Meritpædagoguddannelsen

Har du to års erfaring  med pædagogisk arbejde? Og vil du bruge din pædagogiske erfaring i din uddannelse? Så er uddannelsen til meritpædagog noget for dig!

Type

Åben uddannelse

Varighed

3 år

Studieby

Holstebro, Horsens, Silkeborg, Randers, Viborg og Aarhus

Studiestart

Februar (Holstebro, Horsens og Silkeborg) September (Randers, Viborg og Aarhus)

Praktik

7 uger

Kom til Åbent Hus hos VIA University College

Informationsmøde 2021

Vil du høre mere om meritpædagoguddannelsen? Vi holder informationsmøder på meritpædagoguddannelsen i Holstebro, Horsens og Silkeborg den 5. oktober.

Enten fysisk eller online. 

Få ledige pladser på flexibel meritpædagog i Aarhus. Kontakt os for at høre nærmere på aarhusc.meritpaed@via.dk

Om uddannelsen til meritpædagog

 • Adgangskrav

  Uddannelsen til meritpædagog er for dig, der har erhvervserfaring fra det pædagogiske arbejdsområde - fx i dagtilbud, SFO, klub, arbejde med kriminelle unge, plejehjem med demente, psykiatrien eller noget helt femte.

  Erfaringen giver dig merit for de to lønnede praktikker, så uddannelsen kun tager tre år. Udover erhvervserfaring, skal du opfylde de samme optagelsesbetingelser som på pædagoguddannelsen. Du kan søge om optagelse på andet grundlag, hvis du ikke opfylder kriterierne for optagelse.

  Optagelsesbetingelser 

  Du skal opfylde et af nedenstående adgangskrav:

  1. Gymnasial uddannelse 
  2. Fire gymnasiale fag: Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C + et valgfrit fag C 
  3. Pædagogisk Assistentuddannelse / Den Pædagogiske Grunduddannelse: Med dansk C, Samfundsfag C, Engelsk E 
  4. Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Med dansk C, Naturfag C, Engelsk D 
  5. Godkendt udenlandsk eksamen 
  6. Optagelse på andet grundlag

  Derudover skal du:

  • Have mindst to års (dokumenteret) erhvervserfaring inden for pædagogisk praksis

  Optagelse på andet grundlag

  Opfylder du ikke betingelserne fra de almindelige optagelseskrav, skal du søge om at blive optaget på andet grundlag. Hvis du søger optagelse på andet grundlag, skal du med ansøgningen desuden sende en motivationsbeskrivelse, dokumentation på relevante kurser og uddannelser, med videre.

  Der kan ikke dispenseres fra de to års erhvervserfaring.

  Hvornår skal jeg søge?

  Holstebro og Silkeborg

  Pædagoguddannelsen i Holstebro og Silkeborg kører fælles hold for meritpædagoguddannelsen. Den endelige placering af uddannelsen afhænger af ansøgernes geografi og aftaler med de involverede samarbejdskommuner. 

  Vi opretter merithold med start den 1. februar 2022.  Ansøgning til studiestart februar 2022 skal være fremsendt senest den 1. december 2021.

  Hent ansøgningsskema (pdf)

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

  Holstebro: 87 55 14 67

  Silkeborg: 87 55 37 66

  Horsens

  Vi modtager ansøgninger hele året, dog er der ansøgningsfrist den 15. november. Du får besked, om du er optaget senest 2. december. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

  Hent ansøgningsskema (pdf)

  Randers

  Vi modtager ansøgninger hele året, dog senest 1. juni med studiestart d. 1. september. Hvis du er ansat i Randers kommune, har fristen for ansøgningen, der skal sendes til kommunen, tidligere været den 15. maj, men fristen er nu flyttet til den 30. maj. Du får besked, hvorvidt du er optaget senest d. 25. juni. (obs. ny svarfrist)

  Efter optagelsesfristen er du fortsat velkommen til at henvende dig til pædagoguddannelsen i Randers, hvis du er interesseret i optag til september. Hvis du søger efter den 1. juni, får du svar hurtigst muligt derefter.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

  Hent ansøgningsskema (pdf)

  Viborg

  Vi modtager ansøgninger hele året, dog senest 1. juni med studiestart d. 1. september. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Hent ansøgningsskema (pdf)

  Aarhus

  15. april med studiestart 1. september. Du får besked, hvorvidt du er optaget senest d. 15. maj. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Hent ansøgningsskema (pdf)

  Ring og hør nærmere:

  • Holstebro: 87 55 14 67
  • Horsens: 87 55 36 65
  • Randers: 87 55 35 72
  • Silkeborg: 87 55 37 66
  • Viborg: 87 55 37 00
  • Aarhus: 87 55 35 92
 • I VIA kan du tage meritpædagoguddannelsen i Holstebro, Horsens, Ikast, Randers, Viborg og Aarhus.

  Kortere tid, samme kompetencer

  Merituddannelsen giver de samme kompetencer som den almindelige pædagoguddannelse. Du følger den samme studieordning og skal opfylde de samme krav. Men merituddannelsen er tilrettelagt, så du bruger din pædagogiske erfaring.

  I løbet af uddannelsen inddrager du dine pædagogiske erfaringer sammen med dine medstuderende. Og I arbejder med at undersøge forskellige former for pædagogisk praksis i undervisningen. Uddannelsen består af to dele:

  Pædagogens grundfaglighed

  Uddannelsens fem første moduler og en praktik er placeret på første studieår. Andet studieår fortsætter med modul 6. 

  Forløbene skal bidrage til at give dig indblik i uddannelsens bredde og pædagogiske arbejdsområder.

  Det betyder også, at du skal i praktik inden for et område, hvor du ikke har din primære pædagogiske erfaring fra. 

  Specialiseringen

  Specialiseringsdelen består af seks moduler samt bachelorperioden med en kort undersøgelsespraktik. Den kan tage sit udgangspunkt i det sted, hvor du er ansat eller i et praktiksted indenfor dit område.

  Specialiseringsdelen begynder med modul 7 på tredje semester. Der er tre specialiseringsområder i uddannelsen:

  • Dagtilbudspædagogik
  • Skolefritidspædagogik
  • Social- og specialpædagogik. 

  Da du får merit for to af uddannelsens praktikperioder, er din specialisering inden for det område, du har fået merit for.  

  Meritstuderende læser efter den samme studieordning som til den almindelige pædagoguddannelse, dog med de særlige vilkår, der er beskrevet for merituddannelse.

  Se studieordningen for VIA Pædagoguddannelsen

  Om undervisningen

  Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af fuldtids- og deltidsstudie. Første år er fuldtidsstudie, mens andet og tredje studieår er deltidsstudie.

 • Meritstudiet tilrettelægges under Lov om Åben Uddannelse, hvor der kun ydes delvis finansiering af udgifterne til uddannelsen fra Undervisningsministeriet. Derfor opkræves et studiegebyr fra den studerende.

  Gebyrets størrelse fastsættes hvert år på baggrund af Finanslovens takster for medfinansiering. Du skal derfor være opmærksom på, at beløbet kan ændre sig i løbet af de tre studieår.

  Studiegebyret er 10.200 kr. pr. semester. 

  Studiegebyret opkræves forud for hvert semester, og rettidig betaling er en forudsætning for, at du kan deltage i det pågældende semester.

  Uddannelsesstøtte

  Har du orlov fra dit arbejde på dit første studieår, kan du søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Vær opmærksom på, at du kun kan søge SVU, hvis du er fyldt 25 år. 

  Læs om de ændrede regler for SVU pr. 1. juli 2016
  Læs om SVU

  Er du ledig, skal du rette henvendelse til dit jobcenter. Studerende på merituddannelsen er ikke berettiget til SU.

 • Du kan hente ansøgningsskema for de fire udbudssteder. Du kan sende ansøgningen enten på mail eller som almindeligt brev.

  Ansøgningsfrister 

  Holstebro og Silkeborg

  Uddannelsen starter februar 2022. Vi har ansøgningsfrist den 15. november. Du får besked, om du er optaget senest den 15. december. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

  Ring og hør nærmere:

  Holstebro: 87 55 14 67

  Silkeborg: 87 55 37 66

  Horsens

  Uddannelsen starter februar 2022. Vi modtager ansøgninger hele året. Vi har ansøgningsfrist den 15. november. Du får besked, om du er optaget senest den 1. december. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

  Ring og hør nærmere

  T: +45 87 55 36 65

  Randers

  1. juni med studiestart d. 1. september. Efter optagelsesfristen er du fortsat velkommen til at henvende dig til pædagoguddannelsen i Randers, hvis du er interesseret i optag til september.

  Hvis du er ansat i Randers kommune, har fristen for ansøgningen, der skal sendes til kommunen, tidligere været den 15. maj, men fristen er nu flyttet til den 30. maj. Du får besked, hvorvidt du er optaget senest den 25. juni. (Obs. ny svarfrist)

  Ring og hør nærmere:

  Optagelsesvejleder Ane Tyrrestrup
  T: +45 87 55 35 72

  Hvis du er ansat i Randers Kommune: 
  Maja Kellberg, Konsulent i sekretariat for Børn og Skole
  E: maja.kellberg@randers.dk
  T: +45 51 54 19 20

  Viborg

  Vi modtager ansøgninger hele året, dog senest 1. juni til studiestart d. 1. september. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Ring og hør nærmere

  T: +45 87 55 37 00

  Aarhus

  Ansøgningsfrist 15. april - og du får svar senest 15. maj til studiestart 1. september.

