Betinget optag på VIAs uddannelser

Det fremgår under de enkelte uddannelser, hvis de har betinget optag

Hvad er betinget optag?

Enkelte af VIAs uddannelser tilbyder betinget optagelse til ansøgere, som ikke opfylder adgangskravene, under forudsætning af, at ansøgeren supplerer med de manglende adgangskrav senest 4 hverdage inden studiestart.

Opfylder ansøgeren ikke betingelserne for det betingede optag, bortfalder tilbuddet om en studieplads. 

Betinget optag er en undtagelse til det almindelige krav om, at man skal opfylde adgangskravene på ansøgningstidspunktet.

Reglerne om betinget optag fremgår af adgangsbekendtgørelsen §9

Følgende uddannelser tilbyder betinget optag: 

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til betinget optag, kan du kontakte en studievejleder på den uddannelse, som du søger information om.   

Øvrige optagelsesregler