Lærer - tag en uddannelse, der tæller

Læreruddannelsen er for dig, der gerne vil undervise børn, unge eller voksne.

Du får en stor teoretisk viden og indsigt, og du bliver klædt på til at arbejde som lærer. I løbet af uddannelsen får du en del praktisk erfaring og finder ud af, hvad du gerne vil arbejde med som lærer. 
I løbet af din uddannelse vælger du forskellige undervisningsfag, valgmoduler og du kan tone din uddannelse i forskellige retninger. 

Læs mere her på siden om, hvordan du bliver lærer, eller gå til linket nedenfor og bliv klogere på, hvordan VIA gør det, der tæller.
Læs mere om, hvordan VIA gør det, der tæller

Fakta om uddannelsen

Type: Professionsbachelor som lærer

Varighed: 4 år

Studiebyer: Holstebro, Nørre Nissum, Randers, Silkeborg, Skive og Aarhus

Studiestart: August. I Silkeborg også 1. februar.

Praktik: 18 uger

Læs til lærer på flere måder

Vidste du, at du kan læse til lærer på flere måder? Og på seks forskellige steder i VIA? Du kan læse til lærer i VIA som helt almindelig læreruddannelse, som netuddannelse, merituddannelse,  og som traineeuddannelse.

Læs mere om de forskellige retninger længere nede på siden.

Vil du starte på læreruddannelsen i Silkeborg til februar? Du kan nå det endnu!

Søg ledige studiepladser på læreruddannelsen i Silkeborg

Om læreruddannelsen

 • Adgangskrav og optagelse

  Du kan søge ind på læreruddannelsen, hvis du fx har en studentereksamen eller  hf.

  Læs om regler, adgangskrav, ansøgningsfrister og meget andet vedrørende optagelse på læreruddannelsen i VIA.

  Hvordan bliver jeg lærer?

  For at komme ind på læreruddannelsen skal du have en adgangsgivende eksamen. I kvote 1 skal du have mindst 7 i gennemsnit. Har du under 7, eller kender du ikke dit gennemsnit, skal du søge om optagelse gennem kvote 2. Her kommer du til en optagelsessamtale, hvor du får vurderet din studieegnethed.

  Læs  mere om adgangskravene til læreruddannelsen:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Erhvervsuddannelse (EUX);
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Dit karaktergennemsnit skal være mindst 7 for at blive optaget i kvote 1.

  Sådan søger du ind gennem kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 15.  marts)

  Har du under 7 i karaktersnit i din adgangsgivende eksamen, eller hvis du ikke kender dit gennemsnit, skal du søge optagelse gennem kvote 2. Hvis dit gennemsnit er under 7, kommer du til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer din studieegnethed.

  Til din kvote 2 ansøgning skal du huske at sende et adgangsbevis fra din adgangsgivende eksamen. Samt evt. beviser på ekstra fag taget på fx VUC. Du skal IKKE sende en motiveret ansøgning.

  Sådan søger du ind gennem kvote 2

  Optagelsessamtale

  Alle, som har under 7 i gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen (inklusiv evt. bonus for flere fag på A-niveau) – eller som endnu ikke er sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover – skal søge ind via kvote 2 og efterfølgende til en optagelsessamtale.

  Hjælp til dig, der skal til optagelsessamtale 

  Optagelse på andet grundlag

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til læreruddannelsen, kan du søge om optagelse på andet grundlag. Hvis du bliver vurderet egnet til optagelse, bliver du indkaldt til en optagelsessamtale. 

  Find ud af, hvordan du bliver kompetencevurderet på læreruddannelsen

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Læreruddannelsen på optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på. 

  Find KOT-numrene for VIA Læreruddannelsen 

  Studiestart

  August: Holstebro, Nørre Nissum, Randers, Silkeborg, Skive og Aarhus
  Februar: Silkeborg. 

  Undervisningsfag

  Hvis du bliver optaget på VIA Læreruddannelsen og får tilbudt en studieplads, skal du vælge dit første undervisningsfag. Husk dokumentation for, at du opfylder kravene til undervisningsfagene, fx A-niveau i dansk.

  • Ved sommerstart kan du vælge dit første undervisningsfag mellem fagene dansk, engelsk eller matematik
  • Ved vinterstart kan du vælge dit første undervisningsfag mellem dansk eller engelsk

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs om de forskellige niveauer og adgangskrav 

  Meritlæreruddannelsen

  Du kan få merit for noget af læreruddannelsen, hvis du har kvalifikationer fra tidligere uddannelser.

  Læs om meritlæreruddannelsen

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning på andet grundlag
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  Læreruddannelsen består af 24 moduler, hvor du kombinerer teori og praksis.

  Hvor lang tid tager det at blive lærer?

  Læreruddannelsen tager 4 år og er en professionsbacheloruddannelse, hvor der en god blanding af teori og praksis. I de fire år på læreruddannelsen skal du igennem en lang række obligatoriske fag og flere valgfrie muligheder. Herunder kan du læse om læreruddannelsens opbygning.

