Meritpædagoguddannelsen

Har du to års erfaring  med pædagogisk arbejde? Og vil du bruge din pædagogiske erfaring i din uddannelse? Så er uddannelsen til meritpædagog noget for dig!

Type

Åben uddannelse

Varighed

3 år

Studieby

Herning, Holstebro, Horsens, Ikast, Silkeborg, Randers, Viborg og Aarhus

Studiestart

Februar (Holstebro, Horsens og Silkeborg) September (Herning, Ikast, Randers, Viborg og Aarhus)

Praktik

7 uger

Kom til Åbent Hus hos VIA University College

Informationsmøde 2022

Kom til informationsmøde på meritpædagoguddannelsen. Få svar på dine spørgsmål, og hør mere om uddannelsen. 

Viborg - netmeritpædagoguddannelsen 9. december 2022 kl. 17.00 (Online)
Viborg - netmeritpædagoguddannelsen 2. marts 2023 17.00 (Online)

OBS! 

Der er ledige pladser på meritpædagoguddannelsen. Søg nu - først til mølle! Det er nu også muligt at søge ind på meritpædagoguddannelsen som sporskifter i Aarhus!!

Om uddannelsen til meritpædagog

 • Adgangskrav

  Uddannelsen til meritpædagog er for dig, der har erhvervserfaring fra det pædagogiske arbejdsområde - fx i dagtilbud, SFO, klub, arbejde med kriminelle unge, plejehjem med demente, psykiatrien eller noget helt femte.

  Erfaringen giver dig merit for de to lønnede praktikker, så uddannelsen kun tager tre år. Udover erhvervserfaring, skal du opfylde de samme optagelsesbetingelser som på pædagoguddannelsen. Du kan søge om individuel konkret vurdering (IKV), hvis du ikke opfylder kriterierne for optagelse.

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde for få ansøgere. 

  Optagelsesbetingelser 

  Du skal opfylde et af nedenstående adgangskrav:

  1. Gymnasial uddannelse 
  2. Fire gymnasiale fag: Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C + et valgfrit fag C 
  3. Pædagogisk Assistentuddannelse / Den Pædagogiske Grunduddannelse: Med dansk C, Samfundsfag C, Engelsk E 
  4. Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Med dansk C, Naturfag C, Engelsk D 
  5. Godkendt udenlandsk eksamen 
  6.Individuel konkret vurdering (IKV)

  Derudover skal du have mindst to års dokumenteret erhvervserfaring inden for pædagogisk praksis.

  Hvad er pædagogisk erhvervserfaring

  At have pædagogisk erhvervserfaring betyder, at du har erfaring fra pædagogisk eller tilsvarende arbejde i et omfang, der svarer til to års fuldtids beskæftigelse (lønnet arbejde).
  Eller arbejde indsamlet over flere år, der svarer til 3.120 timer indenfor enten:

  • Klassiske pædagogiske institutioner (fx pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper, dagplejer)
  • Job fra lignende professioner - fx:
  • Folkeskoleområdet (fx arbejdet med social- /special pædagogik)
  • Det psykologiske eller psykiatriske område (fx arbejde i PPR, specialskole, psykiatri eller lignende)
  • Fysio-, ergo- eller psykomotorisk arbejde (fx arbejde i social-/ special pædagogisk)
  • Socialt arbejde

  Er du i tvivl om, du opfylder kravet om pædagogisk erhvervserfaring, kan du kontakte optagelsesvejlederen på det udbudssted, hvor du vil søge.

  Kontakt en optagelsesvejleder

  Individuel konkret vurdering (IKV)

  Opfylder du ikke betingelserne fra de almindelige optagelseskrav, skal du søge om en individuel konkret vurdering. Hvis du søger optagelse på andet grundlag, skal du med ansøgningen desuden sende en motivationsbeskrivelse, dokumentation på relevante kurser og uddannelser, med videre.

  Der kan ikke dispenseres fra de to års erhvervserfaring. 

  Ring og hør nærmere:

  • Holstebro: 87 55 14 67
  • Horsens: 87 55 36 76
  • Ikast: 87 55 38 21
  • Randers: 87 55 35 72
  • Silkeborg: 87 55 38 21
  • Viborg: 87 55 37 00
  • Aarhus: 87 55 35 92
 • I VIA kan du tage meritpædagoguddannelsen i Holstebro, Horsens, Ikast, Randers, Viborg og Aarhus.

