Nyuddannet lærer vil ændre naturfags dårlige image

Sidsel Nygaard har altid været vild med naturvidenskabelige fag, og derfor ærgrer det hende, at så mange vælger de naturvidenskabelige fag fra. Det har hun undersøgt i sit bachelorprojekt.

”Jeg vil åbne elevernes øjne for fysik og kemi. Lære dem, at fagene er væsentlige for deres hverdag. De skal kunne se brugbarheden af naturvidenskaben i deres hverdag,” siger Sidsel Nygaard, nyuddannet lærer fra Læreruddannelsen i Aarhus, VIA University College.

I sit bachelorprojekt har hun undersøgt, hvorfor de naturvidenskabelige fag har en negativ klang hos mange mennesker. Og hvordan hun selv som kommende lærer, kan være med til at gøre fagene populære. Det vil hun blandt andet gøre ved at undervise i reklamer i fysik og kemi.

Reklamer i naturfagsundervisningen

”Undervisningen i naturfag skal afspejle en brugbarhed i elevernes hverdag. De skal lære, at naturvidenskab ikke bare er abstrakte formler og partikler som de ikke kan se med det blotte øje.

Derfor vil jeg gerne undervise i noget, der viser, at naturvidenskab er en del af dagliglivet. Naturvidenskab er jo overalt og hører sammen med vores hverdag,” siger Sidsel Nygaard.

Hun vil udvikle et undervisningsforløb, hvor eleverne skal analysere reklamer og se, hvordan medierne misbruger naturvidenskaben og får det til at fremstå som et farligt og virkelighedsfjernt univers.

Mad er også kemi

”I en reklame stod der ”Vi laver mad uden kemi”. Det er jo latterligt og usandt. For mad ER kemi.

Men reklamerne maler et billede af kemi som noget farligt. Og naturvidenskabsmænd fremstilles som regel som nogle særlinge, iklædt hvide kitler, store briller og strittende hår,” siger Sidsel Nygaard.

Hun tilføjer, at når eleverne lærer at analysere reklamernes negative frem-stilling af naturvidenskaben, kan de være med til at ændre deres billeder af naturvidenskab fra at være et farligt univers til et spændende univers med plads til at eksperimentere og undersøge.

NØRD akademiet gør naturfag sjovere

I forsøget på at åbne elevernes øjne for de naturvidenskabelige fags spændende side, har Sidsel Nygaard arbejdet sammen med nørderne Kåre Nielsen og Emil Nielsen fra DR’s program Store NØRD.

Sammen med de to, en studiekammerat og to undervisere fra Læreruddannelsen, har hun udviklet NØRD Akademiet. En digital platform på DR’s hjemmeside med undervisningsmateriale, der retter sig imod undervisningen i fysik og kemi, geografi og biologi i folkeskolen.

Sjove forsøg

”Vi har udviklet nye og anderledes forsøg med tilhørende videomateriale som skolelærerne kan anvende direkte i deres undervisning. Forsøg der både kan gøre naturfagsundervisningen mere relevant for elevernes hverdag. Og ikke blot forsøger at vise de korrekte svar. 

Og så også lidt sjovere,” siger Sidsel Nygaard. Hun fortæller, at samarbejdet har inspireret hende til at finde nye og sjove tilgange til faget.

”De to nørder er virkelig nørder. Og det er de stolte af. De er sådan nogen, der eksperimenterer derhjemme og hele tiden finder på nye og sjove måder at undersøge naturvidenskabelige fænomener på. Det er vældig inspirerende og bestemt noget vi som lærere i de naturvidenskabelige fag, skal lade os inspirere af,” siger Sidsel Nygaard,

Naturvidenskabelig kultur i skolen

En anden væsentlig faktor, der påvirker vores valg af fag i skolen, handler ifølge Sidsel Nygaard, om de præmisser, der kendetegner de forskellige kulturer. Subkulturer som samfundet er bygget op af. For ligesom der findes forskellige kulturer i forskellige miljøer, som fx hip-hop, café eller sportskulturer, findes der også forskellige kulturer i de forskellige skolefag.

Ifølge Sidsel Nygaard opfatter eleverne, at der er forskellige koder og måder at opføre sig på i de forskellige fag. Og dem skal eleverne lære at afkode og finde sig til rette med.

”Jeg har undersøgt præmisserne for den naturvidenskabelige kultur, som er med til at kendetegne den naturfaglige kultur i skolen. Hvordan oplever eleverne naturvidenskaben og den naturfaglige kultur i skolen? I naturvidenskaben handler det ofte om forklaringer, forsimplinger, og at tingene enten er sande eller falske.

Facts frem for diskussion

Der er ikke meget plads til at synes, at føle eller til at diskutere værdier. Det er en videnskabskultur, hvor man ikke snakker sig frem til resultaterne. Her handler det om facts. Og den kultur er fremmed for eleverne,” siger Sidsel Nygaard.

Hun uddyber, at netop det omdrejningspunkt er væsentligt for en lærer, der skal blive klogere på sin egen undervisning i en klasse med mange forskellige elevtyper, der kommer med hver deres opfattelse. Blandt andet af de naturvidenskabelige fags kultur.