Fagområder for Kristendom, kultur og kommunikation

I løbet af uddannelsen Kristendom, kultur og kommunikation fordyber du dig i fire fagområder. Kristendom, Pædagogik og didaktik, Kultur og Kommunikation.

Fagområdet Kristendom

Du får en indføring i kristendommens vigtigste tekster, samt viden om dens historiske udvikling og nutidige form. 

Du får en bred viden om kristendommen, dens værdier og trosgrundlag. Kristendommens historie og udvikling samt, hvorledes kristendommen udtrykkes og praktiseres forskellige steder i verden.

Særlige videnfelter indenfor Kristendommen:

 • Bibelsk teologi: Gammel Testamente og Ny Testamente
 • Historisk teologi: Kirkehistorie, Konfessionskundskab og Kirkekundskab
 • Systematisk Teologi: Troslære og etik
 • Diakoni: Diakoniteori og Diakonal praksis

Fagområdet Pædagogik og didaktik

Du lærer om pædagogiske og didaktiske teorier og om hvordan de på forskellige vis udfordrer og udfordres af forskellige samfunds forskellige normer.

Pædagogik og didaktik giver dig grundlag for at tilrettelægge undervisning og formidling til forskellige målgrupper.

Du bliver undervist i religionspsykologi og dens pædagogiske og didaktiske konsekvenser. Du lærer at vurdere konsekvenser af egne handlinger i situationer, hvor mennesker har forskellige tros-og livsvalg, og hvor forskellige normer og værdier udtrykkes.

I fagområdet pædagogik og didaktik lærer du også om æstetiske læreprocesser, og du får mulighed for at udvikle dine æstetiske og kreative evner.

Særlige videnfelter indenfor Pædagogik og Didaktik

 • Pædagogik: Pædagogikkens historie og hovedtendenser. Almen pædagogik og religionspædagogik.
 • Didaktik: Almen didaktik, fagdidaktik og religionsdidaktik
 • Psykologi: Personligheds- og socialpsykologi og religionspsykologi
 • Værkstedsfag:Retorik, billeder og den virtuelle verden, journalistik og sociale medier.

Fagområdet Kultur

Du lærer om kulturelle fænomener, om minoritetsreligioner og deres indflydelse ved og på det omgivende samfund. Om hvordan religion og det religiøse liv påvirker den kultur, de er en del af.

Du lærer at foretage interviews og lave feltarbejde, så du kan analysere forskellige tværreligiøse og tværkulturelle kontekster.

I en del af undervisningen i fagområdet Kultur lærer du at deltage kvalificeret i den offentlige debat om kulturelle og religiøse problemstillinger.

Særlige videnfelter indenfor Kultur

 • Dansk kulturhistorie med særligt fokus på kristendommens betydning.
 • Kulturteori, kultur- og religionsmødet:Kulturteoretiske hovedpositioner, globalisering og migration, minoritetsreligioner i Danmark, religions- og kulturmødets udfordringer og muligheder, samt kirkesociologi.
 • Videnskabsteori og kulturanalysens metoder: Socialvidenskabelige paradigmer, og kulturanalysens metoder.

Fagområdet Kommunikation

Du lærer om arbejdspladsers forskellige behov for kommunikation, og at formidle, så modtageren forstår budskabet.

Du får også undervisning i organisations- og ledelsesteori og i projektledelse med særlig vægt på frivillige organisationer.

Særlige videnfelter indenfor Kommunikation

 • Organisations- og ledelsesteori med særlig vægt på frivillige organisationer. Selvledelse, organisationskultur, frivillighed, projektledelse, organisatorisk innovation, konflikthåndtering og den gode samtale.
 • Virksomhedskommunikation i og ud fra kristendomsrelaterede og værdibaserede organisationer. Intern og ekstern virksomhedskommunikation
 • Kommunikationsstrategi og tilrettelæggelse af kommunikation
 • Medier og pressearbejde
 • Praktisk markedsføring
 • Artikelskrivning