Læs om kvote 2 optaget på VIA Pædagoguddannelse (NET)

Se særlige forhold, når du søger ind i kvote 2

Når du søger ind på pædagoguddannelsen gennem kvote 2, bliver du vurderet på dine samlede kvalifikationer.

Søger du ind igennem kvote 2 på netuddannelsen, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer. Det foregår på samme måde, som hvis du søger ind på den ordinære pædagoguddannelse.

Du kan søge ind gennem kvote 2 med én af følgende seks kvalifikationer:

1. Samme gymnasiale uddannelse som under kvote 1

2. Hvis du har bestået følgende fire gymnasiale fag:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Et valgfrit fag på C-niveau

3. Pædagogisk Assistentuddannelse / Den Pædagogiske Grunduddannelse med:

 • Dansk C
 • Samfundsfag C
 • Engelsk E

Læs om Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)

4. Social- og sundhedsassistentuddannelse:

 • Med dansk C
 • Naturfag C
 • Engelsk D
5. Godkendt udenlandsk eksamen
 • Har du en udenlandsk eksamen, skal du have bestået Studieprøven i dansk, så du kan dokumentere, at du taler og forstår dansk så godt, at du kan deltage i undervisningen
6. Optagelse på andet grundlag:
 • Det enkelte uddannelsessted vurderer både uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, der kan sidestilles med fastsatte krav.

7. Relevant kursus

 • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge) 

Ansøgningsfrist

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere

Læs om meritpædagoguddannelsen

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på netpædagoguddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

Reglerne beskriver:

 • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
 • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
 • Ansøgning om merit
 • Ansøgning om optagelse på andet grundlag
 • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse