Optagelseskrav når du søger i kvote 2 på VIA Diakoni og Socialpædagogik

Se optagelseskravene til kvote 2 ansøgninger

Søger du ind igennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer.

Du kan søge ind gennem kvote 2 med en af følgende kvalifikationer:

 • En fuld gymnasialuddannelse som under kvote 1 
 • Adgang via en relevant erhvervsuddannelse, fx:
 • Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
  Social- og sundhedsassistentuddannelsen (kun ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
  Ingen specifikke adgangskrav

Sammen med din ansøgning i kvote 2, opfordrer vi dig til at skrive en personlig motiveret ansøgning for, hvorfor du søger Diakoni- og Socialpædagoguddannelsen. 

Motiveret ansøgning

Ud over dine faglige kvalifikationer lægger vi også vægt på: 

 • Studierelevant – og andet arbejde
 • Udlandsophold
 • Højskoleophold eller relevante kurser
 • Frivilligt arbejde
 • Foreningsarbejde
 • Yderligere skolekundskaber
 • Din personlige begrundelse for valg af uddannelsen

Vi vurderer din ansøgning ud fra følgende kriterier:

 • Erhvervserfaring (minimum 6 måneder (30 timer om ugen) med særlig vægt på studierelevant arbejde
 • Anden erhvervserfaring – med særlig vægt på selvstændighed og modenhed
 • Udlandsophold og højskoleophold af mindst 12 ugers varighed
 • Frivilligt foreningsarbejde

Vi lægger desuden vægt på:

 • Studierelevante, ulønnede aktiviteter
 • Den skriftlige ansøgning 
 • Yderligere skolekundskaber 

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

Reglerne beskriver:

 • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
 • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
 • Ansøgning om merit
 • Ansøgning om optagelse på andet grundlag
 • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse