Ditte har været i praktik i Sydafrika

I Sydafrika lever mange børn og unge under meget vanskelige vilkår. Ditte Brøndum, studerende på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, har været i praktik i Sydafrikas største township.

”Mange børn og unge har haft en total ustabil barndom, flere har slet ikke gået i skole. For at overleve stjæler de, sælger deres krop, eller sælger stoffer,” siger Ditte Brøndum, studerende på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.

Hun har været i praktik i Sydafrika i et tilbud om færdighedstræning både for personlig udvikling og i forhold til arbejdsmarkedet for tidligere gadebørn, der har boet på et børnehjem i Khayelitsha (Sydafrikas største township).

Socialarbejdere har en stor opgave

Ifølge hende har Sydafrika en meget professionel lovgivning, der lever op til menneskerettighederne. Også inden for børn og ungeområdet.

”Men der er ingen økonomiske midler til at bakke lovgivningen op. Derfor har alle socialarbejdere en meget vigtig opgave med at synliggøre det store hjælpebehov. Vi skal arbejde på at få fokus løftet helt op på det øverste politiske niveau,” siger Ditte.

Ingen økonomiske midler

Et af de steder hvor der kom mange børn og unge, var i et suppekøkken, hvor de kom for at få noget at spise. Det er også her de børn eller unge, der havde brug for støtte, ofte blev spottet første gang. Enten af politiet eller af en af de childcareworkers, der arbejder i området.

Ifølge Ditte kommer mange til stedet, fordi de kender til socialarbejderne og er trygge ved dem. De ved, at her kan de sige alt. Her får de hjælp og bliver ikke sendt videre til politiet.

”Engang sad der en ung mand foran Clintons (en af socialarbejderne (red.)) dør og ventede på ham. Han var kommet, fordi han havde stukket sin kæreste ned, og ikke anede, hvor han ellers skulle gå hen,” siger Ditte.

Faste aftaler - ikke til diskussion

De unge mænd Ditte arbejdede med har været inde og ude af systemet i mange år. Det var derfor et vigtigt element i deres arbejde, at vise de unge, at de blev taget alvorligt. Det med at blive taget alvorligt gik begge veje. De ansatte skulle vise, at de var der for de unge. De vidste godt, at de unge ikke altid ville være i stand til at overholde aftalerne. 

"Der var der altid en åben dør, så de havde mulighed for at komme tilbage, selvom de havde dummet sig. Det handler om at danne relationer over tid. Det er den eneste måde at løse sociale problemer af den art. Det handler meget mere om indre ressourcer end om materielle," siger Ditte, der var særligt glad for at arbejde i en workshop, hvor hun lavede mad sammen med de unge mænd.

Hun tog socialrådgiverbrillerne af

”Det var en fantastisk indgangsvinkel til at snakke med dem. Jeg mødte dem ikke med socialrådgiverbriller, men som madmor. Det er lettere at tale sammen, når vi lavet noget konkret,” siger Ditte.

Så mens de snittede grøntsager, fortalte de unge mænd, hvad der skete i deres liv lige nu. Det kunne være meget voldsomme oplevelser.

”Det kunne være: ”Jeg har det rigtig skidt i dag, for min ven er blevet skudt. Eller jeg har det rigtig dårligt, for jeg har taget så mange stoffer,” siger Ditte.

Hendes opgave var udover at sørge for, at de fik noget at spise, at lytte, give omsorg og at forsøge at hjælpe dem til at finde nye måder at leve på.

Projekter for hjemløse i Danmark

Når Ditte er færdiguddannet vil hun gerne arbejde i projekter, der minder om det i Sydafrika. Men hun behøver ikke flytte hele sit liv til den anden ende af kloden.

”I Danmark har vi også projekter, der minder om det i Sydafrika. Fx er der et lignende projekt i Rosengården i Aarhus. Det handler om at give støtte til unge mennesker, der har svært ved at begå sig i samfundet og passe ind på arbejdsmarkedet, i form af at klubtilbud,” siger Ditte, der arbejder som frivillig i sociale projekter, mens hun tager sin uddannelse.