Fremtidens sproglærer

En globaliseret verden stiller store krav til sproglige og kulturelle kompetencer. Det gælder i samfundet generelt – og det gælder i høj grad for lærere og elever i de danske skoler. Vi har brug for flere sproglærere, og vi har brug for endnu bedre sproglærere!
 
Derfor har læreruddannelsen i Aarhus udviklet særlig sproglærerprofil i samarbejde med Aarhus Universitet.

Sproglærer - en profil på VIA Læreruddannelsen i Aarhus

På Sproglærerprofilen har du mulighed for at fordybe dig og blive rigtig skarp på flere sprog.

Hvis du interesserer dig for sprog, har du mulighed for at vælge en særlig sproglærerprofil på læreruddannelsen i Aarhus.  

På sproglærerprofilen får du en særligt tilrettelagt læreruddannelse, hvor du kommer til at bidrag til udviklingen af fremtidens sprog- og kulturundervisning i skolen.

Stærk på sprog

På sproglærerprofilen er der forskellige moduler og kurser. Forløbet indledes med 'Appetit på sprog' - et tværsprogligt kursus. Studerende, der vælger tysk eller fransk som undervisningsfag følger desuden et særligt tilrettelagt sprogkursus - 'Sprogligt boost' - i tysk eller fransk sammen med studerende fra Aarhus Universitet.

Udover den fastlagte undervisning har du mulighed for at læse specialiseringsmoduler i engelsk, tysk og fransk på Aarhus Universitet. Ligesom sproglærerprofilen typisk omfatter en stærk international dimension i form af udlandspraktik eller studieophold i et andet land.

Dit første undervisningsfag

Hvis du vælger sproglærerprofilen, skal du vælge enten dansk eller engelsk som dit første undervisningsfag. Herudover skal du som minimum have ét andet sprogfag (tysk/fransk /engelsk/dansk)