Sådan søger du ind med en udenlandsk eksamen

Du har mulighed for at søge ind på en af VIAs uddannelser med en udenlandsk adgangsgivende eksamen. 

Hvis du har en udenlandsk eksamen, skal du altid søge ind på uddannelsen gennem kvote 2 på optagelse.dk. Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00. 

Du kan få information om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen på Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Styrelsen for Videregående Uddannelser, inden du søger. Læs om, hvordan du får din eksamen vurderet.

Er du i tvivl om, hvorvidt din eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen, er der hjælp at hente. Du kan undersøge, om din udenlandske gymnasiale eksamen kan ligestilles med en dansk gymnasial eksamen i Eksamenshåndbogen. Eksamenshåndbogen er opdelt efter lande, så det er nemt at tjekke.

Udover det originale eksamensbevis skal udenlandske eksamensbeviser, som ikke er udfærdiget på dansk, svensk, norsk, tysk eller engelsk, oversættes til ét af disse sprog af en autoriseret oversætter og fremsendes. Foreligger beviset ikke på ét af ovennævnte sprog, afvises ansøgningen. Dokumentation for oversættelsen skal også vedlægges.

Studieprøven i dansk

Alle udenlandske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen til VIAs dansksprogede uddannelser skal have bestået alle tre dele af studieprøven i dansk med minimum karakteren 02 eller på anden måde have dokumenteret tilsvarende kundskaber, inden den 5. juli kl. 12.00. (Fx Dansk på B-niveau eller højere)

For studieprøver bestået før 27. februar 2018 gælder det, at at alle fire dele, skal være bestået med minimum karakteren 02.

Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra Sverige, Norge, Duborg Skolen og A.P. Møller-Skolen er undtaget fra dette krav.

Bemærk: Alle ansøgere kan blive afkrævet danskprøven efter en konkret vurdering.

Øvrige optagelsesregler