Undervisningsfag og moduler

Det er de undervisningsfag, du vælger, som er med til at danne skabelonen for din læreruddannelse.

På netuddannelsen til lærer kan du vælge mellem en række undervisningsfag, som danner skabelonen for din uddannelse. Det gælder også på den ordinære læreruddannelse.

Du skal vælge mellem to eller tre undervisningsfag i  løbet af din læreruddannelse. Dit første undervisningsfag vælger du allerede, når du søger om at blive optaget.  Undervisningsfagene er de fag, der svarer til fagene i folkeskolen - fx dansk, matematik, idræt eller engelsk.  

For hvert undervisningsfag er der en række moduler som du kan få. Nogle af modulerne er valgfri, andre er obligatoriske. Modulerne kan være forskellige mellem de enkelte uddannelsessteder.

Der er 18 forskellige undervisningsfag på læreruddannelsen. VIA Læreruddannelsen udbyder samtlige 18 undervisningsfag. Vær opmærksom på, at undervisningsfagene varierer på de forskellige udbudssteder i VIA. 

Krav til undervisningsfag

For at få adgang til et undervisningsfag, skal du mindst have karakteren 2 i din adgangsgivende eksamen. Hvis du både har fået en mundtlig og skriftlig prøvekarakter i faget, skal gennemsnittet af karaktererne være mindst 02. Gennemsnittet kan ikke opfyldes ved afrunding.

Mindst et af de adgangsgivende niveauer skal opfylde kravene under det enkelte undervisningsfag.

Standpunktskarakter

Hvis du ikke har været til prøve i faget, fordi det ikke er blevet udtrukket som eksamensfag det pågældende år, erstatter din årskarakter eller standpunktsbedømmelsen prøvekarakteren.

Første undervisningsfag

Du skal vælge dit første undervisningsfag imellem følgende fem fag:

 • Dansk 1. – 6. klassetrin
 • Dansk 4. - 10. klassetrin
 • Matematik 1. - 6. klassetrin
 • Matematik 4. - 10. klassetrin
 • Engelsk

Se alle undervisningsfag

Billedkunst

Niveau-krav: Kulturforståelse B, Mediefag B, Billedkunst C, Design C
Sted: Nørre Nissum, Skive, Silkeborg, Aarhus 

”Et billede siger mere end 1000 ord”
Der er billeder overalt, vi lever i en visuel kultur, hvor det visuelle mediehav er eksploderet og hvor vi konstant deler og bruger billeder på de sociale medier og i kunsten og kulturens mange visuelle tilbud. Der er kortsagt mange spændende udfordringer for en kommende billedkunstlærer.

Biologi, B-niveau

Niveau-krav:Teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed, biologi B, fysik B, kemi B, naturgeografi B.
Sted: Nørre Nissum, Skive, Silkeborg, Aarhus 

Biologi er undervisningsfaget, der handler om livet og de levende organismer herunder hvordan mennesket er påvirket af og påvirker naturen. Biologi på læreruddannelsen er både for jer der er optaget af naturens magi og for jer der optaget af sundhed og fysiologi. 

En biologilærer i folkeskolen skal være faglig kompetent inden for mange områder af det biologiske fagområde og være i stand til at formidle emnerne med varierende undervisningsformer. 

Dansk 1.-6. klassetrin

Niveau-krav: Dansk A
Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

Dansk er undervisning i sprog, tekster og medier i kontekst. Som dansklærer underviser du i skolens centrale fag. Danskfaget spiller en særlig rolle i elevernes skolegang. Det er med sine mange områder og mål for eleverne skolens største fag. Danskfaget tager et vigtigt ansvar for elevens almene dannelse.

Dansk 4.-10. klassetrin

Niveau-krav: Dansk A
Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

Dansk er undervisning i sprog, tekster og medier i kontekst. Som dansklærer underviser du i skolens centrale fag. Danskfaget spiller en særlig rolle i elevernes skolegang. Det er med sine mange områder og mål for eleverne skolens største fag. Danskfaget tager et vigtigt ansvar for elevens almene dannelse. 

Engelsk

Niveau-krav: Engelsk B
Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

Som engelsklærer i folkeskolen har man et job, hvor eleverne er top-motiverede og kan en hel masse allerede, når de starter. Det skal læreren kunne leve op til som rollemodel. Faget engelsk er et af de ”store” fag i folkeskolen: 1-3 timer ugentligt – for ALLE elever.

Fransk, A-niveau

Niveau-krav: Fransk Begyndersprog B, Fransk fortsættersprog B
Sted: Skive, Silkeborg, Aarhus 

Der er brug for fransklærere, og du får hjælp til at blive en dygtig fransklærer. De største byer i Danmark mangler fransklærere, faget er ikke blevet mindre i skolerne. 

Du skal ikke på forhånd har styr på grammatikken eller tale flydende fransk. Det vigtigste er at du holder af sproget og har lyst til at gøre det sjovt at lære begynderfransk. Du får hjælp til det.

Fysik / Kemi

Niveau-krav: Teknikfag A, Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B, Teknologi B
Sted: Nørre Nissum, Skive, Silkeborg, Aarhus 

”Den gode fysik/kemilærer er både fagligt og praktisk kompetent - med blik for fagets anvendelse i hverdag og samfund. Fysik/kemi er IKKE en repetition af fysik og kemi i gymnasiet eller HF's tilsvarende fag. 

Vi parkerer stort set lommeregner og symbolbehandling og bruger i stedet tid på at eksperimenterer og diskuterer de helt grundlæggende forklaringsmodeller - modeller med stort forklaringspotentiale i forhold til undervisning.

