Kontakt studievejlederne på sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Kontakt studievejlederne på sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Studievejleder Laila Kristensen
T: +45 87 55 21 20
E: lakr@via.dk

Studievejleder Katrine Holm Nielsen
T: +45 87 55 21 15
E: khn@via.dk

Studentervejleder Annabelle Sophia Lundgaard Inlove
E:  sis.studievejl@via.dk

Studentervejleder Vibe Rude Boe Christensen
E:  sis.studievejl@via.dk