Specialiseringer

På pædagoguddannelsen kan du vælge mellem tre specialiseringer.

Efter første praktikperiode skal du vælge imellem tre forskellige specialiseringer. Din specialisering skal du fordybe dig i resten af din uddannelse. De tre specialiseringer er:

 • 1) Dagtilbudspædagogik
 • 2) Skole- og fritidspædagogik
 • 3) Social- og specialpædagogik

Dagtilbudspædagogik

Moduler på specialiseringsdelen Dagtilbudspædagogik:

 • 7. Barndom, kultur og læring
 • 8. Professionsviden og forskning
 • 9. Valgfrit modul
 • 10. Samarbejde på tværs
 • 11. Valgfrit modul
 • 12. Profession og organisation

Skole- og fritidspædagogik

Moduler på specialiseringsdelen Skole- og fritidspædagogik:

 • 7. Barndom, ungdom, didaktik og dannelse
 • 8. Professionsviden og forskning
 • 9. Valgfrit modul
 • 10. Samarbejde på tværs
 • 11. Valgfrit modul
 • 12. Identitet og fællesskab

Social- og specialpædagogik

Moduler på specialiseringsdelen Social- og specialpædagogik:

 • 7. Mennesker i udsatte positioner
 • 8. Professionsviden og forskning
 • 9. Valgfrit modul
 • 10. Samarbejde på tværs
 • 11. Valgfrit modul
 • 12. Identitet og fællesskab

Studieordning

Se pædagoguddannelsens studieordning (pdf)