  Læreruddannelsen har fire hovedområder:

  • Lærerens grundfaglighed
  • Undervisningsfag
  • Praktik
  • Bachelorprojekt

  Inden for hvert hovedområde skal du vælge forskellige moduler.

  Se moduler og undervisningsfag på læreruddannelsen

  Lærerens grundfaglighed

  Du lærer om almene emner, som du får brug for som lærer, uanset hvilke fag eller aldersgrupper, du underviser. Emnerne er læring, udvikling, trivsel og dannelse. Du lærer at gennemføre differentieret undervisning, at lede en klasse og at undervise tosprogede elever.

  Undervisningsfag

  Her vælger du de tre fag, du vil undervise i som lærer fx dansk, matematik og engelsk. VIA udbyder samtlige fag, men det er ikke alle fag du kan få i de fire uddannelsesbyer.

  Læs om undervisningsfag

  Praktik

  I de tre praktikperioder møder du eleverne og lærerne. Her kan du øve dig, afprøve og udfordre de kompetencer, du har fået i løbet af uddannelsen.

  Bachelorprojektet

  I det afsluttende bachelorprojekt skal du undersøge, analysere, udvikle og formidle en selvvalgt lærerfaglig problemstilling. I løbet af praktikkerne indsamler du materiale, som du bearbejder i projektet. 

  Læs mere

  Se studieordningerne

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Profiler og specialiseringer

 • Hverdagen på studiet

  Læreruddannelsen er et fuldtidsstudie, hvor undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger,  studiegrupper, projektarbejde og praktik i skolen.

  I VIA kan du læse til lærer i seks forskellige byer: Holstebro, Nørre Nissum, Randers, Silkeborg, Skive og Aarhus. Herunder kan du læse om hverdagslivet på læreruddannelsen generelt og på VIAs forskellige campusser, hvor vi udbyder læreruddannelsen.

  Du kan også tage læreruddannelsen på flere forskellige måder. Du kan vælge at læse på traineelæreruddannelsen, den netbaserede læreruddannelse eller du kan læse til meritlærer.

  Læs mere om de forskellige måder at læse til lærer længere nede på siden. 

  Læreruddannelsen er et fuldtidsstudium over fire år. Det betyder, at du som studerende i gennemsnit forventes at bruge 37 timer om ugen.

  Som lærer arbejder man i en praksis og i en profession, hvor der stilles store krav og forventninger. Man skal ud over at være en dygtige fagperson også være dygtig til at planlægge og tilrettelægge undervisning. Man skal være en god klasseleder og være i stand til at arbejde med børn og unge på en god, respekterende og konstruktiv måde. En lærer samarbejder med kollegaer og forældre, og en lærer er nysgerrig i forhold til at få ny viden og høste erfaringer til gavn for elevernes læring.

  De krav og forventninger, der stilles til en lærer, stilles på mange måder også til en lærerstuderende. Og man bliver på den måde en del af et ambitiøst studie, hvor der stilles krav til engagement, samarbejde og interesse. Konkret skal du forvente, at studiet kræver, hvad der svarer til et fuldtidsarbejde. 

  Undervisningsformer

  I løbet af din uddannelse møder du mange forskellige undervisnings- og studieformer. Studiet veksler mellem holdundervisning, forberedelse, samarbejder i studiegrupper, studiebesøg, øvelser, opgaveløsning. Vi har lavet en kort beskrivelse af de forskellige studieaktiviteter, du kommer til at møde på læreruddannelsen. Her kan du også få et overblik over studieaktiviteterne, læse mere om vores forventninger til dig som studerende og så kan den hjælpe dig til at planlægge din studietid. 

  Få et overblik over de forskellige studieaktiviteter på læreruddannelsen (pdf)

  Studiemiljø sammen med andre faggrupper

  Hver dag kommer du til at indgå i fagligt og socialt fællesskab. Og du kan deltage i et aktivt studentermiljø med masser af kulturelle og sociale arrangementer. Der er også mange muligheder for at møde og samarbejde med studerende fra andre uddannelser på campus og i forbindelse med tværprofessionelle projekter. 

  Læs mere om hverdagen på studiet under de campusser, hvor du kan læse til lærer:

 • Praktik

  I praktikken oplever du den skolevirkelighed, du uddanner dig til. Her møder du eleverne og dine kommende kollegaer. 

  Du skal i praktik tre gange på læreruddannelsen. På første, andet og fjerde årgang. 

  Praktik på skoler

  VIAs læreruddannelser samarbejder med kommunale og private skoler om praktikken. 

  Praktikken i undervisningen

  Praktikken har to sider. Det er både et selvstændigt, teoretisk fag og samtidig er det noget, du øver dig på i de andre fag.

  Teori og praksis

  Du kommer til at arbejde med den praktiske, pædagogiske side af faget, der handler om lærerens arbejde med børn og unge. Og med at analysere og undersøge din egen og andres måder at undervise på.

  Tag din praktik i udlandet

  Som studerende på læreruddannelsen i VIA kan du vælge at tage en af dine praktikker i et andet land. VIA har et stort netværk af praktiksteder over hele verden, så du kan få et fagligt kvalificeret praktikophold.

 • Job og karriere

  Som uddannet lærer kan du arbejde i folkeskolen, på friskoler, efterskoler og specialskoler. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  De fleste lærere vil undervise i folkeskolen, på friskoler eller efterskoler, men som lærer har du også mange andre karrieremuligheder. Du får gode lederkompetencer og kan derfor vælge at blive souschef eller skoleleder. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  Alsidigt jobmarked

  Mange lærere finder arbejde i andre brancher som fx

  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Højskoler
  • Idrætsverdenen
  • Private virksomheder
  • Skoleforvaltninger
  • Sociale institutioner
  • Voksenundervisning

  Efter- og videreuddannelse

  Som uddannet lærer har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse på diplom-, master- og kandidatniveau.

  VIA tilbyder blandt andet diplomuddannelser i skoleledelse, projektledelse, uddannelses- og erhvervsvejledning, samt fx matematik-, læse- og naturfagsvejleder.

 • Internationale muligheder

  Filippinerne, Singapore, Grønland eller England? Som lærerstuderende i VIA kan du komme til udlandet på studieophold eller i praktik.

  På VIA Læreruddannelsen kan du både tage et udvekslings- og et praktikophold. Hvert år rejser studerende til nære og fjerne lande i praktik - fx til Filippinerne, Singapore, Grønland eller England.

  Vi hjælper dig sikkert på vej

  VIA Læreruddannelsen samarbejder med en række udenlandske læreruddannelser. Vi hjælper dig med at få kontakt til lige netop det land og den faglighed, du har brug for i forhold til dit studie. 

  Hele verden i VIA

  Du kan også vælge en international profil ved at følge et af de internationale hold på læreruddannelsen. Her kan du møde andre studerende, der har valgt at tage en del af deres uddannelse i et andet land.

 • Kontakt

  Kontakt læreruddannelsen

  Nørre Nissum, Holstebro, Randers

  Studievejleder

  Bente Moesgaard
  +45 87 55 32 79
  lin.studievejl@via.dk

  Telefontid: Tirsdage 09.00 - 12.00 og onsdage 09.00 - 12.00 eller efter aftale.

  Hilmar Laursen
  +45 87 55 32 80
  lin.studievejl@via.dk

  Telefontid: Mandage 09.00 - 12.00 og fredage 09.00 - 12.00 eller efter aftale.

  Studiekontoret

  Træffer du ikke studievejledningen, er du velkommen til at kontakte studiekontoret: +45 87 55 32 55.

  Uddannelsen

  Svinget 5
  Nørre Nissum
  DK-7620 Lemvig

  +45 87 55 32 55
  lin@via.dk

  Silkeborg

  Studievejleder for den ordinære læreruddannelse

  Mai V. Daugaard
  +45 87 55 31 03
  mvd@via.dk

  Telefontid: mandag-fredag 9.00-15.30 og torsdag dog 13.00-15.30.

  Dorthe Busk Mølgaard
  +45 87 55 31 13
  dmol@via.dk

  Træffetid: tirsdag 13.00-15.00 og torsdag 9.30-14.00 eller efter aftale. Telefontid: torsdag 8.30-9.30

  Studievejleder på meritlæreruddannelsen og trainee-meritlæreruddannelsen 

  Camilla Jørgensen
  87 55 31 12
  cajo@via.dk

  Studieadministrationen

  Træffer du ikke studievejledningen, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen: +45 87 55 31 00

  Uddannelsen

  Læreruddannelsen i Silkeborg
  Nattergalevej 1
  DK-8600 Silkeborg

  +45 87 55 31 00
  isil@via.dk

  Skive

  Studievejledere

  Henriette Falling
  +45 87 55 32 04
  hefa@via.d

  Henrik Scheel Andersen
  +45 87 55 32 11
  hsa@via.dk

  Studiekontoret

  Træffer du ikke studievejlederen, er du velkommen til at prøve studiekontoret:+45 87 55 32 00. Træffe- og telefontider: Mandag - torsdag kl. 09.00-15.00 og fredag kl. 09.00-13.00.

  Uddannelsen

  Læreruddannelsen i Skive
  Dalgas Allé 20
  DK-7800 Skive

  +45 87 55 32 00
  liski@via.dk

  Aarhus

  Studentervejledere

  Der er 5 studentervejledere ansat på læreruddannelsen i Aarhus.

  Maria Nørlund, Sofie Riis Nielsen, Nanna Berg Jensen, Karoline Svanholm og Anna Thorup Jørgensen.

  +45 87 55 30 10
  liassv@via.dk

  Kan træffes mandag 9-12, onsdag 13-14 og torsdag 12-15

  Vi vil indtil videre ikke være tilstede på kontoret, men vil være at fange på mail og chat, hvor der vil kunne arrangeres online vejledninger over zoom.

