Kontakt studievejledningen på bioanalytikeruddannelsen

Se oversigt over studievejledere på bioanalytikeruddannelsen

Kontakt studievejlederne på VIA Bioanalytikeruddannelsen

Studievejleder Anne Ellekrog
T: +45 87 55 25 04
E: ae@via.dk

Studievejleder Annette Mortensen
T: +45 87 55 25 13
E: amor@via.dk

Spørgsmål om merit 

Meritvejleder Karen Koed
T: +45 87 55 25 22
E: kako@via.dk

Meritvejleder Mette Thilker
T:  +45 87 55 25 29
E: meth@via.dk