  Ring og hør nærmere

  T: +45 87 55 35 92

 • Som færdiguddannet pædagog har du mange muligheder for at vælge et spændende job. Daginstitutionsområdet og skoler er oplagte jobområder.

  Men du kan også søge arbejde på herberger for hjemløse, døgninstitutioner for børn og unge, der har det svært, eller få din daglige gang hjemme hos mennesker med psykiske og fysiske handicap.

  Langt de fleste pædagoger er ansat inden for det offentlige, men der er tendens til at flere og flere også bliver ansat i den private sektor.

  Eksempler på arbejdsområder

  • Alkohol- og narkobehandlingsinstitutioner
  • Blinde- og døveinstitutioner
  • Børnehaveklasser
  • Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri
  • Dagtilbud
  • Den kommunale dagpleje
  • Døgninstitutioner og bofællesskaber
  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Forsorgshjem og herberger
  • Fritids- og ungdomsklubber
  • Fængsler
  • Gadeplans- og netværksarbejde
  • Institutioner og tilbud for udviklingshæmmede og handicappede
  • Integrerede institutioner
  • Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet
  • Skolefritidsordninger
  • Skoler
  • Socialpædagogiske opholdssteder og ungdomspensioner
  • Vuggestuer
  • Ældreområdet

  Efter- og videreuddannelse

  Med en pædagoguddannelse får du adgang til en række diplom-, master- og kandidatuddannelser. En efteruddannelse er et kortere forløb, som varer fra én til syv uger, mens en videreuddannelse strækker sig over flere år.

  • Kandidat i Pædagogisk sociologi
  • Kandidat i Pædagogisk psykologi
  • Kandidat i Generel pædagogik
  • Kandidat i Pædagogisk antropologi
 • Holstebro/Silkeborg

  Studievejleder (Holstebro): 
  Ann Elsebeth Jakobsen
  T: +45 87 55 14 67
  E: aeja@via.dk 

  Studievejleder (Silkeborg)
  Peder Ejbye
  T: +45 87 55 37 66
  E: pey@via.dk

  Horsens

  Studievejledning

  Shazia Maria Tariq Borup
  smtb@via.dk
  +45 87 55 36 65

  Adresse

  Campus Horsens

  Banegårdsgade 2

  DK-8700 Horsens

  E. piho@via.dk
  T: +45 87 55 36 55

  Åbningstider: Mandag til torsdag 7.30-15.30 og fredag 7.30-14.30.

  Parkering: På Campus Horsens er der fri parkering på den parkeringsplads, som ligger i forlængelse af Campus (– lige efter blok G. hvor meritpædagoguddannelsen holder til). 

  Find op på Google Maps

  Randers

  Studievejledning

  Ane Tyrrestrup
  E: anty@via.dk
  T:+45 87 55 35 72

  Adresse

  Campus Randers, VIA University College
  Jens Otto Krags Plads 3
  DK-8900 Randers C

  Hvis du er ansat i Randers Kommune: 
  Maja Kellberg, Konsulent i sekretariat for Børn og Skole
  E: maja.kellberg@randers.dk
  T: +45 51 54 19 20

  Viborg 

  Studievejledning

  Mona Jakobsen
  Fokus på spørgsmål vedrørende optagelse
  E: mgj@via.dk
  T: +45 87 55 37 00 

  Regitze Rahbek
  Fokus på spørgsmål om uddannelsen generelt
  E: resr@via.dk
  T: +45 87 55 22 21

  Adresse

  VIA Meritpædagoguddannelsen i Viborg
  Prinsens Allé 2 
  DK- 8800 Viborg 
  E: piv@via.dk
  T: +45 87 55 37 00

  Åbningstider: Mandag til torsdag 7.30-15.30 og fredag: 7.30-14.30.

  Find os på Google Maps

  Aarhus

  Anne Birthe Due Bendixen
  Studiekoordinator
  E: abd@via.dk
  T: +45 87 55 35 92

  Mette Marie Birkemose
  Administrativ koordinator
  E: mbir@via.dk
  T: +45 87 55 35 05

  Adresse

  VIA Meritpædagoguddannelsen i Aarhus
  Ceresbyen 24
  DK- 8000 Aarhus C
  E: aarhusc.meritpaed@via.dk
  T: +45 87 55 00 00

  Åbningstider: Mandag til fredag 7.30-17:00.

