Skrankepaver er fortid på VIA Administrationsbacheloruddannelsen

Studerende møder embeds fra deres kommende arbejdspladser i projektuge

”Vi skal lytte til borgerne, også selvom de ikke altid siger det, vi gerne vil høre”. Skolechef Lars Kjems, præsenterede dagens case for de studerende i deres projektuge.

”Vi skal passe på ikke at blive skrankepaver. Det risikerer vi, hvis vi ikke lytter til vores omverden”. 

Det var et af budskaberne fra skolechef Lars Kjems i forbindelse med en projektuge på Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus. Her blev de studerende præsenteret for flere eksempler på deres kommende arbejdsliv.

Både Lars Kjems og Marc Perea Christensen, Rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus, gjorde et stort indtryk på Christina Palludan Müller, studerende. Ifølge hende var det en perfekt afslutning på en god uge med spændende nuancer.

”Marc Perea Christensen sagde, at en god embedsmand er flittig og har medmenneskelige egenskaber. Embedsmænd skal interessere sig for andre mennesker og kunne se tingene fra flere perspektiver. Det synes jeg er væsentligt for os at vide. Ellers fungerer vores arbejde ikke,” siger Christina, der i det hele taget synes det har været en god uge med spændende oplæg, interessante gruppediskussioner og god variation i undervisningen.

Og så synes hun, at lærerne skal have ros, fordi de er gode til at lytte.

Undervisning til både hoved og krop

”Mandag var en lang og tætpakket dag. Vi var fuldstændig blæste og tømt for energi midt på dagen. Vi er ikke vant til at sidde stille og bare lytte. Det sagde vi til underviserne, der var hurtige til at ændre i programmet. Det var bare rigtig godt. Det betød, at det blev en fantastisk uge,” siger Christina, der synes det har fungeret godt med arbejde både til hoved og til krop. 

”I løbet af formiddagen fik vi en case som vi skulle løse. Så havde enten gruppe arbejde eller spillede rollespil. Vi spillede fx politiker, embedsmand eller journalist. Det var fedt at mærke, hvordan det føles at være de forskellige personer,” siger Christina.

Mere afklaret efter projektugen

Midt i det hele havde underviserne lavet forskellige benspænd, der skulle forstyrre de studerende, så de kunne mærke, hvordan det virkelig er at arbejde i en offentlig administration. Fx kom der er hastesag ind via mail, og pludselig fik de studerende nye informationer, der både forstyrrede og udvidede deres informationer.

”Benspænd kan være med til, at de studerende tænker ud af boksen, får nye og anderledes indfald til deres opgaveløsninger,” siger Anne Heeager, underviser. 

For Christina har ugen givet gode billeder af det arbejdsliv, hun er i færd med at uddanne sig til. 

”Jeg er vildt stolt af, at så mange forskellige mennesker vil bruge deres tid på at hjælpe os i vores uddannelse. Nu er jeg meget mere afklaret med min uddannelse, end tidligere,” siger Christina, der også mener, at helt afklaret bliver hun først , når hun vælger specialisering på femte semester.