Merit for praktikken

Du har pligt til at søge merit for praktikken på Socialrådgiveruddannelsen, hvis du har haft arbejde, der svarer til praktikken på uddannelsen.

Hvis du har haft relevant beskæftigelse inden for socialt arbejde, har du pligt til at søge om merit for praktikken, når du er blevet optaget på uddannelsen. 

Relevant beskæftigelse

For at beskæftigelsen opfattes som relevant, skal den opfylde følgende:

Sammenhængende beskæftigelse i mindst 12 måneder med mindst 18,5 timer om ugen.

Ansættelsen skal være i en institution, der opfylder reglerne for godkendelse som praktikinstitution.

Læringsmål i forhold til praktikken

Merit vurderes i forhold til de læringsmål, der er for praktikken på socialrådgiveruddannelsen. Der skal foreligge skriftlig dokumentation for beskæftigelsen og det er dit ansvar at fremskaffe den nødvendige dokumentation. 

Se læringsmålene for praktikken i studieordningen

Du skal søge om merit for praktikken inden for første studieår. Kontakt en studievejleder for at høre nærmere om processen.

Kontakt

Henvendelse om merit for praktikperioden:

Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro

Lone Vesterby
T: +45 87 55 33 98
E: lonv@via.dk

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus og netuddannelsen

Anne Hornshøj Thomsen
T: + 45 87 55 33 35
E: ahth@via.dk

Se øvrige regler for merit