Socialrådgiver (NET)

Vil du gerne være socialrådgiver? Og tage socialrådgiveruddannelsen som fjernstudie?
 
Kan du arbejde selvstændigt, træffe væsentlige beslutninger og samarbejde med andre faggrupper? Vil du arbejde med beskæftigelse, forebygge og løse sociale problemer?
 
Så bliv socialrådgiver!

Fakta

Type: Professionsbachelor som socialrådgiver

Varighed: 3½ år

Studieby: Netbaseret uddannelse med base i Aarhus

Studiestart: August

Praktik: 20 uger

Internationale muligheder

Som studerende på socialrådgiveruddannelsen har du mulighed for at tage noget af din uddannelse i udlandet. Derfor har VIA et stort netværk af praktik- og uddannelsessteder over hele verden med mange forskellige typer af socialt arbejde.

Læs mere om de internationale muligheder længere nede på siden. 

Er du i tvivl om, hvad du skal læse? Få hjælp til dit studievalg

Hent inspiration her

Om den netbaserede uddannelse til socialrådgiver

 • Adgangskrav og optagelse

  Læs om adgangskravene til den netbaserede socialrådgiveruddannelse.

  Du søger ind på socialrådgiveruddannelsen i VIA gennem optagelse.dk enten gennem kvote 1 eller kvote 2. På uddannelsen optager vi 50% gennem kvote 1 og 50% gennem kvote 2.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen.

  Læs om kvote 1

  Se sidste års adgangskvotienter

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 22. marts)

  I kvote 2 bliver din ansøgning vurderet både på baggrund af din adgangsgivende eksamen, og andre kvalifikationer udover dit eksamensgennemsnit.

  Læs om optagelse gennem kvote 2 

  Opfylder du ikke kravene

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kvote 1 eller kvote 2, kan du søge om at blive optaget på andet grundlag.

  Læs om optagelse på andet grundlag

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 22. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Studiestart

  Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro og Aarhus har studiestart i både august og februar.

  Netuddannelsen har fra og med ansøgningsrunden 2020 studiestart i august.

  Læs mere om fordeling af studiestart

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Socialrådgiveruddannelsen på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på. 

  Aarhus

  Professionsbachelor, socialrådgiver, Aarhus C KOT-nummer: 55310

  Holstebro

  Professionsbachelor, socialrådgiver, Holstebro KOT-nummer: 55320

  Den netbaserede uddannelse

  Professionsbachelor, socialrådgiver, Aarhus C, E-læring KOT-nummer: 55313

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på socialrådgiveruddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit 
  • Ansøgning om optagelse på andet grundlag
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  Den netbaserede socialrådgiveruddannelse består af 13 moduler, herunder et praktikophold og et afsluttende bachelorprojekt.

  Socialrådgiveruddannelsen i VIA er opbygget af 13 moduler, hvoraf det ene er praktik og to af modulerne er valgfrie. Hvert modul afsluttes med en prøve. 

  1. studieår: 

  Modul 1: Sociale problemer og socialt arbejdes praksis.

  Modul 2: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis

  Modul 3: Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

  Modul 4: Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap.

  2. studieår:

  Modul 5: Socialt arbejde med udsatte børn og unge. Og børn og unge med handicap, samt deres familier. 

  Modul 6: Socialt arbejdes organisering og praksis

  Modul 7. Praktik

  3. studieår: 

  Modul 8: Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng.

  Modul 9: Valgmodul

  Modul 10: Socialt arbejde - kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling

  Modul 11: Valgmodul

  4. studieår:

  Modul 12: Socialt arbejde - videnbasering og udvikling

  Modul 13:

  Bachelorprojekt

  Læs mere om modulerne

  Se tal og fakta om uddannelsen 

 • Hverdagen på studiet

  Som netstuderende på Socialrådgiveruddannelsen arbejder du både over nettet og i studiegrupper. 

  Som netstuderende på socialrådgiveruddannelsen bliver du en del af et studiemiljø på samme måde som på andre uddannelser. På den netbaserede socialrådgiveruddannelse foregår en stor del af studieaktiviteterne bare også over nettet.

  Blended learning

  Uddannelsen er tilrettelagt som blended learning. Det betyder, at de fleste aktiviteter foregår over nettet, men at der også er indkald på uddannelsen, og fx besøg på en arbejdsplads for socialrådgivere.

  En stor del af uddannelsen foregår i studiegrupper, ligesom flere eksaminer er gruppeeksaminer.

  Et fuldtidsstudie

  Uddannelsen er et fuldtidsstudie der er tilrettelagt med omkring 40 timers studieaktivitet om ugen.
  Studieaktivitet er fx deltagelse på indkald, arbejde i studiegrupper, læsning og forberedelse til undervisning og eksamen.

  Indkald

  Som studerende på den netbaserede socialrådgiveruddannelse skal du komme til indkald med undervisning på Campus Aarhus C.
  Det er vigtigt, at du møder op og deltager aktivt i undervisningen. På første semester vil der være indkald cirka en gang om ugen. Antallet af indkald kan variere fra modul til modul. Indkaldene ligger på hverdage, typisk mellem 8 og 16.

  Campus Aarhus C

  Når du er på indkald på uddannelsen, foregår det på Campus Aarhus C. Her vil du opleve at være en del af et levende uddannelses- og studiemiljø og du vil møde studerende, der læser noget andet end dig, blandt andet pædagog-, lærer- og administrationsbachelorstuderende. Det skaber et spændende og dynamisk studiemiljø. Og optimale muligheder for at samarbejde på tværs af uddannelser. Og som netstuderende er du altid velkommen til at deltage i både fredagsbar, faglige arrangementer og fester på tværs af uddannelser.

  Læs mere om Campus Aarhus C

 • Praktik

  Når du er optaget på netuddannelsen, er du garanteret en praktikplads. Praktikken på netuddannelsen foregår i Region Midtjylland.

  VIA Socialrådgiveruddannelsen har praktikpladser i både kommunale, regionale og statslige forvaltninger, samt inden for privat regi. Praktikken er obligatorisk og varer fem måneder. Du kan både komme i praktik i Danmark og i udlandet.

  Praktiksteder

  Som studerende på den netbaserede socialrådgiveruddannelse i VIA kan du tage din praktik i en af nedenstående kommuner.

  • Aarhus
  • Syddjurs
  • Norddjurs
  • Randers
  • Viborg
  • Favrskov
  • Silkeborg
  • Skanderborg
  • Odder
  • Hedensted
  • Horsens

  Kontakt uddannelsen for at høre nærmere om dine muligheder.

  Praktikvejleder

  I praktikken er du tilknyttet en praktikvejleder fra praksis og fra uddannelsen. De to følger og vejleder dig gennem hele praktikperioden.

  Ulønnet praktik

  Praktikken er ulønnet, men du kan stadig modtage SU, ligesom under resten af dit studie. Arbejdstiden under praktikken svarer til en fuldtidsstilling.

  Merit for praktikken

  Hvis du har arbejdet med socialt arbejde, der er relevant for socialrådgiverfeltet, har du pligt til at søge om at få merit for praktikken. Du skal kunne dokumentere, at dit arbejde modsvarer målene for praktikken i socialrådgiveruddannelsen.

  Læs om merit for praktikken

 • Job og karriere

  En socialrådgivers arbejde er primært at rådgive og vejlede borgere med sociale problemer som fx boligmangel, misbrug, handicap, økonomiske problemer eller arbejdsløshed.

  Socialrådgivere har et bredt arbejdsfelt med karrieremuligheder inden for både kommuner, regioner, stat og i det private. Arbejdet kan bestå af rådgivning, sagsbehandling, forebyggelse og planlægning af sociale foranstaltninger.

  De fleste socialrådgivere er ansat i kommunalt regi, hvor de arbejder med mange forskellige målgrupper, fx udsatte børn, unge og familier, ledige og sygemeldte, ældre, børn og voksne med handicap, hjemløse og personer med misbrug.

  Socialrådgivere er også ansat i regionens forvaltninger, på sygehuse, i projekter og døgninstitutioner. Her arbejder socialrådgiveren med patientrådgivning, psykiatrisk behandling og bostøtte indenfor psykiatrien.

  Inden for staten arbejder socialrådgivere fx i Kriminalforsorgen eller som studievejledere og undervisere på uddannelsesinstitutioner.

  Inden for det private vil der være socialrådgivere ansat i fagforeninger, på asylcentre, boligselskaber, pensionskasser samt i større private virksomheder. Desuden er der socialrådgivere ansat i mindre sociale organisationer, patientforeninger og selvejende institutioner tilknyttet de frivillige sociale organisationer.

  Se dimittendprofil (pdf)

  Efter- og videreuddannelse for socialrådgivere

  Som uddannet socialrådgiver har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse. Både på diplom, master og kandidatniveau.

 • Internationale muligheder

  Australien,Canada, Sydafrika eller Europa? Som socialrådgiverstuderende i VIA kan du tage en del af din uddannelse i udlandet.

  Praktik eller studieophold

  Mange socialrådgiverstuderende i VIA vælger at tage en del af deres uddannelse i udlandet. Derfor har vi et stort netværk af praktik- og uddannelsessteder over hele verden med mange forskellige typer af socialt arbejde.

  Du kan enten tage din praktik på 4. semester, vælge et studieophold på 5. og 6. semester, eller lave feltarbejde til dit bachelorprojekt i udlandet.

  Udvid dine karrieremuligheder

  Der er flere fordele ved at tage noget af din uddannelse i udlandet. Du møder nye og anderledes udfordringer. Du afprøver dig selv i en anden kultur. Du lærer om andre landes perspektiver på socialt arbejde og så udvider du dine karrieremuligheder. 

  Hvad kan jeg lave i udlandet?

  Hvis du vælger at tage i international praktik, er der mange muligheder. Andre socialrådgiverstuderende, der har været i international praktik, har fx arbejdet med:

  • Socialkulturelt arbejde med unge i Berlin
  • Individuel rådgivning og socialt gruppearbejde med voldsramte kvinder i Queensland
  • Behandlingsarbejde med misbrugere i Bergen
  • Børneprojektarbejde i Addis Abeba
  • Sagsbehandling på en socialforvaltning i Sarajevo
  • Integrationsarbejde med flygtninge og indvandrere i Toronto
  • Hjemløse i London
  • HIV smittede i Edinburgh
  • Lokalsamfundsarbejde i Chennai
  • Socialt arbejde med gadebørn i Cape Town
 • Kontakt

  Kontakt den netbaserede socialrådgiveruddannelse i VIA

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Socialrådgiveruddannelsen (NET)
  Ceresbyen 24
  DK-8000 Aarhus C

  E: socia@via.dk
  T: +45 87 55 33 00

  Læs mere

Har du flere spørgsmål?

Campus Horsens

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når har åbent hus, Studiepraktik og StudieInfo.

Sådan søger du ind

Få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College.

Kontakt studievejleder

Se kontaktoplysninger på studievejlederne på socialrådgiveruddannelsen

Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.