Adgangskrav til administrationsbacheloruddannelsen

Kvote 2 adgangskrav

Fristen for ansøgning gennem kvote 2 er den 15. marts kl. 12 

I kvote 2 vurderes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer samt din motiverede ansøgning. Du kan søge om optagelse gennem kvote 2 med en af følgende kvalifikationer:

Vurdering af kvalifikationer

For at søge ind gennem kvote 2 skal du, ud over din adgangsgivende eksamen, lave en motiveret ansøgning samt dokumentere øvrige kvalifikationer. På administrationsbacheloruddannelsen i VIA bruger vi følgende kriterier, når vi vurderer ansøgerne fra kvote 2. 

 • Erhvervserfaring i mindst 6 sammenhængende måneder med mindst 30 ugentlige timer. Vi lægger særlig vægt på studierelevant arbejde.
 • Udlandsophold og højskoleophold af mindst 16 ugers varighed.
 • Studierelevante fag og længerevarende kurser af min. 6 måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge), som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen. Ved studierelevante fag lægges der særlig vægt på fagene dansk, samfundsfag, engelsk, matematik og erhvervsøkonomi.
 • Kvotienten ved den adgangsgivende eksamen.
 • Frivillige aktiviteter som fx organisatorisk arbejde, foreningsarbejde og politisk arbejde.
 • Den motiverede ansøgning. Her lægges der særlig vægt på skriftlighed og motivation.
 • Udsendelse ved internationale  operationer for den danske styrke. 

Sådan søger du gennem kvote 2

Har du spørgsmål, så kontakt en studievejleder

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

Reglerne beskriver:

 • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
 • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
 • Ansøgning om merit
 • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
 • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse