Anette Kruse læser til meritpædagog

Hør Anette fortælle, hvorfor hun læser til meritpædagog

Anette Kruse

Uddannelse: Meritpædagog

Mit studie

Jeg hedder Anette og er meritstuderende på VIA. Tidligere har jeg arbejdet som tegnsprogstolk.

Egentlig startede jeg på den ordinære uddannelse, men jeg valgte at skifte til merituddannelsen.

Det gjorde jeg primært på grund af det økonomiske aspekt, fordi jeg modtog SU på den ordinære uddannelse.

På merituddannelsen har jeg mulighed for at arbejde onsdag, torsdag og fredag og tjene penge ved siden af.

En anden bonus ved at komme på meritholdet er, at studerende på mit hold er lidt oppe i årene, som jeg selv er, så vi har en masse erfaring.

Sammenlagt er det jo et bredt felt, hvor vi har mulighed for at erfaringsudveksle med hinanden i undervisningen. 


Praktik

Jeg var i praktik på produktionsskolen. En pædagog på produktionsskolen har mange opgaver fx med udsatte unge.

Jeg var på et det kreative værksted. Her var jeg med inde og igangsætte aktiviteter og sørge for at fastholde de unge mennesker i det.

Der er konflikter i sådan en gruppe af socialt udsatte unge, og der går man så ind og hjælper med konflikthåndtering og mægling. Man støtter, vejleder og hjælper. 

 

Fordele ved merituddannelsen

Jeg vil gerne anbefale merituddannelsen. Det giver nogle andre friheder, end når man går på den ordinære uddannelse.

Man har blandt andet en bedre økonomi, fordi man netop har mulighed for at arbejde tre dage.

Når man selv er oppe i årene, og man har noget erfaring at byde ind med, så er det rigtig rart, at man også går på hold med nogen, der har den samme erfaring. Så man har mulighed for at sparre med hinanden.