  Studievejleder

  Bitten Blaabjerg
  +45 87 55 30 35
  bibl@via.dk

  Kan træffes mandag 9.00-12.00 og onsdag 9.30-11.30 i lokale D 4.13 samt efter aftale.

  Studieadministrationen

  Træffer du ikke en studie- eller studentervejledere, så prøv studieadministrationen: +45 87 55 30 00

  Uddannelsen

  Læreruddannelsen i Aarhus
  Ceresbyen 24
  DK-8000 Aarhus C

  +45 87 55 30 00
  lia@via.dk

  Find medarbejder

  Find medarbejder på uddannelsen

Forskellige  måder at tage læreruddannelsen på

Traineelæreruddannelse

Tag læreruddannelsen, mens du er tilknyttet en skole. 

 • Almindelig trainee-læreruddannelse
 • Netbaseret trainee-læreruddannelse
 • Netbaseret trainee- meritlæreruddannelse
 • Trainee-meritlæreruddannelse
Læs om trainee-læreruddannelsen

Netbaseret læreruddannelse 

Tag læreruddannelsen som en fleksibel uddannelse, hvor du selv bestemmer, hvornår du vil studere. 

 • Netbaseret almindelig læreruddannelse
 • Netbaseret trainee-læreruddannelse
 • Netbaseret trainee-meritlæreruddannelse
 • Netbaseret meritlæreruddannelse
Læs om den netbaserede læreruddannelse

Meritlæreruddannelse

Meritlæreruddannelsen er for dig, der har en uddannelse i forvejen.  

 • Meritlæreruddannelse
 • Trainee-meritlæreruddannelse
 • Netbaseret trainee- meritlæreruddannelse
 • Netbaseret meritlæreruddannelse
Læs om meritlæreruddannelsen

Her kan du læse til lærer

 • Holstebro

  På læreruddannelsen i Holstebro foregår det første år på Campus Holstebro. De næste tre år er du  også knyttet til læreruddannelsen i Nørre Nissum

  Du kan tage en del af din læreruddannelse på uddannelsesstationen i Holstebro.

  Holstebro er en uddannelsesstation, hvilket vil sige, at ca. halvdelen af uddannelsen foregår i Holstebro. Resten foregår på læreruddannelsen i Nørre Nissum. Uddannelsesstationen hører til læreruddannelsen i Nørre Nissum og følger studieordningen her.

  Undervisningsfag

  Al undervisning på det første år foregår i Holstebro. Det første år skal du følge undervisning i nedenstående fag:

  • Første undervisningsfag: Her skal du vælge mellem dansk, matematik eller engelsk
  • Lærerens grundfaglighed

  I løbet af din læreruddannelse skal du vælge tre undervisningsfag. VIA udbyder samtlige fag, som du kender fra folkeskolen. Dit første undervisningsfag skal du vælge lige efter, at du er blevet optaget på uddannelsen. 

  Se, hvilke undervisningsfag du kan vælge i Nørre Nissum. (Du kan læse alle de undervisningsfag, der udbydes i Nørre Nissum)

  På studiets andet, tredje og fjerde år skal du følge undervisning i yderligere to undervisningsfag, pædagogiske fag, specialiseringsfag, praktikker og bachelorprojektet. Fra andet år foregår en del af undervisningen i Nørre Nissum.

  Særlige specialiseringer

  Ud over tre undervisningsfag og de obligatoriske pædagogiske fag, kan du også vælge mellem flere valgfrie specialiseringer. Du kan vælge at specialisere dig i et af områderne eller du kan kombinere dem. I Nørre Nissum udbyder vi følgende specialiseringer. Læs om:

  Praktik

  I løbet af uddannelsen skal du i praktik. Det vil typisk foregå i Holstebro Kommune, men det kan også være lokalt, der hvor du bor. Din praktik skal dog altid aftales med og godkendes af uddannelsen.

  Teaching lab - hvor du øver dig ude på skolerne

  På læreruddannelsen er der et meget tæt samarbejde med praksis. Udover praktikken er der også samarbejde med folkeskole, fri- og privatskoler samt efterskoler. Som et vigtigt element i det tætte samarbejde med skolerne, har vi 'Teaching lab' i alle undervisningsfag.

  Teaching lab er en praksisnær eksperimenterende arbejdsform, hvor du afprøver forskellige pædagogiske og didaktiske metoder. Teaching lab foregår på udvalgte samarbejdsskoler. 

  Læs mere om Teaching Lab

  Campus Holstebro

  Som studerende på læreruddannelsen i Holstebro bliver du en del af Campus Holstebro. 

  Læs om Campus Holstebro

  Kontaktoplysninger

  Har du spørgsmål om optagelse?

  Kontakt vores studievejleder.

  Hvis du vil vide mere om VIA læreruddannelsen i Holstebro, er du velkommen til at kontakte os: 

  VIA Læreruddannelsen i Nørre Nissum (Læreruddannelsen i Holstebro)
  Svinget 5 
  Nørre Nissum 
  DK-7620 Lemvig

  T: +45 87 55 32 55

  E: lin@via.dk 

  Find medarbejderne på uddannelsen

  Find os på Google Maps

   

 • Nørre Nissum

  På læreruddannelsen i Nørre Nissum kan du tone din uddannelse med en efterskole-, outdoor- eller undervisning af ordblindeprofil.

  Som lærerstuderende i Nørre Nissum kan du vælge at tage din læreruddannelse på flere måder. Du kan enten læse til lærer, hvor undervisningen foregår i Nørre Nissum. Du kan også vælge den netbaserede læreruddannelse, hvor du kombinerer din undervisning mellem online undervisning og fremmøde i Nørre Nissum. Eller du kan vælge en helt tredje måde - trainee-netbaseret. Her har du mulighed for at arbejde på en skole samtidig med, at du læser på læreruddannelsen. Du får de samme kompetencer og jobmuligheder uanset, hvilken af de tre retninger du vælger.

  Læs mere om den netbaserede læreruddannelse.

  Læs mere om trainee-læreruddannelsen

  Læreruddannelsen i Nørre Nissum er kendetegnet ved et meget stærkt samarbejde med praksis omkring undervisningsforløb og pædagogisk udviklingsarbejde.

  Undervisningsfag

  I løbet af din læreruddannelse skal du vælge tre undervisningsfag. VIA udbyder samtlige fag, som du kender fra folkeskolen. Dit første undervisningsfag skal du vælge lige efter, at du er blevet optaget på uddannelsen. 

  Se, hvilke undervisningsfag du kan vælge i Nørre Nissum

  Særlige specialiseringer

  Ud over tre undervisningsfag og de obligatoriske pædagogiske fag, kan du også vælge mellem flere valgfrie specialiseringer. Du kan vælge at specialisere dig i et af områderne eller du kan kombinere dem. I Nørre Nissum udbyder vi følgende specialiseringer. Læs om:

  Teaching lab - hvor du øver dig ude på skolerne

  På læreruddannelsen er der et meget tæt samarbejde med praksis. Udover praktikken er der også samarbejde med folkeskole, fri- og privatskoler samt efterskoler. Som et vigtigt element i det tætte samarbejde med skolerne, har vi 'Teaching lab' i alle undervisningsfag.

  Teaching lab er en praksisnær eksperimenterende arbejdsform, hvor du afprøver forskellige pædagogiske og didaktiske metoder. Teaching lab foregår på udvalgte samarbejdsskoler. 

  Læs mere om Teaching Lab

  Hverdagen i Nørre Nissum

  Nørre Nissum er en uddannelsesby med et aktivt studiemiljø. Og læreruddannelsen ligger midt i det hele. Med folkeskole, hf, efterskoler og en højskole i nabolaget. 

  Interesserer du dig for naturen, livet i naturen og friluftsliv, er der mange muligheder i Nørre Nissum. Uddannelsen ligger tæt ved hav, fjord og skov. Og samtidig er der kort afstand til både Lemvig, Struer og Holstebro, hvor der altid er en bred vifte af kultur- og aktivitetstilbud. 

  Du kan også deltage i forskellige aktiviteter som fx idrætsforeninger, kor, koncerter, teaterforestillinger og foredrag. Her møder du de andre studerende på tværs af årgange og hold. 

  Du kan bo på din uddannelse

  I Nørre Nissum har du mulighed for at bo på din uddannelse. Hvis du vælger at bo på kollegiet eller i en studielejlighed under din uddannelse, har du adgang til værksteder, atelierer, teater, studenternes hus, kantine, musiklokaler, sportshaller, motionsrum og boldbaner.

  Vi har også en svømmehal som alle kan benytte. Du kan både tage bassin- og livredderprøven. Studerende der har valgt idræt som et af deres undervisningsfag, kan også tage svømmelærereksamen i Nørre Nissum. 

  Ny studerende i Nørre Nissum

  Når du starter på læreruddannelsen, er der meget nyt, du skal forholde dig til. Informationer om fag, prøver, praktik, nye it-systemer, tilmeldinger, osv. Det er vigtigt, at du får en god og sikker start, og derfor skal alle nye studerende igennem et introforløb, der varer tre dage. 

  På hvert hold bliver I knyttet til jeres egen studieassistent. Deres opgave er at hjælpe og støtte de nye studerende i løbet af den første tid på uddannelsen. Derudover er du naturligvis altid velkomne til at søge vejledning hos studievejlederne og i studieadministrationen, hvis du har spørgsmål om din uddannelse. 

  Kontaktoplysninger

  Har du spørgsmål om optagelse?

  Kontakt vores studievejleder.

  Kontakt uddannelsen

  VIA Læreruddannelsen i Nørre Nissum
  Svinget 5
  Nørre Nissum
  DK-7620 Lemvig

  T: +45 87 55 32 55

  E: lin@via.dk 

  Find medarbejderne på uddannelsen

  Find os på Google Maps

    

 • Randers

  På læreruddannelsen i Randers foregår det første år på Campus Randers. De næste tre år er du  også knyttet til læreruddannelsen i Nørre Nissum
  Du kan tage en del af din læreruddannelse på uddannelsesstationen i Randers.

  Randers er en uddannelsesstation, hvilket vil sige, at ca. halvdelen af uddannelsen foregår i Randers. Resten foregår på læreruddannelsen i Nørre Nissum. Uddannelsesstationen hører til læreruddannelsen i Nørre Nissum og følger studieordningen her.

  Undervisningsfag

  På det første år foregår al undervisning i Randers. Her skal du følge undervisning i nedenstående fag:

  • Første undervisningsfag: Her skal du vælge mellem dansk, matematik eller engelsk
  • Lærerens grundfaglighed

  I løbet af din læreruddannelse skal du vælge tre undervisningsfag. VIA udbyder samtlige fag, som du kender fra folkeskolen. Dit første undervisningsfag skal du vælge når, du er blevet optaget på uddannelsen. 

  Se, hvilke undervisningsfag du kan vælge, når du læser i Randers (Du kan læse alle de undervisningsfag, der udbydes i Nørre Nissum)

  På studiets andet, tredje og fjerde år skal du følge undervisning i yderligere to undervisningsfag, pædagogiske fag, specialiseringsfag, praktikker og bachelorprojektet. Fra andet år foregår en del af undervisningen på den netbaserede læreruddannelse, der er tilknyttet læreruddannelsen i Nørre Nissum.

  Særlige specialiseringer

  Ud over tre undervisningsfag og de obligatoriske pædagogiske fag, kan du også vælge mellem flere valgfrie specialiseringer. Du kan vælge at specialisere dig i et af områderne, eller du kan kombinere dem. I Nørre Nissum udbyder vi følgende specialiseringer. Læs om:

  Praktik

  I løbet af uddannelsen skal du i praktik. Det vil typisk foregå i Randers og Norddjurs Kommune, men det kan også være lokalt, der hvor du bor. Din praktik skal dog altid aftales med og godkendes af uddannelsen.

  Teaching lab - hvor du øver dig ude på skolerne

  På læreruddannelsen er der et meget tæt samarbejde med praksis. Ud over praktikken er der også samarbejde med folkeskoler, fri- og privatskoler, samt efterskoler. Som et vigtigt element i det tætte samarbejde med skolerne, har vi 'Teaching lab' i alle undervisningsfag.

  'Teaching lab' er en praksisnær og eksperimenterende arbejdsform, hvor du afprøver forskellige pædagogiske og didaktiske metoder. Teaching lab foregår på udvalgte samarbejdsskoler. 

  Læs mere om Teaching Lab

  Campus Randers

  Som studerende på læreruddannelsen i Randers bliver du en del af Campus Randers.

  Læs om Campus Randers

  Kontaktoplysninger

  Har du spørgsmål om optagelse?

  Kontakt vores studievejleder.

  Hvis du vil vide mere om VIA læreruddannelsen i Randers, er du velkommen til at kontakte os: 

  VIA Læreruddannelsen i Nørre Nissum (Læreruddannelsen i Randers)
  Svinget 5 
  Nørre Nissum 
  DK-7620 Lemvig

  T: +45 87 55 32 55

  E: lin@via.dk

  Find medarbejdere på læreruddannelsen

  Find os på Google Maps

 • Silkeborg

  På læreruddannelsen i Silkeborg kan du tone din uddannelse med en sportstræner-, medie eller musikprofil.

  Vil du starte på læreruddannelsen i Silkeborg allerede til februar? Så søg ind nu.

  Læs her, hvordan du gør

  I Silkeborg bliver du en del af en kultur og et fællesskab, der giver dig et fagligt og professionelt fundament. Målet med uddannelsen er, at du bliver en god lærer. Derfor har vi et nært samarbejde med praktikskolerne i og omkring Silkeborg, hvor du kommer til at afprøve dine fag og udvikle din egen lærerprofil.

  Skab din egen lærerprofil

  Som studerende i Silkeborg vil du opleve at have stor indflydelse på din uddannelse. Her er det nemt at sætte noget i gang, for der er aldrig langt fra idé til handling. Du er også selv med til skabe din helt egen lærerprofil. 

  Man kan være lærer på mange måder. En af dem er din, hvad enten du vil være en bredt funderet lærer i tre fag eller du vil udvikle din helt egen profil. Det er der nemlig mulighed for på læreruddannelsen. I Silkeborg kan du vælge mellem en bred vifte af valgfag fra digital didaktisk design til æstetiske læreprocesser.

  Uanset hvilken lærer, du vil være, skal to ting være i orden: Du skal mestre dit fag og du skal kunne undervise i det. Det lærer du i Silkeborg.

  Specialiseringer

  På læreruddannelsen i Silkeborg sammensætter du selv din lærerprofil med dine undervisningsfag og forskellige specialiseringer. Du kan fx vælge følgende moduler:

  Undervisningsfag i Silkeborg

  Udover specialiseringerne skal du også vælge tre eller fire undervisningsfag, så du kan udvikle din egen lærerprofil. Og dække et skema på den skole, du en gang  i fremtiden vil komme til at arbejde for.