  Kortere tid, samme kompetencer

  Merituddannelsen giver de samme kompetencer som den almindelige pædagoguddannelse. Du følger den samme studieordning og skal opfylde de samme krav. Men merituddannelsen er tilrettelagt, så du bruger din pædagogiske erfaring.

  I løbet af uddannelsen inddrager du dine pædagogiske erfaringer sammen med dine medstuderende. Og I arbejder med at undersøge forskellige former for pædagogisk praksis i undervisningen. Uddannelsen består af to dele:

  Pædagogens grundfaglighed

  Uddannelsens fem første moduler og en praktik er placeret på første studieår. Andet studieår fortsætter med modul 6. 

  Forløbene skal bidrage til at give dig indblik i uddannelsens bredde og pædagogiske arbejdsområder.

  Det betyder også, at du skal i praktik inden for et område, hvor du ikke har din primære pædagogiske erfaring fra. 

  Specialiseringen

  Specialiseringsdelen består af seks moduler samt bachelorperioden med en kort undersøgelsespraktik. Den kan tage sit udgangspunkt i det sted, hvor du er ansat eller i et praktiksted indenfor dit område.

  Specialiseringsdelen begynder med modul 7 på tredje semester. Der er tre specialiseringsområder i uddannelsen:

  • Dagtilbudspædagogik
  • Skolefritidspædagogik
  • Social- og specialpædagogik. 

  Da du får merit for to af uddannelsens praktikperioder, er din specialisering inden for det område, du har fået merit for.  

  Meritstuderende læser efter den samme studieordning som til den almindelige pædagoguddannelse, dog med de særlige vilkår, der er beskrevet for merituddannelse.

  Se studieordningen for VIA Pædagoguddannelsen

  Om undervisningen

  Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af fuldtids- og deltidsstudie. Første år er fuldtidsstudie, mens andet og tredje studieår er deltidsstudie.

 • Meritstudiet tilrettelægges under Lov om Åben Uddannelse, hvor der kun ydes delvis finansiering af udgifterne til uddannelsen fra Undervisningsministeriet. Derfor opkræves et studiegebyr fra den studerende.

  Gebyrets størrelse fastsættes hvert år på baggrund af Finanslovens takster for medfinansiering. Du skal derfor være opmærksom på, at beløbet kan ændre sig i løbet af de tre studieår.

  Studiegebyret er 10.200 kr. pr. semester. 

  Studiegebyret opkræves forud for hvert semester, og rettidig betaling er en forudsætning for, at du kan deltage i det pågældende semester.

  Uddannelsesstøtte

  Har du orlov fra dit arbejde på dit første studieår, kan du søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Vær opmærksom på, at du kun kan søge SVU, hvis du er fyldt 25 år. 

  Læs om de ændrede regler for SVU pr. 1. juli 2016
  Læs om SVU

  Er du ledig, skal du rette henvendelse til dit jobcenter. Studerende på merituddannelsen er ikke berettiget til SU.

 • Hvis du oplever tekniske udfordringer i ansøgningsprocessen, skal du kontakte Optagelsescenteret i VIA:

  studieplads@via.dk

  Ansøgningsfrister 

  Holstebro

  Ansøgningsfrist den 15/3, men vi modtager ansøgninger frem til 31/5. Men søg allerede nu. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

  Ring og hør nærmere:

  Holstebro: 87 55 14 67

  Søg ind i på meritpædagoguddannelsen i Holstebro

  Horsens

  Ansøgningsfrist den 20. juni. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

  Ring og hør nærmere

  T: +45 87 55 36 65

  Søg ind i på meritpædagoguddannelsen i Horsens

  Ikast

  Ansøgningsfrist den 15/3, men vi modtager ansøgninger frem til 31/5. Men søg allerede nu. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.  

  Ring og hør nærmere

  T: +45 87 55 37 

  Søg ind i på meritpædagoguddannelsen i Ikast

  Randers

  Ansøgningsfrist den 15. november (men kontakt os, hvis du ikke når det til den dato). Men søg allerede nu. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Studiestart er den 1. februar. 

