Socialrådgiver (NET)

Vil du gerne være socialrådgiver? Og tage socialrådgiveruddannelsen som fjernstudie? Kan du arbejde selvstændigt, træffe væsentlige beslutninger og samarbejde med andre faggrupper? Vil du arbejde med beskæftigelse, forebygge og løse sociale problemer? Så bliv socialrådgiver!

Som studerende kommer du til at arbejde med entreprenørskab i løbet af din uddannelse

Se, hvad de studerende laver

Fakta

Type: Professionsbachelor som socialrådgiver

Varighed: 3½ år

Ansøgning: 15. marts (kvote 2) & 5. jul (kvote 1)

Studiestart: Februar (fra optaget 2020 er studiestart august)

Her kan du læse til socialrådgiver

 • Holstebro
 • Aarhus
 • Som netbaseret uddannelse

Om den netbaserede uddannelse til socialrådgiver

 • Optagelse

  Læs om adgangskravene til den netbaserede socialrådgiveruddannelse.

  Kvote 1

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen.

  Læs om kvote 1

  Se sidste års adgangskvotienter

  Kvote 2

  I kvote 2 bliver din ansøgning vurderet både på baggrund af din adgangsgivende eksamen, og andre kvalifikationer udover dit eksamensgennemsnit.
  Læs om optagelse gennem kvote 2

  Opfylder du ikke kravene

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kvote 1 eller kvote 2, kan du søge om at få en individuel kompetencevurdering.

  Læs om individuel kompetencevurdering

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Studiestart

  Uddannelsen har studiestart i februar.

  Fra og med optag 2020 er der studiestart i august

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på den netbaserede socialrådgiveruddannelse i VIA, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit 
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  Den netbaserede socialrådgiveruddannelse består af 13 moduler, herunder et praktikophold og et afsluttende bachelorprojekt.

  VIA Socialrådgiveruddannelse er opbygget af 13 moduler, hvoraf det ene er praktik og to moduler er valgfrie. 

  Modulerne dækker seks forskellige kerneområder, der samlet sikrer de faglige kompetencer, du skal have igennem uddannelsen. 

  Se modulerne  

  Kerneområder

  Modulerne på socialrådgiveruddannelsen er inddelt i seks kerneområder, der beskriver uddannelsens centrale felter. 

  • Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde
  • Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer
  • Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser
  • Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser
  • Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og det arbejdsmarkedspolitiske område
  • Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde

  Læs om de seks kerneområder i studieordningen

  Vidensområder

  Socialrådgiveruddannelsen har fire vidensområder, der dækker socialrådgiverens arbejdsfelt. De fire vidensområder er:

  Socialt arbejde og socialrådgivning

  Du får undervisning i sociale problemer, rammer for socialt arbejde samt metoder, teorier, systematik og modeller i socialt arbejde. Undervisningen er en blanding af viden, færdighedstræning (eksempelvis i samtaleteknik, supervision, relationsskabelse m.v.) og casearbejde.

  Samfundsvidenskab

  Du får undervisning i sociologi, socialpolitik, politologi og økonomi. Der arbejdes med samfundets forskellige funktioner, opbygning og historiske udvikling. Du lærer desuden om sammenhængen mellem livsbetingelser og sociale problemer, de politiske vilkår for den sociale sektor samt dens rolle og funktion.

  Jura

  Du får undervisning i den relevante, gældende lovgivning, retlige principper og anvendelse af dette i socialt arbejde og sociale problemstillinger.

  Psykologi og psykiatri

  Du får en bred viden om almen psykologi, menneskets udvikling og personlighedsdannelse, organisationspsykologi og om psykiatriske lidelser og sociale relationer.

  Bachelorprojektet

  Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Mange studerende laver deres bachelorprojekt i samarbejde med en privat eller en offentlig virksomhed.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Praktik

  Når du er optaget på netuddannelsen, er du garanteret en praktikplads. Praktikken på netuddannelsen foregår i Region Midtjylland.

  VIA Socialrådgiveruddannelsen har praktikpladser i både kommunale, regionale og statslige forvaltninger, samt inden for privat regi. Praktikken er obligatorisk og varer fem måneder. Du kan både komme i praktik i Danmark og i udlandet.

  Praktiksteder

  Som studerende på den netbaserede socialrådgiveruddannelse i VIA kan du tage din praktik i en af nedenstående kommuner.

  • Aarhus
  • Syddjurs
  • Norddjurs
  • Randers
  • Viborg
  • Favrskov
  • Silkeborg
  • Skanderborg
  • Odder
  • Hedensted
  • Horsens

  Kontakt uddannelsen for at høre nærmere om dine muligheder.

  Praktikvejleder

  I praktikken er du tilknyttet en praktikvejleder fra praksis og fra uddannelsen. De to følger og vejleder dig gennem hele praktikperioden.

  Ulønnet praktik

  Praktikken er ulønnet, men du kan stadig modtage SU, ligesom under resten af dit studie. Arbejdstiden under praktikken svarer til en fuldtidsstilling.

