Sådan søger du optagelse på andet grundlag

Du kan søge om optagelse på andet grundlag, hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav til VIAs uddannelser. 

Hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav herunder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, som du ønsker at søge om optagelse på, kan du søge om optagelse på andet grundlag. Her vil VIA vurdere om dine faglige kvalifikationer, kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at søge om optagelse på andet grundlag, hvis du ikke opfylder sprogkravene. Der dispenseres ikke for eventuel deltagelse i adgangsgivende samtaler, optagelsessamtaler og adgangsprøver.

Du skal søge i kvote 2 på Optagelse.dk senest d. 15. marts kl. 12.00 og angive, at du ingen adgangsgivende eksamen har. Derudover skal du markere i feltet ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”.

Dokumentér dine erfaringer

For at vi kan vurdere, om du har kvalifikationer, der kan sidestilles med adgangskravene, er det vigtigt, at du er meget omhyggelig med at dokumentere alle relevante erfaringer. Dette gør du ved både at skrive det på din ansøgning, på optagelse.dk og uploade dokumentationen for erfaringerne under fanen ”bilag” på optagelse.dk.

Har du erfaringer, der er svære at dokumentere, anbefaler vi, at du laver en beskrivelse af dine erfaringer og kvalifikationer, og hvordan du mener, de kan sidestilles med adgangskravene.

I forbindelse med vurderingen af dine faglige kvalifikationer, kan du blive indkaldt til en samtale.

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser har specifikke adgangskrav om fag på A- og B-niveau. Du finder en nærmere beskrivelse af disse på den enkelte uddannelses hjemmeside. Se oversigt over VIAs uddannelser

Hvis du har spørgsmål til optagelse på andet grundlag, kan du kontakte en studievejleder, på den uddannelse du ønsker at søge om optagelse ved. 
 

Øvrige optagelsesregler