  Ring og hør nærmere

  Optagelsesvejleder Ane Tyrrestrup
  T: +45 87 55 35 72

  Hvis du er ansat i Randers Kommune, kontakt: 
  Maja Kellberg, Konsulent i sekretariat for Børn og Skole
  E: maja.kellberg@randers.dk
  T: +45 51 54 19 20

  Du skal søge ind på meritpædagoguddannelsen gennem NemStudie.

  Søg ind i på meritpædagoguddannelsen i Randers

  Silkeborg

  Uddannelsen starter februar 2022. Vi har ansøgningsfrist den 15. november. Du får besked, om du er optaget senest den 15. december. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Der starter også hold til februar 2023; det er muligt at søge ind på uddannelsen allerede nu. 

  Ring og hør nærmere:

  Silkeborg: 87 55 37 66

  Søg ind i på meritpædagoguddannelsen i Silkeborg

  Viborg

  Ansøgningsfrist den 15. marts. Efter ansøgningsfristen udbydes ledige pladser såfremt holdet ikke er fyldt. Du får besked, om du er optaget hurtigst muligt efter ansøgningsfristen. 

  Studiestart er den 1. september. 

  Ring og hør nærmere

  T: +45 87 55 37 00

  Du skal søge ind på meritpædagoguddannelsen igennem NemStudie

  Søg ind på meritpædagoguddannelsen i Viborg

  Aarhus (Traditionel meritpædagoguddannelse og fleksibel uddannelse)

  Der er stadig ledige pladser på uddannelsen, så søg nu, hvis du vil læse til meritpædagog. Du får besked hurtigst muligt, om du er optaget. 

  Studiestart er uge 35 

  Søg ind i på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Aarhus (Meritpædagoguddannelse som sporskifte)

  Der er ikke flere pladser på meritpædagoguddannelsen som sporskifter. Men hold øje med hjemmesiden her - vi arbejder på at oprette et hold, der starter den 1. februar 2023.

  Kontakt

  Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om det nye hold til februar.

  Brian Krogh Lassen
  E: brla@via.dk

  Søg ind på meritpædagoguddannelsen i Aarhus som sporskifte

  Studiestart er uge 35 

  Aarhus (Meritpædagoguddannelse i samarbejde med Socialpædagogisk Landsforbund)

  Ansøgningsfrist den 15. maj. Der er stadig få ledige pladser, så søg ind nu. Vi optager efter først til mølle princippet.

  Studiestart er uge 35.

  Søg ind på meritpædagoguddannelsen i samarbejde med Socialpædagogisk Landsforbund

 • Som færdiguddannet pædagog har du mange muligheder for at vælge et spændende job. Daginstitutionsområdet og skoler er oplagte jobområder.

  Men du kan også søge arbejde på herberger for hjemløse, døgninstitutioner for børn og unge, der har det svært, eller få din daglige gang hjemme hos mennesker med psykiske og fysiske handicap.

  Langt de fleste pædagoger er ansat inden for det offentlige, men der er tendens til at flere og flere også bliver ansat i den private sektor.

  Eksempler på arbejdsområder

  • Alkohol- og narkobehandlingsinstitutioner
  • Blinde- og døveinstitutioner
  • Børnehaveklasser
  • Børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri
  • Dagtilbud
  • Den kommunale dagpleje
  • Døgninstitutioner og bofællesskaber
  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Forsorgshjem og herberger
  • Fritids- og ungdomsklubber
  • Fængsler
  • Gadeplans- og netværksarbejde
  • Institutioner og tilbud for udviklingshæmmede og handicappede
  • Integrerede institutioner
  • Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet
  • Skolefritidsordninger
  • Skoler
  • Socialpædagogiske opholdssteder og ungdomspensioner
  • Vuggestuer
  • Ældreområdet

  Efter- og videreuddannelse

  Med en pædagoguddannelse får du adgang til en række diplom-, master- og kandidatuddannelser. En efteruddannelse er et kortere forløb, som varer fra én til syv uger, mens en videreuddannelse strækker sig over flere år.

