Individuel kompetencevurdering på VIA Læreruddannelsen

Læs om individuel kompetencevurdering

Du kan søge om en individuel kompetencevurdering, hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav til VIAs uddannelser.

Hvis du søger om at blive individuel kompetencevurderet, bliver du vurderet ud fra nedenstående kriterier. Hvis du bliver vurderet egnet til optagelse, bliver du indkaldt til en optagelsessamtale.

Kriterier

På læreruddannelsen skal du vælge mindst 3 undervisningsfag. Så når du søger optagelse, skal du have bestået mindst 3 gymnasiale fag på det niveau, der giver adgang til læreruddannelsens undervisningsfag. Mindst ét af disse fag skal være adgangsgivende til dit første undervisningsfag.

Her kan du se, hvilket niveau der kræves til de enkelte undervisningsfag

Hvis du har et særligt fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge), kan du kontakte læreruddannelsen i VIA, for at høre nærmere.

Læs mere om individuel kompetencevurdering? Og hvordan søger jeg om det?