  Merit for praktikken

  Hvis du har arbejdet med socialt arbejde, der er relevant for socialrådgiverfeltet, har du pligt til at søge om at få merit for praktikken. Du skal kunne dokumentere, at dit arbejde modsvarer målene for praktikken i socialrådgiveruddannelsen.
  Læs om merit for praktikken

 • Job og karriere

  En socialrådgivers arbejde er primært at rådgive og vejlede borgere med sociale problemer som fx boligmangel, misbrug, handicap, økonomiske problemer eller arbejdsløshed.

  De fleste Socialrådgivere er ansat i kommunerne, men socialrådgivere arbejder også i regioner, staten og i private organisationer og institutioner. Udviklingen peger på, at der bliver flere og flere selvstændige socialrådgivere. 

  Socialrådgivere arbejder ofte med rådgivning, vejledning, beskæftigelse, aktivering, førtidspension, integration, anbringelser og undervisning.
  Se dimittendprofil (pdf)

  Mange karrieremuligheder

  Som uddannet socialrådgiver kan du blive ansat i mange forskellige institutionstyper. Det kan fx være:

  • Forvaltninger
  • Sygehuse
  • Kriminalforsorgen
  • Undervisning
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Mødrehjælpen
  • Pensionskasser
  • Forsikringsselskaber
  • Fagforeninger

  Efter- og videreuddannelse for socialrådgivere

  Som uddannet socialrådgiver har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse. Både på diplom, master og kandidatniveau.

 • Internationale muligheder

  Australien,Canada, Sydafrika eller Europa? Som socialrådgiverstuderende i VIA kan du tage en del af din uddannelse i udlandet.

  Praktik eller studieophold

  Mange socialrådgiverstuderende i VIA vælger at tage en del af deres uddannelse i udlandet. Derfor har vi et stort netværk af praktik- og uddannelsessteder over hele verden med mange forskellige typer af socialt arbejde.

  Du kan enten tage din praktik, vælge et studieophold eller lave feltarbejde til dit bachelorprojekt i udlandet.

  Udvid dine karrieremuligheder

  Der er flere fordele ved at tage noget af din uddannelse i udlandet. Du møder nye og anderledes udfordringer. Du afprøver dig selv i en anden kultur. Du lærer om andre landes perspektiver på socialt arbejde og så udvider du dine karrieremuligheder. 

  Hvad kan jeg lave i udlandet?

  Hvis du vælger at tage i international praktik, er der mange muligheder som studerende på socialrådgiveruddannelsen i VIA. Du kan fx arbejde med:

  • Socialkulturelt arbejde med unge i Berlin
  • Individuel rådgivning og socialt gruppearbejde med voldsramte kvinder i Queensland
  • Behandlingsarbejde med misbrugere i Bergen
  • Børneprojektarbejde i Addis Abeba
  • Sagsbehandling på en socialforvaltning i Sarajevo
  • Integrationsarbejde med flygtninge og indvandrere i Toronto
  • Hjemløse i London
  • HIV smittede i Edinburgh
  • Lokalsamfundsarbejde i Chennai
  • Socialt arbejde med gadebørn i Cape Town
 • Studieliv

  Som netstuderende på Socialrådgiveruddannelsen arbejder du både over nettet og i studiegrupper. 

  Som netstuderende bliver du en del af et studiemiljø på samme måde som på andre uddannelser. På den netbaserede socialrådgiveruddannelse foregår en stor del af studiemiljøet bare også på nettet.  

  Undervisningen foregår som blended learning. Det betyder, at de fleste aktiviteter foregår over nettet, men at der også er indkald på uddannelsen og fx besøg på en arbejdsplads for socialrådgivere. En del af undervisningen foregår i studiegrupper, ligesom flere eksaminer er gruppeeksaminer.

  Indkald

  Den netbaserede socialrådgiveruddannelse hører til i Aarhus. Den foregår primært over nettet, men ca. 1 hverdag hver 3. uge mødes holdet på uddannelsen i Aarhus. Indkaldelserne kan variere fra modul til modul. Indkald foregår på VIAs Campus Aarhus C.

  Campus Aarhus C

  Når du er på indkald på uddannelsen, foregår det på Campus Aarhus C. Her vil du opleve at være en del af et levende uddannelses- og studiemiljø og du vil møde studerende, der læser noget andet end dig, blandt andet pædagog-, lærer- og administrationsbachelorstuderende. Det skaber et spændende og dynamisk studiemiljø. Og optimale muligheder for at samarbejde på tværs af uddannelser. Og som netstuderende er du altid velkommen til at deltage i både fredagsbar, faglige arrangementer og fester på tværs af uddannelser. 

  Læs mere om Campus Aarhus C

  Studieaktivitet 

  På den netbaserede socialrådgiveruddannelse i VIA møder du et nuanceret undervisnings- og læringsmiljø.

  Du vil både opleve holdundervisning, forelæsninger og selvstændigt arbejde i studiegrupper - det meste over nettet. Desuden vil du møde en del samarbejde med den praksis, du er ved at uddanne dig til.

 • Kontakt

  Kontakt den netbaserede socialrådgiveruddannelse i VIA

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Socialrådgiveruddannelsen (NET)
  Ceresbyen 24
  DK-8000 Aarhus C

  E: socia@via.dk
  T: +45 87 55 33 00

  Fax: +45 8755 0031
  EAN: 5798 000 55 4702

  Læs mere