  • Kandidat i Pædagogisk sociologi
  • Kandidat i Pædagogisk psykologi
  • Kandidat i Generel pædagogik
  • Kandidat i Pædagogisk antropologi
 • Holstebro

  Studievejleder (Holstebro): 
  Ann Elsebeth Jakobsen
  T: +45 87 55 14 67
  E: aeja@via.dk

  Find os på Google Maps

  Horsens

  Studievejledning

  Anne Eijgendaal
  E: ane@via.dk
  T: +45 87 55 36 75

  Adresse

  Campus Horsens
  Banegårdsgade 2
  DK-8700 Horsens

  E. piho@via.dk
  T: +45 87 55 36 55

  Åbningstider: Mandag til torsdag 7.30-15.30 og fredag 7.30-14.30.

  Find op på Google Maps

  Ikast

  Studievejleder
  Marianne Merrild
  T: +45 87 55 38 21
  E: mmer@via.dk

  Adresse

  Pædagoguddannelsen i Ikast
  Bøgildvej 10
  DK - 7430 Ikast

  E. mmer@via.dk
  T: +45 87 55 38 21

  Find op på Google Maps

  Randers

  Studievejledning

  Ane Tyrrestrup
  E: anty@via.dk
  T:+45 87 55 35 72

  Adresse

  Campus Randers
  Jens Otto Krags Plads 3
  DK-8900 Randers C

  Hvis du er ansat i Randers Kommune: 
  Maja Kellberg, Konsulent i sekretariat for Børn og Skole
  E: maja.kellberg@randers.dk
  T: +45 51 54 19 20

  Find os på Google Maps

  Silkeborg

  Studievejledning

  Studievejleder
  Marianne Merrild
  T: +45 87 55 38 21
  E: mmer@via.dk

  Adresse

  Campus Silkeborg
  Nattergalevej 1
  DK-8600 Silkeborg

  Find os på Google Maps

  Viborg 

  Studievejledning

  Mona Jakobsen
  Fokus på spørgsmål vedrørende optagelse
  E: mgj@via.dk
  T: +45 87 55 37 00 

  Regitze Rahbek
  Fokus på spørgsmål om uddannelsen generelt
  E: resr@via.dk
  T: +45 87 55 22 21

  Adresse

  VIA Meritpædagoguddannelsen i Viborg
  Prinsens Allé 2 
  DK- 8800 Viborg 
  E: piv@via.dk
  T: +45 87 55 37 00

  Åbningstider: Mandag til torsdag 7.30-15.30 og fredag: 7.30-14.30.

  Find os på Google Maps

  Aarhus

  VIA Meritpædagoguddannelsen i Aarhus
  E: aarhusc.meritpaed@via.dk
  T: +45 87 55 00 00

  Adresse

  VIA Meritpædagoguddannelsen i Aarhus
  Ceresbyen 24
  DK- 8000 Aarhus C

  Åbningstider: Mandag til fredag 7.30-17:00.

  Find os på Google Maps

 • Få svar på dine spørgsmål. Her finder du svar på de spørgsmål, vi oftest modtager om meritpædagoguddannelsen. Læs med her og se om du finder svar på dine spørgsmål.

  Hvad spørger I om?

  Herunder finder du en række spørgsmål og svar, der måske giver dig svar på netop det, du er i tvivl om.

  Få svar på spørgsmål som:

  Hvordan ser økonomien ud?

  Hvem betaler studiegebyret?

  Er der mødepligt på uddannelsen?

  Vælg FAQ

Mød studerende og færdiguddannede

Her kan du læse til meritpædagog

 • Pædagoguddannelsen i Holstebro starter hold februar 2023 for meritpædagoguddannelsen. Holdet køres i et samarbejde mellem mellem meritpædagoguddannelsen i Holstebro og Ikast. 

  Det første år af uddannelsen er fuldtidsstudium, de to næste år er deltidsstudium. Den endelig tilrettelæggelse af uddannelsens forløb skal aftales med de involverede samarbejdskommuner. 

  Kontakt:

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

  Holstebro: +45 87 55 14 67

  Søg ind

  Søg ind på meritpædagoguddannelsen i Holstebro

 • Meritpædagoguddannelsen i Horsens foregår på det spritnye VIA Campus Horsens. Campus er placeret helt tæt på Horsens banegård og busterminal. Indretningsmæssigt er der sat skarpt fokus på studiemiljøet. Gruppearbejdet kan både foregå i et af de åbne områder, hvor der er en behagelig atmosfære eller i et af de mange grupperum.

  På meritpædagoguddannelsen i Horsens går du på et særligt merithold.

  Organisering af studiet i Horsens

  På første studieår er der studieaktiviteter på fuldtid (40 uger med 40 studietimer om ugen) alle ugens hverdage. Der må forventes en blanding af undervisning, projektarbejde, arbejde i studiegrupper og egen fordybelse. Dog gælder det for den første praktik på andet semester (i alt 7 uger), at du arbejder 30 timer om ugen på dit praktiksted.

  På andet og tredje studieår er der undervisningsaktiviteter på to faste ugedage. Undervisningen er tilrettelagt, så du kan inddrage din pædagogiske erfaring i undervisningen.
  Mødetiden ligger typisk i tidsrammen kl. 8.20-16.05. Der kan dog forekomme studieture eller andre aktiviteter udenfor denne tidsramme.

  Ansøgningsfrist

  Der er ansøgningsfrist 15. november. Efter ansøgningsfristen udbydes ledige pladser, såfremt holdet ikke er fyldt. Du får besked, om du er optaget hurtigt muligt efter ansøgningsfristen.

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:
  E: ane@via.dk
  T: +45 87 55 36 75

  Til institutioner, der ønsker samarbejde med meritpædagoguddannelsen

  Institutioner, der overvejer at støtte medarbejdere i at tage meritpædagoguddannelsen, er velkomne til at invitere uddannelsen til møde. Det kan være i et lederforum eller med leder og medarbejdere.

  Se mere om Campus Horsens

  Søg ind på meritpædagoguddannelsen i Horsens

 • Pædagoguddannelsen i Ikast starter hold september 2022 for meritpædagoguddannelsen. Holdet køres i et samarbejde mellem mellem meritpædagoguddannelsen i Holstebro og Ikast. 

  Vi opretter merithold med start den 1. september 2022. 

  Det første år af uddannelsen er fuldtidsstudium, de to næste år er deltidsstudium. Den endelig tilrettelæggelse af uddannelsens forløb skal aftales med de involverede samarbejdskommuner. 

  Kontakt

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

  Ikast: +45 87 55 37 66

  Søg ind

  Søg ind på meritpædagoguddannelsen i Ikast

 • Fra september 2021 har du mulighed for at uddanne dig som meritpædagog ved pædagoguddannelsen på Campus Randers. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med den ordinære uddannelse.

  Organisering af studiet i Randers

  Første studieår

  1. studieår er tilrettelagt som fuldtidsstudie (modul 1 – 5 samt 7 ugers praktik). Undervisningen foregår på Campus Randers. Herudover er der studiearbejde i grupper eller selvstændigt svarede til, at du i alt forventes at være studieaktiv 40 timer pr. uge i 40 uger.

  På andet semester kommer du i syv ugers praktik inden for et andet specialiseringsområde, end det du kommer ind med, hvor du arbejder 30 timer om ugen på dit praktiksted.

  Andet og tredje studieår

  2. og 3. studieår er tilrettelagt som deltidsstudie med to faste studiedage om ugen (modul 6 – 12 samt bachelorperioden)

  Specialiseringer

  Dagtilbudsspecialisering, social-specialspecialisering og skolefritids-specialisering.

  Valgfrie kompetenceområder

  På tredje semester udbydes valgfrie kompetenceområder. Det kan fx være:

  • Natur og udeliv
  • Kreative udtryksformer
  • Sundhedsfremme og bevægelser
  • Medier og digital kultur

  Studieliv

  I løbet af uddannelsen er der forskellige studieaktiviteter, hvor du møder de studerende fra andre uddannelser. Det giver dig mulighed for at sparre og danne netværk på tværs af uddannelserne.
  Der er rig mulighed for at engagere sig både i faglige projekter, studentervæksthuset og sociale aktiviteter på tværs af uddannelser. Det kan fx være kulturdage, sportsdage og fester.

  Søg ind

  Søg ind på meritpædagoguddannelsen i Randers

 • Meritpædagoguddannelsen i Silkeborg opretter et merithold med start den 1. februar 2023. 

  Kontakt

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

  +45 87 55 14 67

  +45 87 55 37 66

  Søg ind

  Søg ind på meritpædagoguddannelsen i Silkeborg

 • Når du vælger meritpædagoguddannelsen i Viborg, vælger du en netbaseret pædagoguddannelsen.

  Studieformer

  Undervisningen og andre studieaktiviteter foregår på samlinger, hvor du mødes med dit hold på Campus Viborg. I mødes to gange hver anden uge på grunduddannelsen og ca. hver anden tirsdag på specialiseringsuddannelsen.

  Imellem samlingerne er der webinarer, hvor undervisning og gruppearbejde foregår virtuelt.

  Se mere om Campus Viborg

  Søg ind

  Søg ind på meritpædagoguddannelsen i Viborg

 • På den ordinære meritpædagoguddannelse i Aarhus foregår undervisningen på særlige merithold.

  Indhold og opbygning

  På første studieår er der studieaktiviteter alle ugens hverdage i form af undervisning, projektarbejde, i studiegrupper med videre. (40 uger med 40 studietimer om ugen)
  På andet og tredje studieår er der undervisningsaktiviteter på to faste ugedage. Undervisningen er tilrettelagt, så du kan inddrage din pædagogiske erfaring i undervisningen. (80 uger med 19 studietimer om ugen)

  Første studieår

  1. studieår er tilrettelagt som fuldtidsstudie (modul 1 – 5 samt 1. praktik). Undervisningen foregår på Aarhus Campus C. Herudover er der studiearbejde i grupper eller selvstændigt. Undtaget er de syv praktikuger på andet semester, hvor du arbejder 30 timer om ugen på dit praktiksted.

  Andet og tredje studieår

  2. og 3. studieår er tilrettelagt som deltidsstudie med to faste studiedage (modul 6 – 12 samt bachelorperioden) Læs om studieformerne på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Læs om værdier og principper på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Læs om modulerne på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Ansøgningsfrist

  Der er ansøgningsfrist 15. marts

  Søg ind

  Søg ind på meritpædagoguddannelsen i Aarhus (den ordinære)

  Se materiale fra informationsmøde på meritpædagoguddannelsen i Aarhus (pdf)

 • På Meritpædagoguddannelsen i Aarhus foregår undervisningen på særlige merithold.

  Med studiestart september 2022 oprettes et hold med plads til 28 studerende i samarbejde med Socialpædagogernes Landsforbund.

  Indhold og opbygning

  På første studieår er der studieaktiviteter alle ugens hverdage i form af undervisning, projektarbejde, i studiegrupper med videre.
  På andet og tredje studieår er der undervisningsaktiviteter på to faste ugedage. Undervisningen er tilrettelagt, så du kan inddrage din pædagogiske erfaring i undervisningen.

  Første studieår

  Første studieår er tilrettelagt som fuldtidsstudie (modul 1 – 5 samt 1. praktik).

  Undervisningen foregår på Aarhus Campus C. Herudover er der studiearbejde i grupper eller selvstændigt. Undtaget er de syv praktikuger på andet semester, hvor du arbejder 30 timer om ugen på dit praktiksted som er i en anden specialisering end der hvor du er ansat.
  (40 uger med 40 studietimer om ugen)

  Andet og tredje studieår

  Andet og tredje studieår er tilrettelagt som deltidsstudie med to faste studiedage (modul 6 – 12 samt bachelorperioden)

  (80 uger med 19 studietimer om ugen)

  Læs om modulerne på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Ansøgningsfrist

  Der er ansøgningsfrist 29. april kl. 12.00. Efter ansøgningsfristen udbydes ledige pladser, såfremt holdet ikke er fyldt. Du får besked, om du er optaget hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

  Søg ind gennem Nemstudie her

  Læs om infomødet for Meritpædagoguddannelsen i samarbejde med Socialpædagogernes Landsforbund (pdf)

  Se video om informationsmødet på meritpædagoguddannelsen i samarbejde med Socialpædagogernes Landsforbund (videoen åbner i Youtube)

 • OBS - Nu kan du søge ind på Meritpædagoguddannelsen som sporskifter!

  Søg ind via nemStudie.dk

  For dig, der allerede har en uddannelse i forvejen

  Meritpædagoguddannelsen som sporskifte er for dig, der vil arbejde indenfor det pædagogiske arbejdsfelt, og allerede har en uddannelse på enten bachelor- eller kandidatniveau.

  Uddannelsen tager 2,5 år og er sammensat af en række obligatoriske og enkelte valgfrie forløb. 

  Optagelseskriteriet er dokumentation for bestået en professionsbachelor-, en universitetsbachelor- eller en kandidatuddannelse.

  Specialiseringer

  Meritpædagoguddannelsen som sporskifte har specialiseringsområderne dagtilbudspædagogik, og skole/fritidspædagogik.

  Gennem uddannelsen vil du opnå samme kompetencer og kvalifikationer som studerende på den ordinære pædagoguddannelse. Efter fuldført uddannelse kan du kalde dig “Professionsbachelor som pædagog”.

  Pædagogisk arbejde under uddannelse

  Det er ikke et krav for at at blive optaget, at du har tidligere erfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde (fx pædagogmedhjælper).

  Du vil i stedet opnå din erfaring ved at arbejde som pædagogmedhjælper (30 timer om ugen de to første år af uddannelsen sideløbende med studiet).

  Har du ikke allerede en ansættelse, skal du søge job og have ansættelse inden studiestart. For studiestart 01/02 2023 skal du have uploadet denne kontrakt eller en erklæring fra lederen om, at du er blevet ansat. Dette skal ske senest 21/12 2022. Du kan søge ansættelse i pædagogiske daginstitutioner samt skole/SFO og klubområdet, da det er disse to specialiseringer, vi pt. udbyder.

  Kommunesamarbejde

  VIA har et samarbejde med Aarhus og Favrskov kommune. Det betyder, at alle institutioner i de to kommuner har fået information om uddannelsen. Du kan sagtens søge ansættelse i andre kommuner, men du skal vide, at der ikke er indgået formelle aftaler med andre kommuner pt. Det betyder, at du selv skal forklare, hvad det går ud på til det pågældende sted, hvis du er interesseret i en sådan ordning. Du kan eventuelt videregive kontaktoplysninger til VIA. (Se kontaktoplysninger herunder)

  Du skal opnå relevant pædagogisk erfaring

  Det er en forudsætning for at kunne påbegynde dit bachelorprojekt og færdiggøre uddannelsen, at du igennem dit studie har opbygget minimum to års relevant erhvervserfaring indenfor pædagogisk arbejde. Har du erfaring med pædagogisk arbejde fra tidligere, kan den ugentlige arbejdstid være mindre. Dette vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde.

  For studerende, der allerede er i et ansættelsesforhold på en pædagogisk institution, kan du med fordel drøfte muligheden for, at du kan forblive i dit ansættelsesforhold samtidig med, at du begynder på studiet.

  Ansættelse i Aarhus kommune

  Ansøgere på meritpædagoguddannelsen som sporskifte, der indgår aftale om ansættelse i Aarhus kommune skal udfylde en ledergodkendelse. 

  Hent aftalepapir om optag på MBU på meritpædagoguddannelsen som sporskifter (docx)

  Indhold og opbygning

  Studiet er er 2,5 år. Undervisningen foregår på Aarhus Campus C.

  Der undervises en ugentligt hverdag fra 12.30-18.00, samt lørdag én gang om måneden fra kl. 09.00-16.00. Derudover deltager du i individuelt studiearbejde og i studiegrupper. Arbejdstidspunkterne fastsætter i selv i grupperne.

  Der skal påregnes en del tid til individuelt studiearbejde og arbejde i studiegrupper. 

  Se info om uddannelsen (pdf) 

  Søg ind

  Søg ind på meritpædagoguddannelsen som sporskifter i Aarhus

Sådan kan du også læse til pædagog

Ordinær pædagoguddannelse

Tag den ordinære pædagoguddannelse i Grenaa, Holstebro, Horsens, Ikast, Randers, Viborg og Aarhus
Læs om pædagoguddannelsen

Netbaseret pædagoguddannelse

En fleksibelt uddannelse, hvor du selv vælger, hvor og hvornår du vil studere
Læs om pædagoguddannelsen (NET)