Trainee-lærer ved VIA Læreruddannelsen

Tag en traineelæreruddannelse og bliv knyttet til en skole, mens du læser

Som trainee-studerende bliver du knyttet til en skole, mens du læser til lærer. 

På traineelæreruddannelsen kan du blive knyttet til en skole, mens du uddanner dig til lærer. Du får erfaring med lærerarbejdet samtidig med, at du deltager i undervisningen på læreruddannelsen. 

I VIA kan du tage traineelæreruddannelsen på tre måder. Enten som trainee-netbaseret uddannelse i Nørre Nissum, som trainee-merituddannelse i Silkeborg eller som traineelæreruddannelse i Skive.

Studiebyer

 • Nørre Nissum - netbaseret læreruddannelse som trainee

  I Nørre Nissum kan du tage læreruddannelsen som trainee på den netbaserede læreruddannelse. 

  Målgruppen for trainee-uddannelsen er fx. studerende, der:

  • Arbejder på en skole.
  • Har erhvervserfaring fra skoler eller andet lignende arbejde.
  • Har særlige fagprofiler eller faginteresser i forhold til folkeskolens behov.

  Den netbaserede læreruddannelse som trainee henvender sig både til studerede, der vil læse på den 4-årige ordinære bacheloruddannelse eller på meritlæreruddannelsen.

  Den netbaserede læreruddannelse som trainee følger samme bekendtgørelse som den ordinære læreruddannelse/meritlæreruddannelse. 

  Som trainee bliver du ansat på en skole i en uddannelsesstilling på deltid – typisk omkring 30%.

  Som udgangspunkt er du berettiget til at modtage SU, og får således både løn og SU under uddannelsen. SU´en er afhængig af din indkomst - jævnfør gældende regler for SU.

  Hvordan bliver jeg en del af den netbaserede læreruddannelse som trainee?

  • Du skal ansættes på en skole i en uddannelsesstilling.
  • Du skal optages som bachelor eller meritstuderende på den netbaserede læreruddannelse i Nørre Nissum eller på en af uddannelsesstationerne i Randers og Holstebro.
  • Under uddannelsen bliver du ansat på en skole i en op til 30 % stilling, og du får løn for dit arbejde på skolen.
  • Du kan samtidig søge om at få SU, da du er under uddannelse.

  Sådan gør du!

  • Du søger ind på VIA Læreruddannelsen Nørre Nissum gennem optagelse.dk

  Ansøgningsfristerne for at søge ind er:

  • Kvote 1: 5. juli senest kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts senest kl. 12.00
  • Du skal desuden søge en af de uddannelsesstillinger, der enten bliver slået op på en skole eller gennem en kommune.
   Kontakt eventuelt en specifik kommune (og/eller skole og spørg, om de har en uddannelsesstilling til folkeskolelærer.)
   Du kan også selv undersøge, om du kan blive ansat i en trainee- stilling på en hvilken som helst skole - herunder private, fri– og efterskoler.

  Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

  • Uddannelsen er tilrettelagt, så du er ansat på en i et antal timer. Typisk vil det være to dage i løbet af ugen. Det gælder også i praktikken.
  • Du vil deltage i undervisningen på lige fod med dine medstuderende.
  • Dit arbejde på skolen tilrettelægges så vidt muligt med hensyntagen til dine muligheder for at studere.
  • Igennem hele uddannelsen er du tilknyttet en mentor med fokus på vejledning i tilknytning til din praksis på skolen.

  Muligheder

  • Med en læreruddannelse kvalificerer du dig til job i folkeskolen, på privatskoler, efterskoler og specialskoler.
  • Karrieremuligheder kan fx være læsevejleder, uddannelsesvejleder, skolebibliotekar, lederjob
  • En del lærere finder arbejde inden for højskoler, voksenundervisning, flygtninge- og indvandrerområdet, sociale institutioner, skoleforvaltninger, idrætsverdenen eller private virksomheder.
  • Du kan også bruge uddannelsen til at læse videre med på både diplom-, master og kandidatniveau.

  Kontakt os

  Hvis du er interesseret i den netbaserede læreruddannelse som trainee, skal du kontakte Martin Haldbo Hansen, pædagogisk leder, læreruddannelsen i Nørre Nissum.

  E: mahh@via.dk
  T: +45 87 55 32 62

  Du kan også få mere information ved at kontakte en studievejleder.

  Kontakt studievejleder

 • Silkeborg - trainee-meritlæreruddannelsen

  I Silkeborg kan du tage en trainee-meritlæreruddannelse. Den tager 3 eller 4 år og du bliver tilknyttet et vikariat i en folkeskole, mens du læser.
 • Skive - ordinær traineelæreruddannelse

  I Skive kan du tage en trainee-læreruddannelse. Den tager 4 år og du er ansat i en 30 procent stilling under uddannelsen.

  Den traineelæreruddannelsen tager fire år og følger samme bekendtgørelse som den almindelige læreruddannelse. Du skal til de samme prøver og nå de samme mål.  

  Hvem er traineelæreruddannelsen for?

  Trainee-læreruddannelsen er for studerende, der: 

  • har erhvervserfaring fra skoler eller andre job
  • har særlige fagprofiler eller faginteresser i forhold til folkeskolens behov 
  • har talenter eller kompetencer, der er interessante i folkeskolen

  Du er ansat på en skole under uddannelse

  Som studerende på trainee-læreruddannelsen bliver du ansat i en lønnet stilling i op til 30 %. Du er samtidig berettiget til SU, da du er under uddannelse.

  Studiets opbygning

  Trainee-læreruddannelsen er bygget op på samme måde som den almindelige læreruddannelse.

  Læs mere om studiet på læreruddannelsen

  Ved siden af uddannelsen får du op til 11 arbejdstimer om ugen på den skole, hvor du bliver ansat.

  Dit arbejde på skolen bliver tilrettelagt, så det kan passe sammen med den øvrige undervisning på læreruddannelsen.

  Du er tilknyttet en mentor

  Igennem hele uddannelsen bliver du tilknyttet en mentor. Fokus er på vejledning, der knytter sig til dit arbejde på skolen.

  Hvordan gør jeg?

  Læs, hvordan du søger ind på traineelæreruddannelsen i Skive

  Kontakt os

  Hvis du er interesseret i at søge ind på traineelæreruddannelsen i Skive, skal du kontakte os på:

  T: 87 55 32 00

  E: liski@via.dk