Optagelse på andet grundlag på VIA Læreruddannelsen

Læs om optagelse på andet grundlag

Du kan søge om en optagelse på andet grundlag, hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav til VIAs uddannelser.

Hvis du søger om at blive optaget på andet grundlag, bliver du vurderet ud fra nedenstående kriterier. Hvis du bliver vurderet egnet til optagelse, bliver du indkaldt til en optagelsessamtale.

Kriterier

På læreruddannelsen skal du vælge mindst 3 undervisningsfag. Du skal være opmærksom på, at du som dit første undervisningsfag skal vælge enten dansk, matematik eller engelsk.

Her kan du se, hvilket niveau der kræves til de enkelte undervisningsfag

Hvis du har et særligt fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge), kan du kontakte læreruddannelsen i VIA, for at høre nærmere.

Læs mere om optagelse på andet grundlag. Og, hvordan du søger om det