Studerende arbejder på campus

Drømmer du om at løse globale miljømæssige udfordringer?

VIA Forsyningsingeniør (NET)

Diplomingeniør

Som forsyningsingeniør arbejder du med klimaforandringer, oversvømmelser, drikkevand, beskyttelse af grundvand og fremtidens energiforsyning. Ønsker du fjernundervisning, kan du vælge den netbaserede uddannelse til forsyningsingeniør.

Om den netbaserede uddannelse til forsyningsingeniør

 • Fakta

  Titel: Diplomingeniør, forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme 

  Varighed: 3 ½ år 

  Studiestart: August 

  Uddannelsesbyer: Horsens 

  Praktiksteder: Forsyningsvirksomheder, rådgivende ingeniører, entreprenører eller myndigheder i Danmark eller udlandet. 

  Undervisningssprog: Dansk  

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. Desuden kan du søge om SPS (Specialpædagogisk Støtte), hvis du har funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se gældende studieordning

  Se bekendtgørelsen for uddannelsen

  Se studieaktivitetsmodel

  Se karakterer og statikker for VIAs uddannelser.

 • Optagelse

  Den netbaserede uddannelse til forsyningsingeniør har frit optag, hvis du opfylder adgangskravene. 

  OBS: Der bliver ikke oprettet hold med studiestart i august 2018 på grund af for få ansøgere.

  VIA Forsyningsingeniør (NET) har studiestart i august. 

  Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen.

  Adgangsgivende eksamen

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Studentereksamen (stx) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux) 

  Specifikke adgangskrav

  • Matematik (A-niveau)
  • Fysik (B-niveau) eller geovidenskab (A-niveau)
  • Kemi (C-niveau) eller bioteknologi (A-niveau)
  • Engelsk (B-niveau)

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Forsyningsingeniør (NET) på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen "Diplomingeniør, forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme" med KOT-nummer 49702.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Mangler du den adgangsgivende eksamen?

  Hvis du har en erhvervsmæssig uddannelse og mangler en adgangsgivende eksamen, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

  Adgangskurset varer et år og er målrettet dig, som har en erhvervsuddannelse eller to års relevant erhvervserfaring

  Læs mere om VIA Adgangskursus

  Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit (de formelle adgangskrav skal under alle omstændigheder være opfyldt).

  Har du en faglig uddannelse inden for området, kan du søge om at blive fritaget for praktikforløbet på uddannelsens femte semester.

  Kontakt vores faglige vejledere, hvis merit er aktuelt for dig 

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på forsyningsingeniøruddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

 • Opbygning

  Du får kompetencerne til at arbejde med konsekvenserne af klimaforandringer eller sikre rent drikkevand til jordens befolkning. 

  Hvis du har brug for fleksibilitet eller bor langt fra et uddannelsessted, kan du vælge at læse den netbaserede forsyningsingeniøruddannelse.

  Uddannelsen har præcist det samme indhold og omfang som den almindelige forsyningsingeniøruddannelse.

  Netuddannelsen er et fuldtidsstudie.

  Både fjernundervisning og samlinger

  Den netbaserede forsyningsingeniøruddannelse er tilrettelagt som en kombination af netbaseret fjernundervisning og samlinger på forsyningsingeniøruddannelsen på VIAs campus i Horsens. Her møder du dine medstuderende og undervisere cirka 3-6 dage om måneden.

  Uddannelsen er tilrettelagt, så du fra den første dag, kommer til at arbejde individuelt eller i grupper med ingeniørrelevante projekter rettet mod forsyningssektoren. 

  Du får praksisorienteret undervisning, der er en blanding af klasseundervisning og projektarbejde. Undervisningen er kendetegnet ved, at du lærer teorier gennem konkrete opgaver, cases og projekter. 

  1. semester – jord og vand

  Det overordnede tema for 1. semester på forsyningsingeniøruddannelsen er "jord og vand". Du lærer at anvende de mest gængse principper inden for anlægsprojektering, planlægning og projektbeskrivelse. Du lærer desuden at anlægge og dimensionere ledninger i jord indenfor vand, spildevand og fjernvarme. 

  2. semester – klima og miljø 

  Det overordnede tema for 2. semester på uddannelsen er "klima og miljø". Du får til opgave at vurdere påvirkninger af miljøet og at anvende indsamlede data i en projektmæssig sammenhæng. 

  3. semester – byggemodning og anlæg 

  Det overordnede tema for 3. semester på forsyningsingeniøruddannelsen er "byggemodning og anlæg”. Her skal du planlægge og projektere jordarbejde i forbindelse med forsyningsledninger og vurdere de økonomiske omkostninger. Samtidig kommer du til at beregne simple hydrauliske forhold i ledningsnet og projektere føringsveje for ledningsnettet. 

  4. semester – forsyning og distribution 

  Det overordnede tema for 4. semester på uddannelsen er "forsyning og distribution”. Du skal analysere data for et forsyningsområde, og du skal træffe både faglige og økonomiske valg af materialer og produkter i forbindelse med anlæg af forsyningsledninger. 

  5. semester – praktik

  På uddannelsens 5. semester skal du 20 uger i praktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Her får du afprøvet din teoretiske viden i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet forsyningsingeniør. Din praktik giver dig erfaring og viden, som du kan bruge i den afsluttende del af uddannelsen. 

