Semestre på VIA Produktionsingeniør 

Opbygning

Uddannelsen til produktionsingeniør består af syv semestre med hver sit faglige tema.

1. semester: Produktionsteknisk forståelse

 • Industriel IT 1 (introduktion til programmering, Python)
 • Teknologi og miljø (produktionsteknologier, produktionsmiljø)
 • Automatisering i produktionen (automatiseringssystemer, robotinstallationer)
 • Produktionsstrategier (produktionssystemer, produktionsfilosofier)
 • Studieteknik (projektmetode, udvidet Excel)
 • Semesterprojekt (i samarbejde med virksomhed)

2. semester: IT og produktionsudvikling

 • Industriel IT 2 (PLC-programmering)
 • Ingeniørens grundfaglighed 2 (Internet of Things, automatisering og overvågning)
 • Kvantitativ analyse (statistik, Calculus)
 • Semesterprojekt (i samarbejde med virksomhed)

3. semester: Værdikædeoptimering og flow

 • Industriel IT 3 (Produktionssimulering, SIMUL8)
 • Værdikæden igennem virksomheden (personaleledelse, salg, marketing, indkøb, produktudvikling)
 • Produktionsplanlægning (forecasting, Sales & Operations Planning, produktionsplanlægning)
 • Operations management og kvalitetsstyring (kvalitetsstyring, lagerstyring)
 • Semesterprojekt (i samarbejde med virksomhed)

4. semester: Integration af systemer og organisation

 • Systemintegration (Industri 4.0, robotstyring, RFID tags)
 • Økonomi (Investeringsanalyser, budgettering, driftsøkonomi)
 • Change management og organisationsteori (virksomhedsledelse, forandringsledelse, organisationsteori)
 • Innovation Project (innovation, entrepreneurship)
 • Semesterprojekt (i samarbejde med virksomhed)

5. semester: Praktik

20 ugers praktik i en produktionsvirksomhed eller et konsulentfirma

6. semester: Specialisering

7. semester: Specialisering og bachelorprojekt