Geografi

Niveau-krav: Biologi B, Fysik B, International økonomi B, Kemi B, Naturgeografi B
Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

Geografi handler om, hvordan mennesker og natur spiller sammen. I geografi tager vi fat i nogle af de største udfordringer, som menneskeheden tumler med her i starten af det 21. århundrede: 

 • Miljøproblemer og klimaforandringer
 • Den globale befolkningsudvikling
 • Anvendelsen af verdens knappe ressourcer
 • Naturkatastrofer
 • Rig-fattig problemet, migrationer
 • Ulighed og konsekvenserne af globaliseringen

Historie

Niveau-krav: Historie B, Idéhistorie B, Samfundsfag B, Samtidshistorie B
Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

Historie handler ikke kun om at forstå fortiden, men om at forstå sig selv og sit samfund - At afdække hvorfor vi tænker, tror og handler som vi gør! 

At undervise i historie handler således hverken om kongerækken eller vikingetiden, men om at udvikle den enkelte elevs identitet og evne til at gennemskue de værdier og normer, som vores fælles fortællinger giver os, så fremtidens danskere hverken er slaver af traditionerne eller et let bytte for politisk manipulation og demagogi.

Håndværk og design

Niveau-krav: Teknikfag A – design og produktion, Teknikfag A – byggeri og energi, Mediefag B, Kulturforståelse B, Billedkunst C, Design C
Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

I folkeskolen erstatter Håndværk og design fagene håndarbejde og sløjd, og på læreruddannelsen faget Materiel Design. Et godt håndværksmæssigt afsæt indenfor et eller flere områder er klart en fordel, når man søger ind på faget. 

På studiet bygger vi videre på de erfaringer, du kommer med, og lægger i høj grad op til et samarbejde mellem studerende, når opgaverne skal løses.

Madkundskab

Niveau-krav: Teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed, Bioteknologi A, biologi C, kemi C
Sted: Silkeborg, Skive, Aarhus 

Faget indeholder fire kompetenceområder:

 1. Sundhed, helbred og livskvalitet 
 2. Måltider og madkultur 
 3. Fødevarer, madlavning, forbrug og ressourcer 
 4. Madkundskabsdidaktik

Idræt

Niveau-krav: Dans B, Idræt B
Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

Er du legesyg, motionsgal, en dansemus, konkurrenceminded, atletikforankret, en klatretøs, boldfikseret, gymnast eller bare bevægelses-elsker? Så er det et godt udgangspunkt! 

Du bliver ikke nødvendigvis bedre til din egen idræt, men du lærer helt sikkert meget om, hvordan man underviser i idrættens mange forskellige indholdsområder.

Kristendomskundskab / religion

Niveau-krav: Filosofi B, Historie B, Idéhistorie B, Kulturforståelse B, Psykologi B, Religion B, Samfundsfag B, Samtidshistorie B
Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus

”En dygtig religionslærer underviser i religion og filosofi på en måde, så eleverne både får en større forståelse for forskellige religiøse traditioner og livsanskuelser og samtidig får mulighed for selv at reflektere over både egen og andres opfattelse af den menneskelige tilværelsens dybdedimension”

Matematik 1. - 6. klassetrin

Niveau-krav: Matematik B
Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

”Hvis du ikke kan forklare det på en simpel måde, er det fordi du ikke har forstået det godt nok.” Albert Einstein.
Vi håber, du vælger linjefaget, fordi du kommer med en positiv indstilling og har stort mod på at udvikle dit eget faglige repertoire, samtidig med du får en solid indsigt i det kompleks, det er at tilrettelægge en god, inspirerende og tidssvarende matematikundervisning.

Matematik 4.-10. klassetrin

Niveau-krav: Matematik B
Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

”Hvis du ikke kan forklare det på en simpel måde, er det fordi du ikke har forstået det godt nok.” Albert Einstein.
Vi håber, du vælger linjefaget, fordi du kommer med en positiv indstilling og har stort mod på at udvikle dit eget faglige repertoire, samtidig med du får en solid indsigt i det kompleks, det er at tilrettelægge en god, inspirerende og tidssvarende matematikundervisning.

Musik

Niveau-krav: Musik B
Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

Musikstudiet i læreruddannelsen indebærer, at du i undervisningen:

 • aktivt kommer til at beskæftige dig med musik gennem sang, spil og bevægelse
 • løser opgaver, hvor du forholder dig til og identificerer fagets betydning i identitetsmæssig, dannelsesmæssig og kulturel sammenhæng
 • lærer, styrker og udvikler din undervisningskompetence og evne til faglig formidling.

Natur- og teknik

Niveau-krav: Teknikfag A, Bioteknologi A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B, Teknologi B
Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

I natur og teknologi lærer børnene om – og i – naturen; om miljø og teknik, livsbetingelser for dyr og planter og menneskers levevilkår. Natur og teknologi skal give eleverne grundlaget for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og geografi.

Samfundsfag

Niveau-krav: Afsætning B, historie B, International økonomi B, Samfundsfag B, Samtidshistorie B, Virksomhedsøkonomi B
Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

I samfundsfag arbejder vi med konkrete nutidige problemstillinger indenfor de samfundsfaglige discipliner politologi, økonomi, sociologi og international politik som f.eks.: 

 • Udviklingen i EU
 • Krisen i Ukraine
 • Partiernes og vælgernes bevægelser
 • Valganalyser og udviklingen i unges politiske deltagelse. 

Samfundsfag er et aktuelt, analyserede og diskuterende fag.

Tysk

Niveau-krav: Tysk begyndersprog B, Tysk fortsættersprog B
Sted: Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Aarhus 

Mange opfatter tysk som et kompliceret sprog at lære. En positiv indstilling til læringssituationer, gåpåmod og selvtillid er nøgleord for succesoplevelser når sproget skal tilegnes. Der er i den moderne sprogundervisning en mangfoldighed af kreative og nytænkende metoder og tilgange.