Adgangskrav for kvote 2 ansøgere til pædagoguddannelsen

Læs om adgangskrav til ansøgere, der søger gennem kvote 2 

Når du søger ind på Pædagoguddannelsen gennem kvote 2, bliver du vurderet på dine samlede kvalifikationer

Søger du om optagelse igennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer. Vurderingen sker på baggrund af de dokumenter og motivationsbeskrivelse, du har sendt med din ansøgning. 

Du kan søge ind på pædagoguddannelsen gennem kvote 2 med en af de nedenstående kvalifikationer:

1. Gymnasial uddannelse

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • EUX
 • Gymnasiale indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen

2. Hvis du har bestået følgende fire gymnasiale fag:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Et valgfrit fag på C-niveau

3. Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU)/Den pædagogiske Grunduddannelsen (PGU) med:

 • Dansk C
 • Samfundsfag C
 • Engelsk E

4. Social- og sundhedsassistentuddannelse, Trin 2:

 • Med dansk C
 • Naturfag C
 • Engelsk D

5. Godkendt udenlandsk eksamen

 • Har du en udenlandsk eksamen, skal du have bestået Studieprøven i dansk, så du kan dokumentere, at du taler og forstår dansk så godt, at du kan deltage i undervisningen.

6. Individuel kompetencevurdering (IKV)

 • Pædagoguddannelsen vurderer både uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, der kan sidestilles med fastsatte krav.

Læs mere om, hvilke kriterier du bliver vurderet ud fra i en individuel kompetencevurdering.

Andre erfaringer

På pædagoguddannelsen i VIA bruger vi nedenstående kriterier, når vi vurderer din kvote 2-ansøgning.

Udover dit eksamensbevis skal din ansøgning indeholde en motivationsbeskrivelse, samt dokumentation for alt det, du ønsker uddannelsen skal vurdere din ansøgning ud fra.

 • Studierelevant erhvervserfaring, samt anden erhvervserfaring
 • Højskoleophold af minimum tre måneders varighed
 • Udlandsophold af minimum tre måneders varighed. Med særlig vægt på kurser, uddannelse og frivilligt arbejde, samt erhvervserfaring under opholdet. 
 • Relevante uddannelser eller kurser
 • Eksamensgennemsnittet i din adgangsgivende eksamen
 • Frivilligt arbejde
 • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge)
 • Motivationsbeskrivelse

Motivationsbeskrivelse

En motivationsbeskrivelse er en væsentlig del af din ansøgning. I den skal du begrunde, hvorfor du gerne vil uddanne dig til pædagog. Du kan vælge at lade din personlige motivationsbeskrivelse blive inspireret af følgende link:

Få gode råd til din motivationsbeskrivelse 

Ansøgningsfrist

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere

Du kan også vælge at tage pædagoguddannelsen som merit.

Kontakt uddannelsen, hvis du har spørgsmål om kvote 2

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

Reglerne beskriver:

 • Generelle regler og procedurer vedrørende ansøgning og optagelse
 • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
 • Ansøgning om merit
 • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
 • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse