Opholdstilladelser 

I nogle tilfælde er det et krav, at du vedhæfter kopi af opholdskort til din ansøgning.  

Som udenlandsk ansøger kan du søge om optagelse på både dansk- og engelsksprogede uddannelser i VIA. For ikke EU/EØS borger er det, ud over at du skal opfylde adgangskravene, også afgørende, hvorvidt du opfylder kriterierne for at være berettiget til tilskud fra staten og derfor kan tage uddannelsen gratis, eller om du selv skal betale for uddannelsen.

Derfor er det et krav, at du sammen med din ansøgning på optagelse.dk, vedhæfter kopi af dit opholdskort (både forside og bagside), så vi kan vurdere, hvorvidt du selv skal betale for uddannelsen eller ej. 

Hvem er tilskudsberettiget af staten?

  • Ansøgere fra et EU land
  • Ansøgere fra Norge, Island eller Liechtenstein (EØS lande)
  • Ansøgere bosat i Danmark med en permanent dansk opholdstilladelse eller en opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold
  • Ansøger med opholdstilladelse som medfølgende barn til en udlænding med opholdstilladelse med henblik på arbejde

Hvornår er man selvbetaler?

  • Når man er udenlandsk ansøger bosat i Danmark med en midlertidig opholdstilladelse (uden mulighed for varigt ophold i Danmark)
  • Når man er udenlandsk ansøger og ikke er bosat i Danmark (og derfor har behov for en opholdstilladelse i Danmark for at kunne starte på en uddannelse)

Hvis du er selvbetaler, betyder det at du skal betale application fee og tuition fee. Læs mere