Trine arbejder hos Rambøll

Trine Stausgaard Munk
30-årige Trine Stausgaard Munk håber, at den almene forståelse for brugen af vand kan nå på niveau med forståelsen for vigtigheden af affaldssortering.
Vand er en livsbetingende ressource - det er spændende at beskæftige sig med. 

Hvem er jeg?

Jeg hedder Trine Stausgaard Munk, jeg er 30 år og bor på Frederiksberg. Jeg arbejder hos Rambøll i afdelingen for klimatilpasning og spildevandsplanlægning og jeg dimitterede som geograf fra Københavns Universitet i 2013. I mit speciale skrev jeg om planlægningsprocesserne forbundet med klimatilpasningsarbejdet i København og Frederiksberg Kommune.

Hvorfor arbejder jeg med vand?

Siden jeg var lille, har jeg altid drømt om at hjælpe med at skaffe rent vand til dem, som endnu ikke har det som en selvfølge. Vand er vigtigt, og selvom jeg lige nu ikke arbejder med drikkevand men med regnvand og spildevand, er det den samme livsbetingende ressource, og det er spændende at beskæftige sig med. 

En dynamisk kontekst og et klima i forandring er med til at gøre arbejdet med vand yderst komplekst. Kompleksiteten er med til at skabe nye arbejdsformer og samarbejder, som gør det til en spændende sektor at arbejde i. Vi skal alle tilpasse os fremtidige tilstande, og jeg føler, at jeg med min uddannelse kan være med til at påvirke hvordan vi skal forvalte vores vandressource i fremtiden.


Hvad vil jeg forandre?

I Danmark har vi de senere år fået en rigtig god forståelse for vigtigheden af affaldssortering.  Jeg kunne godt tænke mig, at vi skabte den samme almene bevidsthed og forståelse for vores vandressource. Hvis vi ønsker at skabe en mere bæredygtig vandforvaltning i fremtiden og forsøge at tilnærme os en mere naturlig vandcyklus, som vi så det før nutidens urbanisering, så tror jeg, at det bliver afgørende, at den almene borger også bliver involveret. 

Det er vigtigt, at borgerne forstår, at de også kan spille en betydelig rolle i at sikre, at vi har vand i kvantitet og kvalitet i dag og i fremtiden, og det bliver op til os at formidle hvorfor og hvordan de kan bidrage til den proces.