Kontakt studievejlederen på pædagoguddannelsen i Aarhus

Kontakt din studievejleder på VIA Pædagoguddannelsen i Aarhus.

Kontakt studievejlederen på pædagoguddannelsen i Aarhus.

Studievejleder Helle Johnsen
T: +45 87 55 35 15
E: hjo@via.dk