  Find os på Google Maps

 • Få svar på dine spørgsmål. Her finder du svar på de spørgsmål, vi oftest modtager om meritpædagoguddannelsen. Læs med her og se om du finder svar på dine spørgsmål.

  Hvad spørger I om?

  Herunder finder du en række spørgsmål og svar, der måske giver dig svar på netop det, du er i tvivl om.

  Få svar på spørgsmål som:

  Hvordan ser økonomien ud?

  Hvem betaler studiegebyret?

  Er der mødepligt på uddannelsen?

  Vælg FAQ

Mød studerende og færdiguddannede

Sådan kan du også læse til pædagog

Ordinær pædagoguddannelse

Tag den ordinære pædagoguddannelse i Grenaa, Holstebro, Horsens, Ikast, Randers, Viborg og Aarhus
Læs om pædagoguddannelsen

Netbaseret pædagoguddannelse

En fleksibelt uddannelse, hvor du selv vælger, hvor og hvornår du vil studere
Læs om pædagoguddannelsen (NET)

Her kan du læse til meritpædagog

 • Pædagoguddannelsen i Holstebro og Ikast kører fælles hold for meritpædagoguddannelsen. Den endelige placering af uddannelsen afhænger af ansøgernes geografi og aftaler med de involverede samarbejdskommuner. 

  Vi opretter merithold med start den 1. februar 2022.  Ansøgning til studiestart februar 2022 skal være fremsendt senest den 15. november 2021.

  Hent ansøgningsskema (pdf)

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

  Holstebro: +45 87 55 14 67

  Ikast: +45 87 55 37 66

 • På meritpædagoguddannelsen i Horsens går du på et særligt merithold.

  Organisering af studiet i Horsens

  På første studieår er der studieaktiviteter alle ugens hverdage i form af undervisning, projektarbejde, i studiegrupper med videre.

  På andet og tredje studieår er der undervisningsaktiviteter på to faste ugedage. De to ugedage er pt mandage og tirsdage. Undervisningen er tilrettelagt, så du kan inddrage din pædagogiske erfaring i undervisningen.

  Valgfrie kompetenceområder

  På tredje semester skal du vælge et valgfrit kompetenceområde. I Horsens kan du vælge følgende områder:

  • Natur og udeliv
  • Social innovation og entreprenørskab
  • Kreative udtryksformer
  • Sundhedsfremme og bevægelser
  • Medier og digital kultur

  Meritholdene tilbydes et valg mellem 2-3 af ovennævnte valgfrie kompetenceområder. 

  I mange tilfælde er der en studierejse i forbindelse med kompetenceområdet.

  Studieliv

  I løbet af uddannelsen er der forskellige studieaktiviteter, hvor du møder de studerende fra den almindelige pædagoguddannelse. Det giver dig mulighed for at sparre og danne netværk på tværs af uddannelserne.

  På Meritpædagoguddannelsen i Horsens bliver du desuden en del af et inspirerende og internationalt studiemiljø på Campus Horsens, hvor der også er mange andre uddannelser. 

  Det giver dig mulighed for at engagere dig både i faglige projekter og sociale aktiviteter på tværs af uddannelser. Og på tværs af nationaliteter. Det kan fx være kulturdage, sportsdage og fester. 

  På Campus Horsens har du også mulighed for at være en del af studentervæksthus. Har du en god idé, som kunne blive til et produkt, en virksomhed eller lignende, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig med at gøre din idé til virkelighed. 

  Som studerende på meritpædagoguddannelsen i Horsens bliver du en del af Campus Horsens, som er tæt på centrum og med Horsens Banegård/Trafikcenter som nærmeste nabo. Det nye campus kommer til at danne ramme om uddannelser for ca. 2.900 studerende fordelt på 27 uddannelser. Selv om campus bliver mangfoldigt, får pædagoguddannelsen sine egne fremtidssikrede rammer til uddannelsens særlige fagområder.

   

 • Fra september 2021 har du mulighed for at uddanne dig som meritpædagog ved pædagoguddannelsen på Campus Randers. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med den ordinære uddannelse.

  Organisering af studiet i Randers

  Første studieår

  1. studieår er tilrettelagt som fuldtidsstudie (modul 1 – 5 samt 7 ugers praktik). Undervisningen foregår på Campus Randers. Herudover er der studiearbejde i grupper eller selvstændigt svarede til, at du i alt forventes at være studieaktiv 40 timer pr. uge i 40 uger.

