Adgangskrav til administrationsbacheloruddannelsen

Kvote 2 adgangskrav

Fristen for ansøgning gennem kvote 2 er den 22. marts kl. 12.00

I kvote 2 vurderes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer samt din motiverede ansøgning. Du kan søge om optagelse gennem kvote 2 med en af følgende kvalifikationer:

 • Gymnasial eksamen. Her er adgangskravet desuden engelsk på niveau C og enten matematik på niveau C, erhvervsøkonomi på niveau C eller virksomhedsøkonomi på niveau B
 • 3-årig erhvervsuddannelse. Her er adgangskravet desuden engelsk på niveau C og enten matematik på niveau C eller erhvervsøkonomi på niveau C.
 • Godkendt udenlandsk eksamen. Ansøgere med udenlandsk eksamen skal have bestået Studieprøven eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber.
  Læs mere om, hvordan du søger ind med en udenlandsk eksamen 
 • Optagelse på andet grundlag
  Læs mere om, hvordan du søger om optagelse på andet grundlag

Vurdering af kvalifikationer

For at søge ind gennem kvote 2 skal du, ud over din adgangsgivende eksamen, lave en motiveret ansøgning samt dokumentere øvrige kvalifikationer. På administrationsbacheloruddannelsen i VIA bruger vi følgende kriterier, når vi vurderer ansøgerne fra kvote 2. 

 • Erhvervserfaring i mindst 6 sammenhængende måneder med mindst 30 ugentlige timer. Vi lægger særlig vægt på studierelevant arbejde.
 • Udlandsophold og højskoleophold af mindst 16 ugers varighed.
 • Studierelevante fag og længerevarende kurser af min. 6 måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge), som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen. Ved studierelevante fag lægges der særlig vægt på fagene dansk, samfundsfag, engelsk, matematik og erhvervsøkonomi.
 • Kvotienten ved den adgangsgivende eksamen.
 • Frivillige aktiviteter som fx organisatorisk arbejde, foreningsarbejde og politisk arbejde.
 • Den motiverede ansøgning. Her lægges der særlig vægt på skriftlighed og motivation.
 • Udsendelse ved internationale  operationer for den danske styrke. 

Sådan søger du gennem kvote 2

Har du spørgsmål, så kontakt en studievejleder

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

Reglerne beskriver:

 • Generelle regler og procedurer vedrørende ansøgning og optagelse
 • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
 • Ansøgning om merit
 • Ansøgning om optagelse på andet grundlag
 • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse