Har du allerede gennemført en uddannelse?

 

Har du gennemført en fuldt statsfinansieret, videregående uddannelse kan du fremover kun søge om optagelse på en ny fuldt statsfinansieret, videregående uddannelse, hvis denne er på et højere niveau eller hvis du opfylder en af betingelserne for dispensation.

Dette skyldes reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse, som du kan læse mere om herunder. Bemærk at få uddannelser er undtaget denne regel.

Bliv klogere på reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse 

 • Hvornår trådte de nye regler i kraft?

  Den nye lov trådte i kraft pr. 1.1.2017, med henblik på sommeroptagelsen 2017. 

  Den 31/1 2017 offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet ny adgangsbekendtgørelse på professionsbachelor- og erhvervsakademiområdet.

  Reglerne for den nye lov er udmøntet i denne bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

  Du finder den gældende adgangsbekendtgørelse her 
   
 • Hvem og hvad er omfattet?

  Personer, der har gennemført en fuldt statsfinansieret, videregående uddannelse, kan fremover ikke blive optaget på en uddannelse på samme eller lavere niveau. 

  Hvis du har en erhvervsakademiuddannelse (eller tidligere KVU)

  Du kan få adgang til:

  • En top-up uddannelse
  • En professionsbacheloruddannelse
  • En bacheloruddannelse

  Du kan ikke få adgang til:

  • En erhvervsakademiuddannelse

  Hvis du har en professionsbachelor eller bachelor (eller tidligere MVU)

  Du kan få adgang til:

  • En kandidatuddannelse, hvor den pågældende professionsbachelor/bachelor giver direkte adgang. 

  Du kan ikke få adgang til:

  • En erhvervsakademiuddannelse
  • En top-up uddannelse
  • En professionsbacheloruddannelse
  • En bacheloruddannelse

  Hvis du har en kandidatuddannelse (eller tidligere LVU)

  Du kan ikke få adgang til en ny statsfinansieret uddannelse, dvs.:

  • En erhvervsakademiuddannelse
  • En top-up uddannelse
  • En professionsbacheloruddannelse
  • En bacheloruddannelse
  • En kandidatuddannelse

  Det er uddannelsesinstitutionen, der i forbindelse med optagelsen afgør, hvorvidt en ansøger er omfattet af reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse, og dermed ikke kan få adgang til en af de søgte uddannelser.

 • Hvem og hvad er ikke omfattet af reglerne?

  Her kan du se, hvem der ikke er omfattet af reglerne. 

  Følgende er ikke omfattet af reglerne: 

  • Personer, der har gennemført en  videregående uddannelse for 6 eller flere år siden inden studiestart på den ansøgte uddannelse
  • Personer, der har gennemført en videregående uddannelse i udlandet
  • Studerende, der skifter uddannelse før uddannelsen er afsluttet 
  • Uddannede fra uddannelser, der har brugerbetaling og dermed ikke er fuldt statsfinansieret
  • Personer der søger adgang til Åben Uddannelse; herunder merituddannelser

  Uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder kan blive undtaget fra at være omfattet af reglerne for begrænsning af dobbeltuddannelse. Det gælder fx VIAs danske og engelske uddannelse til bygningsingeniør.

  På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du finde faktaark med mere information samt se liste over uddannelser, der er undtaget for reglerne 

  Gå til ufm.dk

   
 • Kan jeg søge om dispensation?

  Du kan søge om dispensation fra reglerne, når mindst én af følgende betingelser er opfyldt.
  • Du på grund af helbredsmæssige forhold ikke benytter den tidligere gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet. Dispensationen kan fx gives på grundlag af lægeerklæring vedr. fysisk eller psykisk sygdom, nedslidning m.v. eller på grundlag af et dokumenteret revalideringsforløb.
  • Den uddannelse, du har gennemført er ændret væsentligt eller bortfaldet.
  • Ansøgeren var senest den 1. februar 2017 optaget på en erhvervsakademiuddannelse ved samme uddannelsesinstitution som den søgte selvstændige overbygningsuddannelse (professionsbacheloruddannelse), og den søgte selvstændige overbygningsuddannelse (professionsbacheloruddannelse) er den naturlige overbygning af erhvervsakademiuddannelsens fagområde.

  Ansøgere med en tidligere gennemført dansk videregående uddannelse på tilsvarende eller højere niveau, og som ikke opfylder mindst én af disse betingelser, kan således ikke optages på én af VIAs videregående uddannelser. 

  Ansøgning om dispensation 

  Du skal ansøge om optagelse på VIAs uddannelser via optagelse.dk 

  Opfylder du mindst én af ovennævnte betingelser, og ønsker du at søge om dispensation fra reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse, skal du herudover hente og udfylde nedenstående ansøgningsskema og sende det til VIA University College på mailadressen:  studieplads@via.dk 

  Du skal kun udfylde én dispensationsansøgning, selvom du søger om optagelse på flere af VIAs uddannelser.

  Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt og kontakter dig med svar på din dispensationsansøgning.