  På andet semester kommer du i syv ugers praktik inden for et andet specialiseringsområde, end det du kommer ind med, hvor du arbejder 30 timer om ugen på dit praktiksted.

  Andet og tredje studieår

  2. og 3. studieår er tilrettelagt som deltidsstudie med to faste studiedage om ugen (modul 6 – 12 samt bachelorperioden)

  Specialiseringer

  Dagtilbudsspecialisering, social-specialspecialisering og skolefritids-specialisering.

  Valgfrie kompetenceområder

  På tredje semester udbydes valgfrie kompetenceområder. Det kan fx være:

  • Natur og udeliv
  • Kreative udtryksformer
  • Sundhedsfremme og bevægelser
  • Medier og digital kultur

  Studieliv

  I løbet af uddannelsen er der forskellige studieaktiviteter, hvor du møder de studerende fra andre uddannelser. Det giver dig mulighed for at sparre og danne netværk på tværs af uddannelserne.
  Der er rig mulighed for at engagere sig både i faglige projekter, studentervæksthuset og sociale aktiviteter på tværs af uddannelser. Det kan fx være kulturdage, sportsdage og fester.

 • Når du vælger meritpædagoguddannelsen i Viborg, vælger du en netbaseret pædagoguddannelsen.

  Studieformer

  Undervisningen og andre studieaktiviteter foregår på samlinger, hvor du mødes med dit hold på Campus Viborg. I mødes to gange hver anden uge på grunduddannelsen og ca. hver anden tirsdag på specialiseringsuddannelsen.

  Imellem samlingerne er der webinarer, hvor undervisning og gruppearbejde foregår virtuelt.

  Se mere om Campus Viborg

 • På den ordinære meritpædagoguddannelse i Aarhus foregår undervisningen på særlige merithold.

  Indhold og opbygning

  På første studieår er der studieaktiviteter alle ugens hverdage i form af undervisning, projektarbejde, i studiegrupper med videre. (40 uger med 40 studietimer om ugen)
  På andet og tredje studieår er der undervisningsaktiviteter på to faste ugedage. Undervisningen er tilrettelagt, så du kan inddrage din pædagogiske erfaring i undervisningen. (80 uger med 19 studietimer om ugen)

  Første studieår

  1. studieår er tilrettelagt som fuldtidsstudie (modul 1 – 5 samt 1. praktik). Undervisningen foregår på Aarhus Campus C. Herudover er der studiearbejde i grupper eller selvstændigt. Undtaget er de syv praktikuger på andet semester, hvor du arbejder 30 timer om ugen på dit praktiksted.

  Andet og tredje studieår

  2. og 3. studieår er tilrettelagt som deltidsstudie med to faste studiedage (modul 6 – 12 samt bachelorperioden) Læs om studieformerne på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Læs om værdier og principper på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Læs om modulerne på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Ansøgningsfrist

  Der er ansøgningsfrist 15. april

  Hent ansøgningsskema for meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Se materiale fra informationsmøde på meritpædagoguddannelsen i Aarhus (pdf)

 • Den fleksible meritpædagoguddannelse er for dig, der har brug for en fleksibel hverdag, mens du studerer.  

  Uddannelsens opbygning

  Uddannelsen har samme indhold og følger samme værdier og principper som den ordinære meritpædagoguddannelse. Bare med en større fleksibilitet. Første år er på fuldtid (40 uger med 40 studietimer om ugen). Undervisningen foregår på Aarhus Campus C to hverdage i tidsrummet 8 – 18. Derudover deltager du i individuelt studiearbejde og i studiegrupper. Arbejdstidspunkterne fastsætter I selv i grupperne. Undtaget er de syv praktikuger på andet semester, hvor du arbejder 30 timer om ugen på dit praktiksted. Andet og tredje år er på deltid (80 uger med 19 studietimer om ugen) Undervisningen foregår på Aarhus Campus C en fast hverdag om ugen. Derudover deltager du i individuelt studiearbejde og i studiegrupper. Arbejdstidspunkterne fastsætter I selv i grupperne.  Holdet oprettes såfremt, der er ansøgere nok. Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, så er du velkommen til at deltage i de planlagte informationsmøder, hvor vi uddyber nærmere og du kan stille spørgsmål.  Læs om informationsmøder Har du spørgsmål, du gerne vil have svar på nu, så send en mail til os, så svarer vi hurtigst muligt.  E: aarhusc.meritpaed@via.dk

  Ansøgningsfrist

  Der er ansøgningsfrist 15. april

  Hent ansøgningsskema for den fleksible meritpædagoguddannelse i Aarhus

  Se materiale fra informationsmøde på den fleksible meritpædagoguddannelse (pdf)