Studieordninger for VIA Administrationsbacheloruddannelsen

Her finder du studieordningerne for uddannelsen til administrationsbachelor

Find nuværende og tidligere studieordninger. Ordningerne dækker også netuddannelsen.