Udviklingen går hurtigere end vi tror

Lektor Frands Dolberg forelæser om udviklingen i 3. verdens lande
Lektor Frands Dolberg holdt forelæsning om socialt arbejde for socialrådgiverstuderende i Aarhus på World Social Work Day. 
I vores del af verden er vi slet ikke klar over, hvor hurtigt udviklingen faktisk går i ikke-vestlige lande. En udvikling der i høj grad skyldes ligeværdigt samarbejde, frem for bedrevidende dominans. Sådan sagde Frands Dolberg, Aarhus Universitet, i sin forelæsning på World Social Work Day.

Udviklingen går hurtigere end vi tror

”Ifølge en international undersøgelse ignorerer størstedelen af befolkningen i den vestlige verden den store udvikling, der finder sted i de såkaldte 3. verdenslande. En verden der er i en rivende udvikling, både hvad angår uddannelse, levestandard og teknologi”. 

Sådan sagde Frands Dolberg, lektor og cand.scient.pol. Aarhus Universitet, der på World Social Work Day, holdt en forelæsning over årets tema ”Promoting the Dignity and Worth of all People”. (At fremme værdigheden for alle mennesker”. Red) på VIA Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. 

Han fortalte også, at befolkningen fra ikke-vestlige lande i løbet af få år, vil overstige antallet af mennesker fra vesten. Både i antal og i indflydelse på verdenssamfundet. Det skal tages alvorligt. Ikke som en trussel, men som en udvikling, vi skal være opmærksomme på og vide at lære af. 

Frands Dolberg har forsket i udviklingen i 3. verdenslande, særligt i Indien, i over 40 år og har afholdt kurser i emnet de seneste 20 år. 

Invester i kvinderne 

Ifølge ham er mikrolån til kvinder, den bedste investering i udvikling. 

”Hvis vi fx vil komme underernæring til livs, giver en investering i mikrolån til kvinder, en effekt på 43 procent. Nemmere adgang til mad giver en effekt på 26 procent, adgang til vand 19 procent, mens en højnelse af kvinders status påvirker indsatsen med 12 procent,” sagde Frands Dolberg. 

Gensidig respekt styrker udvikling 

Afslutningsvis konkluderede Frands Dolberg, at magt ikke er med til at ændre og udvikle et folk. Det er derimod gensidig respekt for hinandens værdier. Oddny Oddsdottir er socialrådgiverstuderende og er begejstret for dagens input. 

”Det er godt at få nye input ud over pensum. Det giver et bredere og mere varieret billede af, hvad socialt arbejde også kan være,” siger hun og understreger, at internationale aspekter har stor betydning for socialt arbejde, også i Danmark. 

”Det er de samme mekanismer, der gør sig gældende. Hvad enten du arbejder i Danmark eller i andre dele af verden, skal vi møde hinanden i øjenhøjde, lytte, respektere og blive inspireret til at gøre tingene på nye og forbedrede måder,” siger Oddny, der selv har været i international praktik i Indien og gerne vil rejse ud i verden og lave socialt arbejde, når hun er færdiguddannet.