Information for censorer ved VIA Læreruddannelsen i Silkeborg

Hent information om læreruddannelsen i Silkeborg

Information til censorer ved Læreruddannelsen i Silkeborg.

Information til censorer ved Læreruddannelsen i Silkeborg

Vi håber på et godt samarbejde og opfordrer til, at du læser materialet her på hjemmesiden.

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte uddannelsens studiekontor, hvis du har spørgsmål.

Efter endt eksamen skal du udfylde en censorrapport.

Generelle bestemmelser

Se studieordninger for læreruddannelsen

Bekendtgørelser

2006 uddannelsen:

Lov (nr. 579 af 09.06.06) – uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (gældende)
Bekendtgørelse (408 af 11.05.09) – uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (gældende)

Meritlæreruddannelsen:

Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer

Eksamen og censors opgaver:

Bekendtgørelse (nr 262 af 20.03.2007) – karakterskala og anden bedømmelse (gældende)
Bekendtgørelse (714 af 27.6.2012) – om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (gældende)