Opholdstilladelser 

I nogle tilfælde er det et krav, at du vedhæfter kopi af både dit opholdskort og opholdsbrev til din ansøgning.  

Som udenlandsk ansøger kan du søge om optagelse på både dansk- og engelsksprogede uddannelser i VIA. For ikke EU/EØS borger er det, ud over at du skal opfylde adgangskravene, også afgørende, hvorvidt du opfylder kriterierne for at være berettiget til tilskud fra staten og derfor kan tage uddannelsen gratis, eller om du selv skal betale for uddannelsen.

Derfor er det et krav, at du sammen med din ansøgning på optagelse.dk, vedhæfter kopi af både dit opholdskort (både forside og bagside) samt opholdsbrev, så vi kan vurdere, hvorvidt du selv skal betale for uddannelsen eller ej. 

Hvem er tilskudsberettiget af staten?

  • Ansøgere fra et EU land samt Schweiz
  • Ansøgere fra Norge, Island eller Liechtenstein (EØS lande)
  • Ansøgere bosat i Danmark med en permanent dansk opholdstilladelse eller en opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold
  • Ansøgere med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a.
  • Ansøgere med en midlertidig opholdstilladelse som flygtning på baggrund af §7, stk. 1 og stk. 2. og stk. 3 og § 8, stk. 1 og 2
  • Ansøgere med en midlertidig opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 og 2, eller § 8, stk. 1 og 2

Hvornår er du selvbetaler?

  • Når du er udenlandsk ansøger bosat i Danmark med en midlertidig opholdstilladelse (uden mulighed for varigt ophold i Danmark)
  • Når du er udenlandsk ansøger, som ikke er bosat i Danmark, og som har behov for en opholdstilladelse i Danmark for at kunne starte på en uddannelse

Hvis du er selvbetaler, betyder det, at du skal betale application fee og tuition fee. Læs mere