Semestre på VIA Produktionsingeniør 

Opbygning

Uddannelsen til produktionsingeniør består af syv semestre med hver sit faglige tema.

1. semester: Produktionsteknisk forståelse

 • Industrielt IT 1 (introduktion til programmering, Python)
 • Ingeniørens grundfaglighed 1 (statik, materialelære, produktionsteknologi)
 • Automatisering i produktionen (automatiseringssystemer, robotinstallationer)
 • Produktionsstrategier (produktionssystemer, produktionsfilosofier)
 • Studieteknik
 • Semesterprojekt

2. semester: IT og produktionsudvikling

 • Industrielt IT 2 (digitale teknologier, PLC-programmering)
 • Ingeniørens grundfaglighed 2 (Internet of Things, automatisering og overvågning)
 • Digitale produktionsværktøjer (virtual reality, augmented reality)
 • Kvantitativ analyse (statistik, Calculus)
 • Semesterprojekt 

3. semester: Værdikædeoptimering og flow

 • Industrielt IT 3 (Enterprise Ressource Planning, Manufacturing Execution System)
 • Værdikæden i gennem virksomheden (marketing, indkøb, driftsøkonomi)
 • Produktionsplanlægning (Forecasting, Sales & Operations Planning, lagerteori)
 • Operations management og kvalitetsstyring (kvalitetsstyring, simulering, optimering i værdikæden)
 • Semesterprojekt 

4. semester: Integration af systemer og organisation

 • Systemintegration (Product Live Cycle management, Mikroprocessor arkitektur)
 • Integreret produktudvikling og produktionsstyring 
 • Change management og organisationsteori (forandringsledelse, virksomhedsstrategi, ledelse)
 • Innovation Project
 • Semesterprojekt 

5. semester: Praktik

20 ugers praktik i en produktionsvirksomhed eller et konsulentfirma

6. semester: Specialisering

7. semester: Specialisering og bachelorprojekt