Det obligatoriske studieforløb på VIA Administrationsbacheloruddannelsen

Obligatorisk studieforløb med 6 moduler i 4 kerneområder

Det obligatoriske forløb varer halvandet år og består af seks moduler

Det obligatoriske forløb på administrationsbacheloruddannelsen er identisk på den almindelige og den netbaserede uddannelse.

Det obligatoriske forløb har seks moduler, som er er bygget op omkring fire kerneområder:

  • Administration: Sagsbehandling og opgaveløsning
  • Borger og demokrati: Demokratiudvikling og borgerinvolvering
  • Politik og policy: Forberedelse, udmøntning og styring af politiske beslutninger
  • Kvalitet og innovation: Innovativ opgaveløsning 

Læs mere om de fire kerneområder i studieordningen (pdf)

De seks moduler

Modul 1: Politik og samfund

Modul 1 omhandler de overordnede rammer for den offentlige sektor. Du lærer blandt andet om velfærdssamfundets opbygning, samspillet mellem nationale og internationale institutioner, demokratiske beslutningsprocesser og den danske forfatningsret.

Modul 2: Administration i politisk styrede organisationer

I modul 2 er der fokus på den administrative opgaveløsning i den offentlige sektor. Du lærer blandt andet, hvordan lovgivning implementeres, de økonomiske rammer for den offentlige sektor og administrationsbachelorens professionelle rolle i den administrative opgaveløsning.

Modul 3: Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration

Modul 3 retter sig mod det juridiske grundlag og den organisatoriske kontekst for opgaveløsningen i den offentlige sektor. Heriblandt opnår du viden om kommunal- og forvaltningsret. Det skal gøre dig i stand til at identificere og vurdere juridiske problemstillinger og foretage juridisk sagsbehandling i kommuner, regioner og stat. 

Modul 4: Metoder til opgaveløsning i offentlig administration

På modul 4 får du redskaber og metoder til administrativ opgaveløsning. Du lærer at foretage kvalitative og kvantitative undersøgelser og at udføre kvalitetssikring, som fx evalueringer.

Modul 5: Budget, regnskab og økonomistyring

På modul 5 får du værktøjer til at håndtere økonomiske arbejdsgange i den offentlige sektor. Du lærer blandt andet at beskrive og vurdere økonomiske problemstillinger i den offentlige sektor og agere inden for lovgivningsfastsatte krav til de offentlige regnskaber.

Modul 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor

Modul 6 retter sig mod metoder til håndtering, styring og udvikling i den offentlige sektor. Du lærer om udviklings-, forandrings- og innovationsprocesser og bliver i stand til at facilitere nytænkning i den offentlige sektor. 

Læs om modulerne i studieordningen (pdf)