FAQ - de oftest stillede spørgsmål til VIA Meritpædagoguddannelsen

FAQ - få svar på dine spørgsmål - både ansøgere og arbejdsgivere

Se med her og find svaret på dit spørgsmål i FAQ'en for meritpædagoguddannelsen (Spørgsmål både fra ansøgere og arbejdsgivere)

Hvordan er min økonomi under uddannelsen?

 • Første studieår er der mulighed for, at du eller arbejdsgiver kan få udbetalt SVU (hvis du er i arbejde)
 • Evt. løn under hele studiet aftales med din arbejdsgiver.
 • Er du ikke i arbejde, så tag kontakt til dit jobcenter.

Hvem betaler studiegebyret?

 • Studiegebyret er pr. semester (halvår) 9.900 kr., der betales af dig som studerende eller af din arbejdsgiver.
 • Det er evt. muligt at søge diverse kompetencefonde til helt eller delvist at dække studiegebyr, transport og bogudgifter. Kontakt din TR eller uddannelsen for at høre nærmere.

På ansøgningsskemaet skal arbejdsgiver (hvis du har en) underskrive – men hvad skriver de under på?

 • Arbejdsgiver skriver under på, at du p.t. er ansat . Og på, at ansættelses oplysningerne er korrekte. Desuden sikrer det, at arbejdsgiver er indforstået med, at du begynder på meritpædagoguddannelsen.
 • Denne underskrift binder IKKE arbejdsgiver til økonomiske forpligtigelser. Vi anbefaler, at I laver et særskilt dokument for eventuelle økonomiske aftaler mellem arbejdsgiver og ansat.

Hvis jeg ikke er i pædagogisk arbejde – kan jeg så læse meritpædagoguddannelsen?

 • JA – du er meget velkommen. Kontakt uddannelsen eller dit jobcenter for mere info.

Hvordan er det at være ansat og studerende på samme tid?

 • Det er vigtigt, at arbejdsplads og studerende er i god dialog om rollefordelingen gennem uddannelsen. Læs, hvordan vi gør på de forskellige uddannelsessteder:
 • Uddannelsen inddrager dine pædagogiske erfaringer og dilemmaer i undervisningen. Ligesom vi forventer, at du afprøver uddannelsens teorier i praksis.

Mød studerende, der fortæller om at læse på meritpædagoguddannelsen

Uddannelsessteder:

Se, hvordan det er at være studerende på de forskellige uddannelsessteder i VIA:

Er der praktik på uddannelsen? Og kan jeg komme i praktik på min arbejdsplads?

 • Uddannelsen har en praktikperiode på 7 uger på 2. semester. Der er desuden en praktik i forbindelse med bachelorprojektet på 6. semester (16 dages empiriproduktion).
 • Første praktik kan IKKE være på din arbejdsplads. Her skal du i praktik inden for et andet pædagogisk område. Med en anden målgruppe, end den du kender.
 • Bachelorpraktikken på 6. semester er som udgangspunkt på din arbejdsplads. Medmindre du ønsker noget andet.

Kan jeg selv vælge specialisering?

 • Du bliver placeret i den specialisering som dit ansættelsessted repræsenterer. Eller der, hvor du har din pædagogiske erfaring fra. Er du i tvivl, indgår du i dialog med uddannelsen om din placering. 

Er der mødepligt til undervisningen?

 • Der er deltagelsespligt på uddannelsen. Der er krav om studieprodukter, for at du kan få godkendt uddannelsens moduler. 

Hvad er forskellen på den ordinære pædagoguddannelse og meritpædagoguddannelsen?

 • På meritpædagoguddannelsen kommer du igennem det samme faglige indhold som på den ordinære uddannelse med de samme krav til studieprodukter. Derfor er prøverne de samme. 
 • På den ordinære uddannelse er der to 6 måneders praktikperioder. Dem får du ikke på meritpædagoguddannelsen. De to lønnede praktikperioder på den ordinære uddannelse er dem, du netop får merit for, da der jo er krav om 5 års pædagogisk erhvervserfaring inden studiestart på meritpædagoguddannelsen. 

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til os.