiske

Hvem er jeg?

Jeg hedder Nena Kroghsbo, jeg er 32 år og jeg bor i Odense. Jeg er ansat som projektleder i VandCenter Syd og jeg dimitterede i 2008 som miljøingeniør - på akvatisk linje – fra Syddansk Universitet. Allerede under mit studie begyndte jeg at arbejde i VandCenter Syd, og jeg har arbejdet der lige siden.

Hvorfor arbejder jeg med vand?

Først og fremmest valgte jeg min uddannelse, fordi jeg gerne ville kombinere det tekniske med det matematiske og med noget biologi. Jeg har altid haft en ’grøn’ interesse og jeg sigtede med min uddannelse efter et arbejde, hvor jeg kunne få mulighed for både at arbejde teoretisk og praktisk. Og det har jeg fået.

Jeg arbejder hovedsageligt med afledning af regnvand i eksisterende og nye byområder. Arbejdet er spændende, for det er en udfordring at skabe de bedste løsninger – de løsninger, der præcis modsvarer områdets behov og ønsker. Samtidig er det vigtigt, at vi med vores løsninger prøver at ramme flere forskellige formål, for eksempel arbejder vi i VandCenter Syd med at nedsive regnvand lokalt og dermed give noget rekreativt til lokalmiljøet.

Hvad vil jeg forandre?

Overordnet set kunne jeg godt tænke mig, at samfundet begyndte at se på regnvand som en ressource og en gevinst i stedet for et affaldsprodukt. For vi kan sagtens bruge regnvandet til at forskønne og bringe merværdi ind i rekreative områder.