Specialiseringer på VIA Læreruddannelsen i Nørre Nissum

På læreruddannelsen i Nørre Nissum kan du vælge forskellige specialiseringer. Du kan vælge at specialisere dig i et af områderne eller kombinere dem.

Nedenfor kan du læse om en række forskellige specialiseringer, du kan få i Nørre Nissum. Du har mulighed for at vælge andre specialiseringer, end de der står nedenunder. Det er du velkommen til at nærmere om.

Efterskole

Er du særligt interesseret i at blive lærer på en efterskole (eller friskole) kan du vælge det som en specialisering. Du bliver fortrolig med efterskolen som skoleform, herunder skoleformens grundlag, historie og udvikling, samt dens idé, muligheder og udfordringer. I denne specialisering indgår der et 14 dages ophold på en efterskole, hvor du – evt. sammen med et par medstuderende – foretager en antropologisk undersøgelse af efterskolens kultur.

Udeskole/Outdoor

I Nørre Nissum kan du specialisere dig i at arbejde med udeskole som undervisningsform. Du lærer at tilrettelægge undervisningen i dine fag som udeskoleundervisning. Her foregår undervisningen uden for skolens rammer. Det kan både være ude i naturen eller i forbindelse med kultur. Undervisningen er en kombination af teori og praksis - du lærer om udeskole ved at arbejde med udeskole!

Læs mere om Udeskole/Outdoor

Undervisning af ordblinde elever

Vil du gerne undervise ordblinde elever? Så kan du vælge at specialisere dig og lære, hvordan du kan inkludere ordblinde elever i den almene undervisning. Og hvordan du kan inddrage og styrke ordblinde elevers anvendelse af læse- og skriveteknologi.

Bevægelse og læring i skolen

Du kan også vælge at sammentænke bevægelse, læring og trivsel. Her lærer du at tilrettelægge en undervisning, der inddrager bevægelse på en kvalificeret, meningsfuld og motiverende måde i undervisningen i mange af skolens fag. Også fag, der ikke handler om idræt. 

Filosofi med børn og filosofisk samtaleledelse

Vil du gerne arbejde med filosofi og filosofisk tankegang sammen med børn? Så kan du specialisere dig i at arbejde med filosofiske samtaler. Filosofi med børn er en pædagogisk metode, der arbejder med undren, refleksion, dialog og argumentation i undervisningen. Du får særlige forudsætninger for at udvikle børn og unges muligheder for at forholde sig til livets store spørgsmål gennem filosofisk samtale – med dig som samtaleleder.