Betinget optag på VIAs uddannelser

Det fremgår under de enkelte uddannelser, hvis de har betinget optag

Flere af VIAs uddannelser tilbyder betinget optagelse til ansøgere, som ikke opfylder adgangskravene, under forudsætning af, at ansøgeren supplerer med de manglende adgangskrav inden eller umiddelbart efter studiestart. 

Følgende uddannelser tilbyder betinget optag: 

 • Architectural Technology & Construction Management (Horsens og Aarhus)
 • Bandagist
 • Byggetekniker
 • Bygningsingeniør
 • Bygningskonstruktør (Horsens, Aarhus og Holstebro)
 • Civil Engineering
 • Construction Technology
 • Designteknolog
 • Diakoni & Socialpædagogik
 • Engineering in Information & Communication Technology
 • Ernæring & Sundhedsuddannelsen
 • Forsyningsingeniør
 • Global Business Engineering (Horsens og Aarhus)
 • Global Nutrition & Health
 • International Sales & Marketing Management
 • Kort- & landmålingstekniker
 • Markedsføringsøkonom
 • Marketing Management
 • Maskiningeniør
 • Mechanical Engineering
 • Produktionsteknolog
 • Produktudvikling & Teknisk integration
 • Pædagog
 • Socialrådgiver
 • Supply Engineering
 • Value Chain Management (Horsens og Aarhus)

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til betinget optag, kan du kontakte en studievejleder på den uddannelse, som du søger information om.  

Hvad er betinget optag?

Betinget optag, efter adgangsbekendtgørelsen, betyder, at en uddannelsesinstitution kan optage en ansøger, selvom vedkommende ikke opfylder adgangskravene, men under forudsætning af, at adgangskravene opfyldes før eller umiddelbart efter studiestart. 

Opfylder ansøgeren ikke betingelserne for det betingede optag, bortfalder tilbuddet om en studieplads. 

Betinget optag er en undtagelse til det almindelige krav om, at man skal opfylde adgangskravene på ansøgningstidspunktet.

Reglerne om betinget optag fremgår af adgangsbekendtgørelsen.

Øvrige optagelsesregler