  6. og 7. semester – specialisering og bachelorprojekt 

  Her kan du målrette dit studie indenfor uddannelsens fagområder. På 7. semester skal du gennemføre dit bachelorprojekt, og mere end halvdelen af semestret er afsat til det. Bachelorprojektet kommer du typisk til at lave i samarbejde med en forsyningsvirksomhed og/eller et rådgivende ingeniørfirma.

  Information om computerkrav

  På uddannelsen er der nogle særlige specifikationer til din computer.

  Læs om computerkrav før studiestart (pdf)

 • Praktik

  Dit praktikophold ruster dig til arbejdsmarkedet. 

  Som studerende på den netbaserede forsyningsingeniøruddannelse skal du i praktik, akkurat som hvis du var studerende på den almindelige forsyningsingeniøruddannelse. 

  På forsyningsingeniøruddannelsen skal du på 5. semester 20 uger i praktik i en virksomhed. Her får du brugt din viden fra studiet i praksis, og du får en forsmag på det arbejde, du kommer til at udføre som færdiguddannet forsyningsingeniør. 

  Du får som hovedregel løn under praktikken, hvis den foregår i Danmark. Får du ikke løn, så får du din SU med. Det samme gælder, hvis du tager til udlandet. 

  Find det rigtige praktiksted

  Forsyningsingeniøruddannelsen har kontakt til en række virksomheder, der er interesseret i at tilknytte praktikanter. Det kontaktnet kan du bruge til at finde en virksomhed, der arbejder med netop det, du interesserer dig for. 

   

 • Job og karriere

  Som forsyningsingeniør
  får du en bred vifte af karrieremuligheder både i Danmark og i resten af verden.

  På forsyningsingeniøruddannelsen får du kompetencerne til at håndtere alt fra konsekvenserne af klimaforandringerne til sikring af rent drikkevand til jordens befolkning. Ligeledes kan du bidrage i arbejdet med at udfase brugen af fossile brændstoffer og omlægge til vedvarende energikilder. 

  Det giver dig kvalifikationerne til at arbejde i mange forskellige typer virksomheder. Men typisk vil du skabe dig en karriere i forsyningsvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørvirksomheder eller inden for det offentlige. 

  Du vil samtidig få gode muligheder for at arbejde i udlandet, hvor mangel på rent drikkevand og håndtering af spildevand er en stærkt voksende global udfordring, der kræver dygtige ingeniører. 

  Du kan videreuddanne dig til kandidat

  Vil du læse videre, efter at du har afsluttet uddannelsen kan du søge ind på en civilingeniøruddannelse på Aalborg Universitet. 

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et karrierecenter, Career Service Centre, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

 • Internationale muligheder

  Europa, Asien, Afrika eller …? Du kan få en international oplevelse som forsyningsingeniør.

  På forsyningsingeniøruddannelsen kan du tage på studie- eller praktikophold i udlandet. Det giver dig vigtige erfaringer og kompetencer til at arbejde i en international sammenhæng efter endt uddannelse. 

  Det internationale studiemiljø på Campus Horsens, hvor halvdelen af de ca. 4.000 studerende er internationale studerende, er samtidig med til at give dig et godt afsæt, hvis du vil til udlandet. 

  For her lærer du at arbejde sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur.

  Kontakter i hele verden 

  Hvis du vil til udlandet har forsyningsingeniøruddannelsen og VIAs internationale kontor kontakter rundt om i verden. 

 • Studieliv

  Som netstuderende vil du opleve et studiemiljø både på nettet og på Campus Horsens, hvor I mødes til samlinger.

  Den netbaserede forsyningsingeniøruddannelse hører til i Horsens. Den foregår primært over nettet, men ca. 3-6 dage om måneden møder holdet på uddannelsen på VIAs campus i Horsens.

  Her vil du opleve at være en del af et levende uddannelses- og studiemiljø, og du vil møde de øvrige forsyningsingeniørstuderende, arbejde i laboratorier mm.

  Du vil også møde studerende, der læser noget andet end dig, blandt andet bygningsingeniør-, ICT-ingeniør-, markedsføringsøkonom- og bygningskonstruktørstuderende. Det skaber et spændende og dynamisk studiemiljø og optimale muligheder for at samarbejde på tværs af uddannelser.

  Som netstuderende er du altid velkommen til at deltage i både faglige og sociale aktiviteter på campus.
  Campus Horsens er åbent døgnet rundt.

  Studieaktiviteter

  Som netstuderende deltager du i undervisning, der kombinerer teori og praksis, og du kommer både til at arbejde individuelt og i grupper med projektarbejde.

  Læringen foregår derfor langt fra kun i mødet med underviseren, men også igennem de aktiviteter, underviseren eller studerende sætter i gang.

  Gruppearbejdet kan både bestå af, at netstuderende mødes fysisk og online, men tillader også gruppearbejde, hvor din gruppe ikke er online på samme tid. Hvordan den enkelte gruppe gør, afhænger selvfølgelig af jeres gruppe og den stillede opgave.

  Som studerende betaler du selv de transportudgifter, som er forbundet med at følge uddannelsens samlinger.

 • Kontakt

  Kontakt forsyningsingeniøruddannelsen.

  Har du spørgsmål om uddannelsen
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Forsyningsingeniør
  Campus Horsens

  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK - 8700 Horsens

  T: +45 87 55 00 20.
  E: horsens@via.dk

  Åbningstider

  Telefonerne er åbne:
  Mandag - torsdag kl. 7:30 – 15:30
  Fredag kl. 7:30 – 14:30

  Find vej