  Skolens store fag som fx. dansk, matematik og engelsk omfatter fire moduler, mens de mindre fag fylder tre. Så kan du selv sammensætte den fagpakke, der passer til dig.

  Læs om undervisningsfagene

  Praktik

  I løbet af din læreruddannelse skal du have tre praktikperioder på her seks uger. Praktikken foregår enten på folkeskoler, privat- og friskoler eller på efterskoler i Region Midtjylland. Du har også mulighed for at gennemføre en af dine praktikker i udlandet. 

  Studieaktiviteter

  Undervisningen på læreruddannelsen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, forelæsninger og øvelse med elever i folkeskolen. Vi har lavet en beskrivelse af de forskellige studieaktiviteter, du kommer til at møde på uddannelsen i Silkeborg. Her kan du også få et overblik over studieaktiviteterne, læse mere om vores forventninger til dig som studerende. Og så kan de samtidig hjælpe dig med at planlægge din studietid. 

  Få overblik over de forskellige studieaktiviteter

  Forberedelse er også studieaktivitet

  Vi har lavet en studieaktivitetsmodel, der viser hvilke studieaktiviteter, du får på uddannelsen. Og hvordan vi forventer, at du fordeler tiden mellem de enkelte aktiviteter. Fx kan du se, at en stor del af studiet som udgangspunkt er tilrettelagt, så du selv disponerer over tiden. Det kan være til forberedelse, studiegrupper, litteratursøgning, studiecafé og det afsluttende bachelorprojekt.

  Hent studieordningen for læreruddannelsen

  Trainee-meritlærer i Silkeborg - skræddersyet til dig!

  Trainee-meritlæreruddannelsen er en 3 til 4-årig læreruddannelse, hvor du har mulighed for vikararbejde i en skole, mens du læser. Den følger samme bekendtgørelse som den almindelige meritlæreruddannelse. Du skal til de samme prøver og nå de samme mål som i meritlæreruddannelsen.

  Hvis trainee-meritlæreruddannelsen skal være et 3-årigt forløb, kræver det, at du får merit for det, der svarer til et fuldt undervisningsfag. Hvis du ikke kan opnå den merit, tager uddannelsen 4 år.

  Læs om trainee-meritlæreruddannelsen

  Campus Silkeborg

  Som studerende på læreruddannelsen i Silkeborg, bliver du en del af Campus Silkeborg.

  Læs om Campus Silkeborg

  Kontaktoplysninger

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejlederen 

  Kontakt uddannelsen

  VIA Læreruddannelsen i Silkeborg
  Nattergalevej 1
  DK-8600 Silkeborg

  E: lisil@via.dk
  T: +45 87 55 31 00

  Kontakt uddannelsesleder:

  Lars Christensen Ustrup

  E: lu@via.dk

  T: 87 55 31 07 

  Find os

 • Skive

  På læreruddannelsen i Skive kan du tone din uddannelse som friluftslærer, idrætsleder eller du kan specialisere dig i it og digital læring.
  På læreruddannelsen i Skive kan du kombinere dine interesser med undervisning i folkeskolens almindelige undervisningsfag. Du kan fx vælge moduler, der har fokus på:

  Undervisningsfag i Skive

  Som lærerstuderende skal du vælge mellem en række undervisningsfag. 
  Læs om undervisningsfagene

  Studieaktiviteter

  Undervisningen på læreruddannelsen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, forelæsninger og øvelse med elever i folkeskolen. 

  Forberedelse er også studieaktivitet

  Vi har lavet en studieaktivitetsmodel, der viser hvilke studieaktiviteter, du får på uddannelsen. Og hvordan vi forventer, at du fordeler tiden mellem de enkelte aktiviteter. Fx kan du se, at en stor del af studiet som udgangspunkt er tilrettelagt, så du selv disponerer over tiden. Det kan være til forberedelse, studiegrupper, litteratursøgning, studiecafé og det afsluttende bachelorprojekt.

  Der går ca. 300 studerende på læreruddannelsen i Skive. Det betyder, at du bliver en del af et studiemiljø, hvor du som studerende har stor indflydelse. Læreruddannelsen er en del af et større uddannelsesmiljø med omkringliggende skoler og uddannelser. Blandt andet arbejder vi tæt sammen med uddannelserne i Viborg.

  Samarbejde med skoler

  Et tæt samarbejde med skolerne i området gør, at vi kan tilbyde en uddannelse tæt på praksis. Det handler om, at du bliver ekspert i undervisning. Der er ofte besøg af skoleelever på uddannelsen i forbindelse med forskellige samarbejdsprojekter. Allerede på 1. årgang bliver du som studerende knyttet til en af vores praktikskoler.

  Aktivt studiemiljø

  Læreruddannelsen i Skive har et aktivt studiemiljø. Vi har gode studiefaciliteter og en studiezone, som er de studerendes sted, når der skrives opgaver.

  Du har mulighed for at opleve og deltage i råd og udvalg omkring caféen. De studerende arrangerer selv oplæg og foredrag om vigtige emner som fx forældresamarbejde, konflikthåndtering, vikararbejde og efterskoler.

  Aktiviteter i Skive

  På uddannelsen er der mulighed for en række aktiviteter som volley, revy, kanoture, mountainbikeløb, motionsløb, kor, bålaften, badminton og fester. Læreruddannelsen har sin egen fodboldklub med hold for både herrer og damer. I Skive er der i øvrigt gode muligheder for at dyrke sport i foreninger og klubber. Skive har fx Danmarks eneste indendørs atletikbane. 

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejlederen

  Kontakt uddannelsen

  VIA Læreruddannelsen i Skive
  Dalgas Allé 20
  DK-7800 Skive

  E: liski@via.dk
  T: +45 87 55 32 00

 • Aarhus

  På læreruddannelsen i Aarhus kan du tone din uddannelse efter interesse. Vi tilbyder alle faglige profiler og undervisningsfag. 

  På læreruddannelsen i Aarhus bliver du en del af Danmarks største læreruddannelse. Her kan du læse samtlige undervisningsfag, profiler og du sammensætter selv din helt egen lærerprofil.

  Som en del af din læreruddannelse kan du specialisere dig i forskellige retninger. På læreruddannelsen i Aarhus har vi forskellige specialiseringer, som du kan vælge imellem. Du kan også vælge at kombinere flere af specialiseringerne. Du er altid velkommen til at kontakte os, for at høre nærmere, hvis der er noget du er i tvivl om.

  Særlige profiler

  Du kan også vælge at søge ind på en af de særlige profiler. En profillinje er en pakke, hvor fag og indhold er sammensat for at give dig det bedste tilbud, der sikrer en særlig vinkling indenfor hver profil.

  Du kan vælge imellem tre forskellige profiler. Læs om profilerne: 

  Læs om profilen Sproglærer

  Læs om profilen Naturfagslærer+

  Læs om profilen Naturfag og idræt - i bevægelse

  Ud over det sædvanlige

  I løbet af din uddannelse får du tilbudt at deltage i forskellige ekstra forløb. Det kan fx være: 

  Et forløb med fokus på entreprenørskab og innovation. Kreativitet og tværfaglighed. Eller Design Thinking - et talentforløb i at skabe meningsfulde løsninger.

  Studiegrupper er en vigtig faktor

  Igennem hele studiet arbejder I en del i studiegrupper. Grupperne bruger I til at drøfte faglitteratur, snakke om stoffet, lave opgaver og studieprodukter. Studiegrupperne sammensættes nogle gange tilfældigt, - andre gange efter kriterier I aftaler på holdet.

  I studiegruppen vil du ofte opleve et tæt sammenhold, hvor I støtter hinanden igennem studiet. I lærer at blive gode til at arbejde sammen i grupper og I får kompetencer i at samarbejde i teams, at lytte til og diskutere med studerende, der ikke nødvendigvis har samme holdning som dig selv. Jeres undervisere støtter op om arbejdet i studiegrupper og hjælper til med at løse konflikter, hvis de skulle opstå.

  Forventninger til dig som studerende

  Som en del af læreruddannelsen i Aarhus bliver du en del af et både fagligt og socialt studiemiljø. Du møder mange forskellige mennesker og alle har I jeres forventninger til jeres nye uddannelse. Som uddannelse har vi også nogle forventninger til dig. Vi forventer, at:

  • Du engagerer dig i dit studie
  • Du deltager i undervisningen og i studiegruppeaktiviteter
  • Du tager initiativ til supplerende studier på egen hånd
  • Du møder forberedt til alle typer af studieaktiviteter

  Vil du vide mere om læreruddannelsen i Aarhus?

  Hent studieordning for læreruddannelsen i Aarhus 

  Hent folder: Læreruddannelsen i Aarhus - med de mange muligheder (pdf)

  Læs mere om fagudbud, semesteroversigt og om det første undervisningsfag

  Læs mere om U-days - oplæg om læreruddannelsen (pdf)

  Har du spørgsmål om optagelse

  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Læreruddannelsen i Aarhus
  Ceresbyen 24 
  DK-8000 Aarhus C

  E: lia@via.dk
  T: +45 87 55 30 00

  Uddannelsesleder

  br@via.dk

  Find medarbejder på læreruddannelsen 

  En del af Campus Aarhus C

  Som studerende på læreruddannelsen i Aarhus bliver du en del af VIAs campus i Aarhus midtby.

  Læs om Campus Aarhus C

  Hent materiale fra dimissionen 2020

Har du flere spørgsmål?

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når har åbent hus, Studiepraktik og StudieInfo.

Sådan søger du ind

Få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College.

Kontakt studievejleder

Se kontaktoplysninger på studievejlederne på socialrådgiveruddannelsen

Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.